Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. в БАН стартира Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти, финансирана от МОН. 

Изисквания::

1. С ПРИОРИТЕТ се финансират външни за БАН постдокторанти.

2. Срокът за подаване на документи в ДЕЛОВОДСТВОТО НА ЗВЕНОТО, в което ще се изпълнява проекта на младия учен и/или постдокторанта, е 30.09.2022г.

3. Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от НС на звеното в срок до един месец след срока на подаване на документите.

Условия за кандидатстване

Карта за оценка

НП "Млади учени и постдокторанти 2

ВАЖНО!

Програмата се обявява на сайта на БАН и на европейски портал EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/nationalprogramme-post-doctoral-students

Научният съвет на ИИНЧ-БАН (Извлечение от Протокол НС) одобри кандидатурите за участие в НП "Млади учени и постдокторанти -2":

- за модул "Млади учени" - гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева и гл. ас. д-р Емануела Паунова-Маркова;

- за модул "Постдокторанти" - гл. ас. д-р Станислава Моралийска-Николова. 

УС на БАН утвърди гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева за участие в модул "Млади учени" .