Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

NR-2017-1-cover 001

 

 

 

За повече информация посетете сайта на списанието:

http://nasselenie-review.org/bg/

 

 

 

 

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY 

 Списанието е създадено през 1983 г. като тематична поредица „Население", издавана от Координационен съвет по демография към БАН. Тя продължава да се издава като списание „Население", издание на академичното звено по демография при Българска академия на науките. От 2010 г. списанието се издава от Института за изследване на населението и човека при БАН.

Списание „Население" е единственото академично периодично издание по демография в България. В него се публикуват оригинални изследвания, отнасящи се до развитието и възпроизводството на населението, както и свързани с влиянието на икономически, социални, медицински, исторически, психологически и други фактори. В списанието се публикуват резултати от емпирични изследвания, методологически и теоретични разработки, както и преводни статии на чужди автори.

Основна задача на списанието е да представя актуалните демографски проблеми и резултатите от изучаването им, да осигури пространство за научни дебати и да информира органите на управление и широката публика в страната.

Списанието излиза в два редовни броя годишно. Допълнителни специализирани тематични броеве се издават по решение на редакционната колегия.

Списание "Население" е включено в базата данни на Central and Eastern European Online Library http://www.ceeol.com/

Списанието спечели конкурс към ФНИ ,,Научна периодика" с ръководител на проекта доц. д-р Кремена Борисова-Маринова.