Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Afish lecture K.StoychevaBAS

Публична академична лекция 

на проф. Катя Стойчева

 на тема

"Психология на творчеството и литература: 

Утвърдени подходи и нови посоки"

на 13 декември 2018 от 15:00 часа

 Лекцията се организира съгласно чл. 65 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности в ИИНЧ.

 

Psyconf2018 7

Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания"

 

С научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми" Институтът за изследване на населението и човека на БАН отбелязва 45 години психология в БАН и 20 години списание „Психологични изследвания".

Програмата на форума включва над 75 доклада в пет панела и две кръгли маси в тематичните области: културно разнообразие и междугрупови отношения, личност и индивидуални различия, предизвикателства в детско-юношеска възраст, психично здраве и качество на живот, работа и свободно време, ролята на човешкия фактор в пътната безопасност и консултативна психология. Конференцията с международно участие се проведе в рамките на два дни в „Гранд хотел София". Организатор е департамент „Психология" на Института за изследване на населението и човека на БАН.

Ръководителят на департамент Психология проф. Антоанета Русинова-Христова и директорът на Института проф. Йоланда Зографова представиха научноизследователската и международна дейност на института през изминалите 45 години пред представителите на психологическата общност и гостите на честването. Те поставиха акцент и върху работата с младите учени, сътрудничеството с университетите и държавните институции, както и актуалните проекти.

Председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева подчерта в изказването си, че Институтът е водещ научен център в областта на психологията и демографията, който провежда теоретични и приложни изследвания. БАН е горда с дейноста му, каза проф.Славчева и посочи, че Институтът не само успява да подкрепя високото научно ниво на БАН, но и със своята дейност подпомага държавните институции.

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова приветства участниците във форума и широкото поле от възможни теоретични и практически решения, които ще представят темите на конференцията. Тя подчерта и важността на ролята на психолога в образованието.

Поздравителен адрес от Ръководството на БАН по случай 45-годишнината прочете научният секретар в направление „Човек и общество" доц. Ергюл Таир. Високо оценяваме дългогодишните ви усилия за поддържане на високо академично равнище, както и безспорния ви принос за развитието на изследванията в областта на психологията в страната, се посочва в приветствието и се отбелязва, че научната продукция на психолозите от института винаги е била в синхрон с водещите тендеции в световната психологическа наука.

о повод честването поздравителни адреси поднесоха директори на институти на Академията, учени от водещи университети в България и др.

Списание ,,Психологични изследвания" е реферирано във ВИНИТИ РАН и ERIH PLUS и е включено в базата данни на Central and Eastern Еuropean online library. Списанието се издава от 1998 г. и излиза 2 пъти годишно. ,,Психологични изследвания" е единственото академично списание със строго научен характер по психология в България. Редколегията се стреми да включва различни равнища на изследователски интереси – теоретични анализи, експериментални и емпирични изследвания, разработка и развитие на психологични методи, проучвания с приложен характер и др. Днес целта на изданието е да представя статии, отговарящи на високи критерии за научноизследователски публикации и да подпомага работата на психолозите във всички сфери. Повече за списанието вижте на http://www.journalofpsychology.org/bg/

Вижте програмата на конференцията

 Psyconf2018 8 Psyconf2018 9

Psyconf2018 11

Psyconf2018 21

Psyconf2018 41

Psyconf2018 51

Psyconf2018 61

 

 

 

Psyconf2018 7

Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания" с научна конференция 

ПСИХОЛОГИЯТА С ЛИЦЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ
София, България, 22-23 ноември 2018 година

 

 

 Psyconf2018 8 

Psyconf2018 11

Psyconf2018 21

Psyconf2018 41

Psyconf2018 51

Psyconf2018 61

1

2

 3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Научна конференция

по повод 

45 ГОДИНИ ПСИХОЛОГИЯ В БАН И 20 ГОДИНИ СПИСАНИЕ ,,ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

на тема:
ПСИХОЛОГИЯТА С ЛИЦЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ
София, България, 22-23 ноември 2018 година

 

 

Уважаеми колеги, можете да се запознаете с оконачателния варинт на програмата на конференцията 

 

Покана

Форма за регистрация може да изтеглите от тук

Изисквания за оформление на докладите 

 

Панел 1. Детство, юношество и социална среда

Панел 2. Културно разнообразие и междугрупови отношения

Панел 3. Работа, свободно време и психично здраве

Кръгла маса 1. Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност 

Кръгла маса  2. Консултативна психология – академична и приложна

 

 
Програмен комитет

Председател:

Проф. д-р Антоанета Христова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Членове:

