Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Cover Page Aggr Prevention Program-213x300

Повече за програмата може да прочетете на сайта на БТА 

на следния линк  http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2457368

Учени от департамент „Психология" на Института за изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН) създадоха „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище". Програмата има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в страната не е провеждана подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план.

Областта на приложение на Програмата е в системата на училищното образование. Тя е с универсален характер и може да бъде въведена и прилагана във всички основни и средни училища в страната, след обучение на училищни психолози и педагогически съветници в нейното приложение.

Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище се основава на резултатите от изследване на формите, факторите и мотивите за проява на агресия сред ученици. Изследването е подготвено и проведено от научен колектив от департамент „Психология", ИИНЧ-БАН, през периода октомври 2017 – февруари 2018 година в 18 основни, средни и професионални училища/гимназии в различни по големина градове в страната (София, Бургас, Велико Търново, Хасково, Мездра, Раднево). Включени са 992 ученици от IV, VI, VIII и X клас, както и 115 учители. Очертани са основни тенденции при проявите на агресия в училище от гледна точка и на учениците, и на учителите.

Интерес представлява липсата на единомислие между учители и ученици относно мотивацията за агресия на учениците. Именно очертаните различия в мненията на учители и ученици открояват полетата, на които се обръща специално внимание при разработване на новата програма.

Освен това се установява, че най-често срещаните проблемни поведения, които са и най-значимо свързани с прояви на агресия (най-вече словесна) към съученици и учители в училище са: бягствата от училище, употребата на алкохол, тютюнопушенето, лъжите с цел лична облага и срещите с приятели, които родителите не одобряват.

Първоначално е разработена пилотна версия на програмата, като са обхванати четири средни и едно основно училище в София, Бургас и Ловеч. Чрез попълване на форма за обратна връзка от ученици и въпросник за експертна оценка от училищни специалисти се оценява ефективността на приложените методи и се създава апробирана програма, вкл. методически и процедурни указания за прилагането й.

От месец май на 2021 г. до момента по Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище екипът е обучил повече от 250 училищни психолози и педагогически съветници от 202 училища и 86 населени места в страната. Предвижда се до есента на 2021 г. да бъдат обучени общо поне 600 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна.