Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

На 12.5.2021 г. Институтът за изследване на населението и човека ще проведе уебинар, на който ще бъде представена монографията на Спас Ташев "Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания." София, 2020, с. 253. ISBN 978-954-496-133-6, ISBN 978-954-496-134-3

Изследването проследява и анализира етнодемографското развитие на най-старата и в същото време най-скоро официално признатата историческа българска общност в Западните Балкани – тази на българите в Албания. За нейното признаване българската дипломация полага усилия повече от 100 години, като едва през 2017 г. те се увенчаха с успех.

Авторът се занимава с темата от 1993 г., когато за първи път посещава Албания. Оттогава започват теренните му проучвания и събиране на изворов материал, в т.ч. и исторически и актуални статистико-демографски данни. Докато за българското население в Албания през 1913-1939 г. има известна информация, то периодът от 1940 до 1991 г. бе бяло петно в нашата наука, което за първи път се изследва в монографията. Изследван е период с продължителност от над 130 години и това е позволило да се изведат някои закономерности в развитието на българското население в Албания.

Издирени са и за първи път са представени официални статистически данни от проведените през 1918 г. от Франция и Австро-Унгария в качеството си на върховни военновременни суверени официални преброявания на населението в администрираните от тях албански области. Констатираното наличие на българи е силен аргумент в полза на усилията на българската дипломация. По същия начин се представят и секретни статистически данни на албанската тайна полиция от 1937 г. за наличието на българи в Албания.

Монографията изяснява броя на българското малцинство от създаването на албанската държава през 1913 г. до 2011 г. Изяснено е влиянието на различните политически, икономически и социо-културни фактори върху демографските процеси сред българите в Албания през различните периоди от нейното съществуване и как това се е отразило върху настъпилите изменения в техния брой. Изяснена е политиката на България и други съседни държави по отношение на българите в Албания през различните периоди и последиците от това за българската общност. Особено внимание е отделено на пропагандата на Югославия след 1944 г. и на РС Македония след 1991 г. Изяснени са актуалните демографски процеси сред лицата от български произход в Албания и са разработени предложения за адекватни политики.

Монографията е ценен инструмент за българската дипломация. При нейното представяне взеха участие представители с различна политическа ориентация като Вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и българският евродепутат Андрей Ковачев. През 2020 г. английският превод на монографията бе връчен от страна на МВнР на албанския министър на външните работи Гент Цакай.

a18

 

-a2

a3

a4

 a5

a6

a7

a9

a10

a11

a12

a13

a14

a15

a19

a17

 

 

Визия - лого ФНИ лого ИИНЧ

От месец април 2021 г. Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на проект № KП-06-КД2/5 „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията", финансиран по програма „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Проектът има за цел проучване на социалнопсихологичните ефекти от кризата и свързаните с нея мерки, като се фокусира върху групи с високи нива на възприет стрес и върху експерти в областта на здравето и психосоциалната подкрепа. Планирано е дълбинно проучване на емоционалната динамика в различни фази на кризата, идентификация на водещи източници на тревожност и стрес, изследване на доминиращите стратегии за справяне със стреса. Изследването ще спомогне за натрупването на ново научно познание за ролята на определени личностови характеристики и общностни механизми за справяне с кризисни ситуации. Друг приносен аспект е работата върху връзките между социалната подкрепа и ефектите на възприятието.

Проектът обединява мрежа от 9 изследователи от различни области на психологията и антропологията, като предлага интердисциплинарен подход към поставената проблематика. Ръководител  е гл. ас. д-р Илина Начева. В екипа участват учени от Секция "Социална, трудова и консултативна психология" към ИИНЧ-БАН - проф. д-р Йоланда Зографова, проф. д-р Антоанета Христова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, гл.ас. д-р Полимира Митева и докторант Валентина Долмова, както и учени от ИЕФЕМ- БАН - доц. д-р Еля Цанева и гл. ас. д-р Йелис Ахмедова.

Предвидените дейности обхващат период от 2 години.
Актуална информация по проектните дейности е достъпна на Фейсбук страницата на проекта.

Още статии ...