Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

На 27.01.2023 г. от 11.00 ч. в Пресклуба на БТА

Институтът за изследаване на населението и човека при Българска академия на науките

организира пресконференция за стартиране на nроект

„Документи от Архива на Вселенската патриаршия – извор за демографското развитие на българските земи през Възраждането",

финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

На пресконференцията ще бъдат представени целта и основните задачи на nроекта, както и очакваните резултати от неговото изпълнение, тяхната реализация и разпространение.

Ще присъстват участниците в nроекта: проф. д.и.н. Щелиян Д. Щерионов –ИИНЧ–БАН; доц. д-р Даниела С. Ангелова – ИИНЧ–БАН; доц. д-р Венцислав Е. Мучинов– ИИНЧ–БАН; доц. д-р Светослав С. Риболов – БФ–СУ; гл. ас. д-р Александра Ф.Трифонова – ЦСВП–СУ; гл. ас. д-р Борис П. Боев – ИИНЧ–БАН; гл. ас. д-р Борислава Й.Иванова – ИЛ–БАН; ас. д-р Йоанис С. Каминис – БФ–СУ.