Доц. д-р Росица Георгиева, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Доц. д-р Ева Грийн, Университет в Лозана, Швейцария

Доц. д-р Радосвета Димитрова,  Университет на Стокхолм, Швеция

Акад. Анатолий Журавльов, Институт по психология, Руска академия на науките (РАН)

Проф. д-р Йоланда Зографова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Проф. Ксения Крисокоу, Университет Пантеон по социални и политически науки, Атина, Гърция

Проф. д-р Петко Кусев, Университет в Хъдърсфийлд, Великобритания

Проф. д-р Весела Мишева, Университет в Упсала, Швеция; Университет на Шьовде, Швеция

Доц. д-р Небойша Петрович, Университет в Белград, Сърбия 

Доц. д-р Ева Папазова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Доц. д-р Катя Стойчева, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Доц. д-р Ергюл Таир, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Доц. д-р Мария Трифонова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

 

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Доц. д-р Диана Бакалова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Членове:

Гл. ас. д-р Зорница Тоткова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гл. ас. д-р Росица Рачева, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гл. ас. д-р Екатерина Димитрова, ИИНЧ – БАН

Ас. Красимира Нешкова, ИИНЧ – БАН

Редактор Мая Конова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Счетоводител Емилия Иванова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците, които желаят докладите им да бъдат рецензирани от международни рецензенти и да бъдат публикувани в специален брой на сп. „Психологични изследвания“, следва да изпратят резюме и доклад на английски език. Доклади на български език ще бъдат публикувани в редовен брой на списанието. Всички доклади ще бъдат публикувани след положителна рецензия.  Един автор може да участва в конференцията най-много с два доклада. Представянето на докладите може да бъде на български или английски език.

Покана

Форма за регистрация може да изтеглите от тук

Изисквания за оформление на докладите 

 

СРОКОВЕ

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

ØТакса за презентиращ автор с доклад (ранна регистрация), заплатена в периода 15 май-15 юли 2018 г. – 80 лв.

ØТакса за презентиращ автор с доклад, заплатена в периода 16 юли - 15 ноември 2018г. – 120 лв.

ØТакса за съавтор на доклад, който ще участва в конференцията (ранна регистрация), заплатена в периода 15 май-15 юли 2018 г. – 40 лв.

ØТакса за съавтор на доклад, който ще участва в конференцията, заплатена в периода 16 юли - 15 ноември 2018 г. - 60 лв.

ØТакса за участие на слушател без доклад, заплатена в периода 15 май - 15 ноември 2018 г. – 20 лв.

 ØКуверт за коктейл „Департамент по Психология, ИИНЧ-БАН и Приятели" заплатен в периода 15 май - 15 ноември 2018 г. – 30 лв. (за желаещи да присъстват слушатели и гости)

 

   Важно:

Таксата за правоучастние на автори и съавтори включва: материали от конференцията, кафе-паузи, коктейл „Департамент по Психология, ИИНЧ-БАН и Приятели" и брой на списание „Психологични изследвания" с публикуваните доклади след отпечатване.

   

Таксата за участие на слушатели без доклад включва: материали от конференцията и кафе-паузи.

 

 

 

 

30 април 2018 - Изпращане на заявка и резюме 

15 май 2018 -  Потвърждение за приемане на доклада

15 юли 2018 - Изпращане на доклада в пълен текст

15 септември 2018 - Получаване на рецензия върху доклада

30 септември 2018 – Изпращане на редактирания текст на доклада

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

български и английски.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Таксата за правоучастие в конференцията следва да бъде преведена по банков път по сметката на Институт за изследване на населението и човек - БАН: 

ИИНЧ-БАН,
Уникредит Булбанк, клон Батенберг, IBAN BG75UNCR96603157139713
BICUNCRBGSF

В графа „Основание за плащане” да се посочи: Такса правоучастие и име на участника.

Важно: Не е възможно заплащане на такса правоучастие на място.

 

 КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Електронна поща за изпращане на

форма за регистрация, резюмета и

доклади: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Уебсайт на ИИНЧ-БАН

Уебсайт на сп. „Психологични изследвания“  

Фейсбук страница на ИИНЧ-БАН

Фейсбук страница на събитието

 
IINCH 1-300x166

 IINCH-2-300x169

IINCH-3-300x174

 

Институтът за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ-БАН) е домакин и организатор на Научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики", финансирана по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България".

