Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Институтът за изследване на населението и човека при БАН съвместно с Българското дружество по логотерапия и екзистенц анализ и Европейската академия за логотерапия и психология организира курс по хуманистично-екзистенциална философия "Екзистенциален анализ и логотерапия".

Тези от вас, които желаят да се запознаят или да задълбочат познанията си по логотерапия, наричана от някои автори "Трета виенска школа по психотерапия", могат да го направят вече и в София.

За повече информация вижте тук

Предстоящи дати на обучението през 2017 г.:

Месец януари: 08 и 09
Месец февруари: 05 и 06
Месец март: 26 и 27

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княг. Мария Луиза" № 92, етаж 5

Организатор и лектор: Клаус Гщирнер съвместно с лектори от Австрия и България.

Основно съдържание:
Първи семестър
Същността на човека, логотерапията и екзистенцанализата като теория за личността

Втори семестър:
Човешкото същество, логотерапията и екзистенцанализата като превенция на кризата

Трети семестър:
Страдащият човек, ЛЕА при превенция на кризата

Четвърти семестър:
Страдащият човек, ЛЕА като „лекарска грижа за душата"

Пети семестър:
Правни въпроси, професионална етика. Управление на бизнеса