Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (ИИНЧ-БАН)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г.

2.2. История и археология, специалност „История на България (Историческа демография)" – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)"

3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология" – 1 бр. за редовно обучение, тематика: "Бездетството в България: контексти, нагласи, последствия"/"Семейно-професионалният баланс: нагласи, политики и практики в европейски контекст"

3.2. Психология, специалност „Обща психология (Когнитивна психология)" – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Обяснение и предсказване на определени човешки поведения в контекста на маркетинга и игрите на базата на релационното сходство между структури от променливи"

3.2. Психология, специалност „Социална психология" – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Толерантност спрямо агресивност на междуличностно и социалногрупово равнище"

3.8. Икономика, специалност „Статистика и демография" - 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Регионални аспекти на демографското остаряване в България"/"Изменение в структурите на населението и ефекти за икономическия растеж в България"/"Дългосрочната грижа в остаряващите общества – ефекти, измерване, оценки, решения"

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г.(вкл.) кандидатите подават необходимите документи в ИИНЧ – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6, стая 604; Г. Младенова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел. 0879 525401. Молим за предварително уговаряне за посещение на електронната поща или по телефона. При подаването на документите са задължителни актуалните предпазни мерки, обявени от Министерството на здравеопазването!  

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и въпросници за изпитите по специалностите - вижте в раздел "Конкурси".

 

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. в БАН стартира Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти, финансирана от МОН. 

Изисквания::

1. С ПРИОРИТЕТ се финансират външни за БАН постдокторанти.

2. Срокът за подаване на документи в ДЕЛОВОДСТВОТО НА ЗВЕНОТО, в което ще се изпълнява проекта на младия учен и/или постдокторанта, е 30.09.2022г.

3. Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от НС на звеното в срок до един месец след срока на подаване на документите.

Условия за кандидатстване

Карта за оценка

ВАЖНО!

Програмата се обявява на сайта на БАН и на европейски портал EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/nationalprogramme-post-doctoral-students

Документите за кандидатстване и в двата модула се подават и на електронен носител в деловодството на приемащия институт. 

Документите за пост-докторантски стипендии се подават и на английски език. 

Документи, които се депозират извън България за участие в Програмата в модул Постдокторанти, се изпращат на ел.адрес: < Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. > като изрично предварително е установена връзка със звеното, в което ще се осъществи проекта.

Научният съвет на звеното на свое заседание одобрява предложените кандидатури на млади учени и пост-докторанти, които ОТГОВАРЯТ на условията на Програмата и одобрените от УС на БАН критерии.

В Деловодството на БАН-А се изпраща: 1. Протокол от заседанието на НС 2. Списък на одобрените кандидати като изрично се посочва в кой модул на Програмата участват, дали са външни за БАН/новоназначени или са на трудов договор в звеното и каква сума се предлага като възнаграждение. 

Срок за подаване на документи в деловодството на звената – 30.09.2022г. 

Срок за оценка на кандидатите от НС на звеното – 1 месец след приключване на срока за подаване на документи.

УС на БАН утвърждава кандидатите и финансовото разпределение.

Conference Migration 2022- visia
Департамент „Психология" към ИИНЧ-БАН организира 
научна конференция с международно участие на тема
„МИГРАЦИЯ, КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ И ЖИЗНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ
В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА"  

Събитието ще се състои на 24-25 ноември в София.

Покана за конференцията можете да изтеглите от тук:
https://docs.google.com/document/d/1--XSfaCP2sh6s-SlmO7B-m0IZ91eLawd/edit?fbclid=IwAR3k9sUx2MB7YU-ZUtVIvSIczG-u8gez03g2GjflopRbvqPpBaLRhy-s6aU

Регистрационна форма за участие можете да изтеглите от тук:
https://docs.google.com/document/d/1yc7OwvoHWotfdIOde7gfBiOSXYgQZCW-/edit?fbclid=IwAR2Du-seSwOeJpubKELjlzNSngmBfI-4ShT2sC3-Iy25IUsi_s2rjE1IgAk

Важни дати:

Краен срок за изпращане на регистрационни форми и абстракти – 15 септември 2022 г.
Краен срок за потвърждение на одобрените за участие доклади – 15 октомври 2022 г.
Краен срок за изпращане на докладите в пълен текст – 15 ноември 2022 г.
Работен език на конференцията: английски език

За изпращане на регистрационни форми, абстракти и допълнителна информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Събитието се организира по проект № КП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", осъществяван от Департамент „Психология", Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г." на Фонд „Научни изследвания", Министерство на образованието и науката на Република България.

Още статии ...