Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките и тази година организира поредното 13-то издание на Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки, което се проведе в хибридна форма. 

Picture after

 

XIII Национална школа за докторанти и млади изследователи

"Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси

на социалните науки"

25 - 27 май 2022 г., София

Научната програма на Школата включваше 6 тематични секции с научни съобщения в областите психология, социология, икономика и управление, медии и комуникации, политология, културология, социални дейности, философия: „Позитивна психология и здраве", „Психично здраве, клинична и социална практика", „Социално възприемане и междуличностни взаимодействия", „Детско развитие и образователна среда", „Социални процеси, култура и ценности", „Икономически процеси и аспекти на политическия живот".

В рамките на научната програма учени от Институт за изследване на населението и човека – БАН представиха три лекции върху актуални теми в областта на социалните науки: „Емиграционни нагласи сред младите хора в България днес: психологични детерминанти и социално-демографски профил" (доц. д-р Диана Бакалова), „Писане и творчество" (проф. д-р Катя Стойчева), „Международна публикационна активност и интеграция в глобалната научна общност" (доц. д-р Анна Александрова-Караманова).

В XIII Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки участие взеха общо 62 докторанти и млади изследователи. От тях 47 представиха свои научни доклади, а останалите се присъединиха към Школата като слушатели.

Участваха докторанти и млади изследователи от следните академични институции:
Институт за изследване на населението и човека – БАН
Институт по философия и социология – БАН
Софийски университет „Св. Климент Охридски"
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
Югозападен университет „Неофит Рилски"
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"
Военна академия „Г. С. Раковски"
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна
Университет за национално и световно стопанство
Икономически университет – Варна
Нов български университет

Най-добре представилите се участници бяха наградени с грамота за показани качества в представената разработка:

докторант Яна Петрова, СУ "Св. Кл. Охридски"
ас. д-р Таня Вазова, ПУ „Паисий Хилендарски"
докторант Мария Соколова, ИИНЧ – БАН
докторант Радостина Стоянова-Ширяев, ИИНЧ – БАН
докторант Цветина Младенова, УНСС

Вижте сборника с резюмета от школата
 
Разгледайте снимки от школата

Директор на школата: доц. д-р Анна Александрова-Караманова