Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

PsR 2017 1-cover-001 

 

 

За повече информация посетете сайта на списанието:

http://www.journalofpsychology.org/

 

 

 

 

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY

СПИСАНИЕ "ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Е РЕФЕРИРАНО ВЪВ ВИНИТИ РАН

 Първото академично списание ,,Психологични изследвания" е основано от Института по психология при БАН през 1998 г. Днес целта на изданието е да представя статии, отговарящи на високи критерии за научноизследователски публикации и да подпомага работата на психолозите във всички сфери. То популяризира научноизследователската дейност на ИИНЧ–БАН, подпомага развитието на всички основни клонове на психологията и професията на психолога.

Списанието излиза в тираж 300 броя за книжка и е средно с обем 12 коли. При организи­ране на научни форуми се издава допълнителна трета книжка за съответната година, в която се включват в пълен текст по-значимите доклади. Публикации са изпращани от Университета на Тенеси, САЩ Държавен университет – Орегон, САЩ, Западноавстралийски университет гр. Пърт, Свободен университет – Амстердам, Холандия, Университета на Осло, Норвегия, Епископски католически университет на Саламанка, Университет в Страната на Баските, Испания, Университет ,,Св. Климент Охридски" в гр. Битоля, Македония, Скопския универ­ситет ,,Св. Кирил и Методий", Македония, Университета в гр. Ниш, Сърбия, Южноукраински държавен педагогически университет, гр. Одеса. Наши редовни читатели са Конгресната биб­лиотека в САЩ, Университетът Бъркли, Калифорния, Библиотеката на Академията на науки­те в Украйна, РАН и др.

Списание ,,Психологични изследвания" е включено в базата данни на Central and Eastern European Online Library http://www.ceeol.com/.

Списание ,,Психологични изследвания" е одобрено за включване в ERIH PLUS. Разгледайте на адрес:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=487058

Списанието печели няколко поредни години конкурс към ФНИ ,,Научна периодика" с ръководител на проектите доц. д-р Антоанета Христова.