Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Екип от ИИНЧ-БАН (проф. д-р Т. Коцева, доц. д-р Е. Димитрова и К. Илиева) участва в проект „Цялостен анализ на текущото състояние и измерения на детската бедност и социално изключване в България, както и на политиките, програмите, услугите, бюджетите и механизмите за справяне с тях", чиято цел бе да задълбочи разбирането за бедността сред уязвимите групи деца. Бяха очертани специфичните за всяка група непосрещнати нужди и бариери пред достъпа до пет основни сфери на детското благосъстояние: образование и грижи в ранна детска възраст, училищно образование, здравеопазване, хранене и жилищно настаняване.

Изготвеният доклад „Не/равно детство: Цялостен анализ на детската бедност и социалното изключване в България" ще подпомогне разработването на Националния план за действие за прилагането на Европейската гаранция за детето в България.

Проектът е финансиран от УНИЦЕФ-България и е изпълнен в партньорство с Фондация „За нашите деца" и Национална мрежа за децата. Сътрудничество при изготвянето на анализа оказаха Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия, както и междуведомствена експертна работна група към МТСП.

Capture