Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

На 25 ноември 2022 г. се проведе Работен семинар - Кръгла маса на тема: ЕМИГРАЦИОННИ НАГЛАСИ И ЖИЗНЕНО ПЛАНИРАНЕ ПРИ МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ, организиран от Департамент „Психология", ИИНЧ-БАН.

Събитието беше открито с поздравителен адрес от вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова, представен от началника на кабинета на вицепрезидента. Присъстваха представители на отговорните институции, НПО и академичните среди по въпросите на миграцията.

Бяха представени и обсъдени резултати по проект № КП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", както и данни от НСИ 2007-2021 г. относно миграционните тенденции за България. Дискутираха се възможни решения, свързани с насърчаването на положителния механичен прираст на младите хора в страната чрез координиране на работата на институциите и създаване на ясен механизъм за (ре)интеграция на имигранти, бежанци и търсещи убежище; чрез механизъм за привличане и реинтегриране на наши сънародници, живеещи и работещи в други страни, които имат желание да се завърнат в България в краткосрочен или дългосрочен план; чрез повишаване на качеството на образованието и на работните места и др.
---
Събитието се организира по проект № КП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", осъществяван от Департамент „Психология", Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г." на Фонд „Научни изследвания", Министерство на образованието и науката на Република България.
Official Opening of Workshop - Round Table:
EMIGRATION ATTITUDES AND LIFE PLANNING AMONG YOUNG PEOPLE IN BULGARIA
November 25, 2022
Sofia, Bulgaria 

Снимки и видео от събитието може да видите ТУК