Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Кръгла маса „Подготовка и подкрепа за учителите за приобщаващо образование"

Photo1 PO 2017

На 28.03.2017 г. в София беше проведена Кръгла маса „Подготовка и подкрепа за учителите за приобщаващо образование", реализирана с подкрепата на Фонда на ООН за децата - УНИЦЕФ и Министерство на образованието. Кръглата маса беше организирана по повод представяне и обсъждане на резултати от изследване на нагласите на учителите в детските градини по отношение на приобщаващото образование, проведено от Институт за изследване на населението и човека – БАН по поръчка на УНИЦЕФ. Събитието е част от инициативата за създаване на приобщаваща среда за всички деца още от детската градина „Заедно от детската градина", осъществявана от УНИЦЕФ в партньорство с Министерство на образованието и bTV.

В кръглата маса участваха представители на Министерство на образованието и науката, на водещи университети от цялата страна и на неправителствени организации.

Форумът бе открит от Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, която подчерта, че повече от 17 000 деца със специални нужди посещават масови детски градини и училища в България. За се възползват пълноценно от учебната програма е необходима цялостна стратегия за предварително обучение и продължаващо професионално развитие на учителите. На форума представиха доклади доц. д-р Мария Трифонова от ИИНЧ-БАН, ръководител на изследването, д-р Жералдин Сканлън, консултант приобщаващо образование към УНИЦЕФ и преподавател в Университет Дъблин Сити, и Жералдин Френч, ръководител програма „Ранно образование" в Университет Дъблин Сити.

В изследването на нагласите на учителите в детските градини по отношение на приобщаващото образование участваха 1090 учители, директори и специалисти (психолози, логопеди) от цялата страна. Между 60% и 80% от учителите (в зависимост от населеното място) имат малък или никакъв опит с деца със специфични потребности, а над 50% съобщават, че нямат необходимата специализирана професионална подготовка за работа с такива деца. Значимо влияние върху намеренията на учителите да организират дейността си така, че да се реализира приобщаващото образование, оказват техните убеждения, техните чувства и емоции, техните опасения и Аз-ефективността им по отношение на приобщаващото образование, както и постигнатата успешност в работата с деца със специфични потребности и типът населено място, в което работят. Основните пречки пред реализиране на приобщаващото образование, идентифицирани от учителите, са големият брой деца в групите, недостатъчната подкрепа от страна на специалистите – психолози, логопеди и др., и недостатъчната подготовка на учителите.

В рамките на дискусията участниците в кръглата маса се обединиха около разбирането, че учителите, техните знания, нагласи и умения имат ключова роля за успеха на приобщаващо образование и трябва да бъдат предприети решения в тази насока. Обсъжданията подчертаха необходимостта от засилване подкрепата за учителите и ролята на университетите в тази насока.

 Photo3 PO 2017

Photo2 PO 2017