Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ИИНЧ-БАН
партнира в организацията на

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕЖДУ СВЕТОВЕТЕ: РАЗКАЗИ И ПРЕДСТАВИ ЗА ПАНДЕМИИТЕ"
7-8 юни 2022 г.
гр. София, България

Конференцията се реализира в рамките на проект "COVID-19: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 2020. Общностни нагласи, стратегии и реакции" (2021-2023), изпълняван от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Институт за изследването на населението и човека и Института по философия и социология при Българската академия на науките с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при Министерство на образованието и науката на Република България (КП-06-ДК2/1 от 30.03.2021 г.).

ВИЖТЕ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

Conference 2022