Двудневна научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики" започна днес, 14 ноември, в София. Форумът се провежда в рамките на проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" и е организиран от Института за изследване на населението и човека на БАН.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства участниците и посочи, че работата по този почти двугодишен проект е пример за това как различните институти на БАН могат да работят заедно и тази интердисциплинарност помага за решаване на проблеми. Поддържането на учени с висока експертност е част от националната сигурност на страната, каза акад. Ревалски. Той поздрави екипа на БАН, висшите училища и експертите от различни области, работили по проекта, за положения изключително обемен труд и за резултатите в посока предложение на конкретни мерки.

Вицепрезидентът Илияна Йотова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откриха конференцията. Ръководителят на проекта проф. Антоанета Христова подчерта, че целта е да се инициира дебат, ориентиран към търсене на решения.

83 учени от 6 страни – Австрия, Беларус, България, Русия, Унгария и Швеция ще ‎представят 65 доклада по тематичните направления раждаемост и семейни политики, демографско развитие и работна сила, миграции и национална идентичност, уязвими етнически и религиозни групи и общности, стареене, смъртност и качество на живот и демографски политики през периода XIX-XX век. Те представят 65 доклада в шест работни панела със следната тематика:

1. Раждаемост и семейни политики

Участниците обсъждат семейните политики в България в контекста на демографските предизвикателства в Европа и с фокус върху семейноправното законодателство, както и предлагани мерки и финансовата им оценка в семейното подпомагане.

Доц. Анастасия Боброва представя за модерната семейна политика в Беларус.

Във фокуса на обсъжданията попадат ниската раждаемост и отложените раждания в България, както и въздействието на безбрачното съжителство върху формирането на стабилни двойки и преход към брак и родителство.

Учените от ИИНЧ представят също доклад за психологическите аспекти на партньорството и родителството.

2. Стареене, смъртност и качество на живот

Основна тема на този панел са предизвикателствата на стареенето на населението на България в следващите 22 години, както и възможните решения.

Възрастните хора се разглеждат като обществен и икономически ресурс. Представени са и мерки, разработени от ИИНЧ, свързани с преодоляване на негативните тенденции на смъртността в България.

3. Миграции и национална идентичност

В панела се обсъждат социално-демографските и икономически характеристики на българските мигранти, както и актуалния режим на трудова миграция в България; реалностите и предизвикателствата пред демографските политики и практики; потенциалът на българските общности зад граница за преодоляване на демографската криза.

Специфичен поглед върху мигранстките дискурси на противопоставянето Държава-Родина представя и екип учени от Института за етнология и фолклористика.

Представят се и модели в миграционното поведение на младите хора, както и отношението на българите към бежанците като фактор, влияещ върху демографската ситуация в България.

4. Демографско развитие и работна сила

Основни теми в този панел са демографските параметри на работната сила в България и държавните политики за регулирането им; необходимостта от обучение на безработни, както и насърчаването на младежите да участват в различни образователни програми; насърчаване на инвестиционната активност в дейности с висока добавена стойност; качество на работните места в България.

Представени са резултати от проведени фокус групи сред заинтересовани страни и сред представители на институциите.

В панела са поставени на дискусия още активните политики на пазара на труда, както и факторите, влияещи на икономическата активност на българските семейства. Във фокуса на дискусията попаднаха също и териториалните и регионалните особености на трудовите ресурси, както и специфичните характеристики на природосоциалните териториални системи и отражението на демографските процеси върху търсенето и предлагането на работна сила.

5. Уязвими етнически и религиозни групи и общности

В този панел се обсъждат теми като: обществени нагласи и мерки за намаляване на етническите неравенства; институционална дискриминация, жилищни политики и предизвикателства, свързани с големи маргинализирани етнически групи у нас; интеграция на уязвими общности и възможности за развитие.

Включени са и теми като френския опит в работа с уязвими групи, управление на човешкия капитал и подходът, основан на зачитане на основни права.

В панела се предствят и доклади за доклади за нагласите в семействата и социалното включване на уязвими мюсюлмански общности и специфични образователни проблеми на деца на завърнали се мигранти.

6. Демографски политики през периода XIX-ХХ в.

Панелът е посветен на историческия опит в преодоляване на демографски кризи, както и на опита на няколко правителства на България, Унгария и Русия да повлияят на демографските и миграционни процеси в различни исторически периоди.

Особен интерес предизвикват мекрите за преодоляване на демографските проблеми в социалното осигуряване в България в периода след Освобождението, до Балканската война; преодоляването на емиграцията и глада в Унгария през от 1890 до 1910 г.; демографската политика към жените в Царство България от 1912 г. д 1944 г.; демографските политики в здравеопазването и имиграционната политика в България от 1944 г. до 1989 г.

Работните езици на конференцията са български, руски и английски.

Програма на конференцията можете да изтеглите оттук