Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Sp.Tashev 2020

На 12.5.2021 г. Институтът за изследване на населението и човека ще проведе уебинар, на който ще бъде представена монографията на Спас Ташев "Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания." София, 2020, с. 253. ISBN 978-954-496-133-6, ISBN 978-954-496-134-3

Изследването проследява и анализира етнодемографското развитие на най-старата и в същото време най-скоро официално признатата историческа българска общност в Западните Балкани – тази на българите в Албания. За нейното признаване българската дипломация полага усилия повече от 100 години, като едва през 2017 г. те се увенчаха с успех.

Авторът се занимава с темата от 1993 г., когато за първи път посещава Албания. Оттогава започват теренните му проучвания и събиране на изворов материал, в т.ч. и исторически и актуални статистико-демографски данни. Докато за българското население в Албания през 1913-1939 г. има известна информация, то периодът от 1940 до 1991 г. бе бяло петно в нашата наука, което за първи път се изследва в монографията. Изследван е период с продължителност от над 130 години и това е позволило да се изведат някои закономерности в развитието на българското население в Албания.

Издирени са и за първи път са представени официални статистически данни от проведените през 1918 г. от Франция и Австро-Унгария в качеството си на върховни военновременни суверени официални преброявания на населението в администрираните от тях албански области. Констатираното наличие на българи е силен аргумент в полза на усилията на българската дипломация. По същия начин се представят и секретни статистически данни на албанската тайна полиция от 1937 г. за наличието на българи в Албания.

Монографията изяснява броя на българското малцинство от създаването на албанската държава през 1913 г. до 2011 г. Изяснено е влиянието на различните политически, икономически и социо-културни фактори върху демографските процеси сред българите в Албания през различните периоди от нейното съществуване и как това се е отразило върху настъпилите изменения в техния брой. Изяснена е политиката на България и други съседни държави по отношение на българите в Албания през различните периоди и последиците от това за българската общност. Особено внимание е отделено на пропагандата на Югославия след 1944 г. и на РС Македония след 1991 г. Изяснени са актуалните демографски процеси сред лицата от български произход в Албания и са разработени предложения за адекватни политики.

Монографията е ценен инструмент за българската дипломация. При нейното представяне взеха участие представители с различна политическа ориентация като Вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и българският евродепутат Андрей Ковачев. През 2020 г. английският превод на монографията бе връчен от страна на МВнР на албанския министър на външните работи Гент Цакай.

a18

Албум Семинар Световен ден на творчеството 2021

 

-a2

a3

a4

 a5

a6

a7

a9

a10

a11

a12

a13

a14

a17

 

 

Визия - лого ФНИ лого ИИНЧ

От месец април 2021 г. Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на проект № KП-06-КД2/5 „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията", финансиран по програма „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Проектът има за цел проучване на социалнопсихологичните ефекти от кризата и свързаните с нея мерки, като се фокусира върху групи с високи нива на възприет стрес и върху експерти в областта на здравето и психосоциалната подкрепа. Планирано е дълбинно проучване на емоционалната динамика в различни фази на кризата, идентификация на водещи източници на тревожност и стрес, изследване на доминиращите стратегии за справяне със стреса. Изследването ще спомогне за натрупването на ново научно познание за ролята на определени личностови характеристики и общностни механизми за справяне с кризисни ситуации. Друг приносен аспект е работата върху връзките между социалната подкрепа и ефектите на възприятието.

Проектът обединява мрежа от 9 изследователи от различни области на психологията и антропологията, като предлага интердисциплинарен подход към поставената проблематика. Ръководител  е гл. ас. д-р Илина Начева. В екипа участват учени от Секция "Социална, трудова и консултативна психология" към ИИНЧ-БАН - проф. д-р Йоланда Зографова, проф. д-р Антоанета Христова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, гл.ас. д-р Полимира Митева и докторант Валентина Долмова, както и учени от ИЕФЕМ- БАН - доц. д-р Еля Цанева и гл. ас. д-р Йелис Ахмедова.

Предвидените дейности обхващат период от 2 години.

Посетете сайта на проекта https://cov19resilience.social/ 

Актуална информация по проектните дейности е достъпна и на Фейсбук страницата на проекта.

Първоначални резултати - количествено изследване 2022 г.

 

 

Още статии ...