Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Страхът е най-често срещаната емоция в разказите за лични преживявания през различните етапи на кризата, породена от Covid-19

Анализ на текстове от 45 ретроспективни календарни интервюта с представители на три различни групи от българското общество показва, че страхът е емоцията, която се среща най-често в разказите на хората за пандемията. Обработеният текстов материал обхваща повече от 220 хиляди думи и включва разказите на работещи родители с малки деца, лица с хронични заболявания и лица, изгубили работа по време на кризата, породена от Covid-19.

Участниците в изследването са поканени да споделят лични преживявания, свързани с различни аспекти на своето ежедневие и промените, свързани с противоепидемичните мерки. Събраните данни включват разкази за отражението на пандемията върху професионалния и семейния живот, социалната активност, здравословното състояние и навици, времето за хоби, спорт, образование, квалификация и др. Всички календарни интервюта са фокусирани върху отделните етапи на кризата през периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. Проведен е тематичен контент анализ, а с помощта на специализиран софтуер е проследено наличието на емоции в речта. За целта екипът на изследването създава специализиран речник, основан на класификацията на емоциите на психолога Карол Изард. Учените формират групи от семантично свързани понятия с помощта на синонимни речници и речници на сродните думи в българския език.

Резултатите показват, че страхът се откроява ясно като доминираща емоция в разказите за пандемията, следван от емоциите интерес, тъга и радост. Любопитни са различията, които се очертават между представителите на трите групи, включени в изследването. При работещите родители, в текстовете по-често присъстват думи, които свидетелстват за радост и интерес. В речта на лица с хронични заболявания се появяват нюанси на гнева, които допълват преобладаващите страх и тъга. В групата на лицата, изгубили работата си, се появяват отвращение и изненада, които изцяло отсъстват или са много слабо представени в другите две групи.

Bubble chart 8 emotions 3 groups

Предстои резултатите от проведените анализи да бъдат представени на международни форуми и да бъдат публикувани в специализирани научни издания. Изследването се провежда по проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията", реализиран от Институт за изследване на населението и човека – БАН с договор № KП-06-КД2/5, финансиран по програма „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Повече за проекта можете да откриете на:
www.cov19resilience.social