Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

СТРЕС И СПРАВЯНЕ С НЕГО В УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЯВАЩА СЕ ИНФЕКЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУС 

Представяне на резултатите от проф. Антоанета Христова

Резултатите може да видите тук

Департамент „Психология" в Институт за изследване на населението и човека при Българската академия на науките (ИИНЧ-БАН) представя резултати от проучване на реакциите на стрес и начините за справяне с него в условията на разпространяваща се инфекция от коронавирус в България.

Проучването стартира на 22 март, а представените резултати се базират на данни, събрани сред 1365 мъже и жени от всички възрасти през периода от 22-28 март 2020 г. 

Данните са показателни за това какво е преживяването на непознато кризисно събитие с неизвестна продължителност и последици, каквото е появата и разпространението на COVID-19. Ситуацията, както и предприетите мерки, оказват влияние върху психичното благополучие на всеки човек.

Резултатите сочат за способността на хората да мобилизират целия си капацитет, за да овладеят тревожността си и преживяването на стрес. Подобна мобилизация продължава период от време, след което може да се очаква рязко покачване на стреса и тревожността. Най-засегнати от негативните процеси в момента за активни жени, от столицата, с режим на работа – хоум офис. Данните очертават ясни доказателства за нормално разпределени нива на оптимизъм и нетолерантност към неопределеност, които са основа за избора на стратегии за справяне със стреса. Оптимизмът сочи към способността да се избират ефективни копинги, докато леко завишените нива на нетолерантност към неопределеност – към потребността от перспектива. Хората проявяват тревожност в по-голяма степен по отношение на икономическите последствия, в сравнение с заплахата от зараза с коронавирус.

Данните са валидни за начален период на преживяване на кризата, което предпоставя необходимостта изследването да бъде повторено след период от време.

 

 

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА
ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
27 февруари 2020

Представителство на Европейската комисия в България

Ул. „Г. С. Раковски"124, София

Организатор

Българска Чийвнинг асоциация в сътрудничество с Британско посолство в България, Институт за изследване на населението и човека към БАН, СУ „Св. Климент Охридски", Британско-българска бизнес асоциация и БТПП.

Акценти

 • Съвременни демографски тенденции, динамика и предизвикателства в Европа, България и на други места в света, политически последици от демографските промени в Европа
 • Коренно новите демографски модели на поведение и мислене в Европа и България през XXI в.
 • Новият свят в лицето на застаряващите общества - предизвикателства и възможности за Европа и България
 • Кое поражда новите демографските процеси и тенденции в Европа и България
 • Решения за недостиг на работна ръка в Европа. Как да стимулираме икономическото развитие при новите демографски тенденции в България
 • Стратегии и решения при свиване на пазара на труда и справяне с демографските предизвикателства – примера на други страни
 • Семейната политика при бързото намаляване на фертилността/раждаемостта в страните от ЦИЕ
 • Визия за семейната политика в подкрепа на децата и семействата в България и как това се отразява на пазара на труда и икономическото развитие
 • Нови източници на растеж на бизнеса при променяща се демография? Променящият се характер на работа и умения
 • Демография, способности и сигурност
 • Демографските промени като заплаха от ново поколение за сигурността и развитието на България

Краен срок за регистрация

26 февруари 2020 г. Регистрирай се тук:
https://forms.gle/bSJYCC7wuGfmQGWf8
или изпратете имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

LOGO proekt soc 2020
 
ПСИХОЛОГИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ ЕМИГРАЦИЯ И ЖИЗНЕНОТО ПЛАНИРАНЕ ПРИ МЛАДИТЕ ХОРА, В КОНТЕКСТА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ  (2020 -2023)

Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на проект № KП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", Финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Ръководител на проекта е доц. д-р Диана Бакалова. В екипа по проекта участват учени от Секция "Социална, трудова и консултативна психология" - проф. д-р Йоланда Зографова, проф. д-р Антоанета Христова, гл. ас. д-р Илина Начева, гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, гл. ас. д-р Екатерина Димитрова и докторант Йоанна Драгнева.

Целта на проекта е да се анализира влиянието на психологичните детерминанти: ценности, оптимизъм и склонност към поемане на риск, върху нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора в България. Планирани са следните дейности:
- Създаване на нов теоретичен обяснителен психологически модел на нагласите към емиграция при младите хора в България и конструиране на нов изследователски инструментариум (оригинални авторски методики), вкл. провеждане на качествено и пилотно количествено изследване;
- Провеждане на национално представително изследване на психологичните детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора;
- Популяризация на проектните дейности и резултати чрез онлайн канали, научни публикации, участие и организиране на научни форуми и др.;
- Извеждане на препоръки за политики, свързани с нагласите към емиграция на младите хора, както и на препоръки за включване в системата на формалното образование на обучителна програма за изграждане на умения за жизнено планиране сред млади хора.
Предвидените дейности обхващат период от 3 години.
 
Актуална информация по проектните дейности е достъпна на Фейсбук страницата на проекта:  https://www.facebook.com/emigrationattitude/ 
 
Korica book Ani Karamanova

Александрова-Караманова, А. Външният вид при младите хора: между здравето и успеха, София, ДиоМира, 2019, 587 с. ISBN 978-954-2977-60-5 (print), ISBN 978-954-2977-61-2 (e-book).

Alexandrova-Karamanova, A. Appearance in young people: between health and success, Sofia, DioMira, 2019, 587 p. ISBN 978-954-2977-60-5 (print), ISBN 978-954-2977-61-2 (e-book).

Вижте повече за книгата

US Chicago project

На 13 ноември 2019 г. изследователски екип на Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките (БАН) посетиха Генералното консулство на Република България в Чикаго, за да разговарят с екипа на ГК по въпроси на взаимодействието между българските общности в Средния Запад на САЩ и българската държава. Генералният консул Иван Анчев и консул Людмила Тасева запознаха гостите с инициативите на ГК, както и с основните събития и тенденции сред българската диаспора в Чикаго и Средния Запад.

Изследването е в рамките на проекта „Разработване на политики, насочени към българите в чужбина", възложен на Института за изследване на населението и човека при БАН с ПМС № 315 от 19.12.2018 г. Ръководител на проекта е проф. д-р Антоанета Христова.

На снимката от ляво на дясно: доц. Мила Маева, проф. Татяна Буруджиева, генералният консул Иван Анчев, проф. Антоанета Христова и г-н Иво Маев.