Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

1 13-та Школа

2 Откриване на Школата от проф. Зографова

3 Откриване на Школата от проф. Зографова

 

5 Пленарна лекция на доц. Бакалова

6 Пленарна лекция на доц. Бакалова

7 Пленарна лекция на проф. Стойчева

8 Пленарна лекция на проф. Стойчева

9 Пленарна лекция на доц. Александрова-Караманова

10 Пленарна лекция на доц. Александрова-Караманова

11 Презентация  участник

12 Презентация участник

13 Презентация  участник

14 Презентация  участник

15 Презентация участник

16 Участници в Школата

17 Участници в Школата

18 доц. Георгиева модератор на секция

19 доц. Петков модератор на секция

20 Презентация  участник

 21 Презентация участник

22 д-р Паунова-Маркова модератор на дискусия

25 д-р Митева модератор на секция

26 Презентация участник

27 Презентация участник

28 Презентация участник

29 Презентация участник

31 д-р Панчелиева модератор секция

32 Участници в Школата

33 Презентация участник

34 Презентация участник

35 Презентация участник

 36 д-р Панчелиева модератор секция

37 Презентация участник

38 Презентация участник

39 Презентация участник

40 Презентация участник

42 Презентация участник 13

41 Презентация участник

43 Участници виртуална зала

44 Участници виртуална зала

45 Подписване сертификати

Picture after

Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките и тази година организира поредното 13-то издание на Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки, което се проведе в хибридна форма. 

 

XIII Национална школа за докторанти и млади изследователи

"Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси

на социалните науки"

25 - 27 май 2022 г., София

Научната програма на Школата включваше 6 тематични секции с научни съобщения в областите психология, социология, икономика и управление, медии и комуникации, политология, културология, социални дейности, философия: „Позитивна психология и здраве", „Психично здраве, клинична и социална практика", „Социално възприемане и междуличностни взаимодействия", „Детско развитие и образователна среда", „Социални процеси, култура и ценности", „Икономически процеси и аспекти на политическия живот".

В рамките на научната програма учени от Институт за изследване на населението и човека – БАН представиха три лекции върху актуални теми в областта на социалните науки: „Емиграционни нагласи сред младите хора в България днес: психологични детерминанти и социално-демографски профил" (доц. д-р Диана Бакалова), „Писане и творчество" (проф. д-р Катя Стойчева), „Международна публикационна активност и интеграция в глобалната научна общност" (доц. д-р Анна Александрова-Караманова).

В XIII Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки участие взеха общо 62 докторанти и млади изследователи. От тях 47 представиха свои научни доклади, а останалите се присъединиха към Школата като слушатели.

Участваха докторанти и млади изследователи от следните академични институции:
Институт за изследване на населението и човека – БАН
Институт по философия и социология – БАН
Софийски университет „Св. Климент Охридски"
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
Югозападен университет „Неофит Рилски"
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"
Военна академия „Г. С. Раковски"
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна
Университет за национално и световно стопанство
Икономически университет – Варна
Нов български университет

Най-добре представилите се участници бяха наградени с грамота за показани качества в представената разработка:

докторант Яна Петрова, СУ "Св. Кл. Охридски"
ас. д-р Таня Вазова, ПУ „Паисий Хилендарски"
докторант Мария Соколова, ИИНЧ – БАН
докторант Радостина Стоянова-Ширяев, ИИНЧ – БАН
докторант Цветина Младенова, УНСС

Вижте сборника с резюмета от школата
 
Разгледайте снимки от школата

Директор на школата: доц. д-р Анна Александрова-Караманова

 

Capture

Екип от ИИНЧ-БАН (проф. д-р Т. Коцева, доц. д-р Е. Димитрова и К. Илиева) участва в проект „Цялостен анализ на текущото състояние и измерения на детската бедност и социално изключване в България, както и на политиките, програмите, услугите, бюджетите и механизмите за справяне с тях", чиято цел бе да задълбочи разбирането за бедността сред уязвимите групи деца. Бяха очертани специфичните за всяка група непосрещнати нужди и бариери пред достъпа до пет основни сфери на детското благосъстояние: образование и грижи в ранна детска възраст, училищно образование, здравеопазване, хранене и жилищно настаняване.

Изготвеният доклад „Не/равно детство: Цялостен анализ на детската бедност и социалното изключване в България" ще подпомогне разработването на Националния план за действие за прилагането на Европейската гаранция за детето в България.

Проектът е финансиран от УНИЦЕФ-България и е изпълнен в партньорство с Фондация „За нашите деца" и Национална мрежа за децата. Сътрудничество при изготвянето на анализа оказаха Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия, както и междуведомствена експертна работна група към МТСП.

Creativity Day

Департамент "Психология" на Института за изследване на населението и човека при БАН благодари на всички свои гости, на участниците и слушателите за съпричастието и съдействието при организацията и провеждането на семинара. Инициативата ни продължава да привлича внимание - 121 души заявиха интерес към допълнителните материали по темата за творчеството, а на отделните сесии на семинара присъстваха средно от 31 до 50  човека.

Събитието в образи можете да си припомните ТУК.

Вижте информация за събитието на сайта на Българска телеграфна агенция  ТУК

Желаем Ви творчески успехи и удовлетворение и до нови срещи с психологията на творчеството!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 По случай Световния ден на творчеството – 21 април - World Creativity and Innovation Day - EN | United Nations

Департамент ПСИХОЛОГИЯ - ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН
организира онлайн семинар на 21 април 2022 година, в четири блока с почивки между тях, на тема 

ТВОРЧЕСТВОТО ВЪВ ФОКУСА НА ПСИХОЛОГИЯТА

Водещ: проф. д-р Катя Стойчева

09:00 - 10:30 Творческо мислене и решаване на проблеми
11:00 - 12:30 Творчество и писане
13:30 - 15:00 Творчеството в науката и изкуството, технологиите и културата
15:30 - 17:00 Какво мотивира творчеството и творческия процес?

 ПРОГРАМА

 Творческо мислене и решаване на проблеми

С какво се отличава творческото мислене и как се проявява то при решаването на проблеми? Ще продължим да разговаряме за интелектуалните умения и личностни нагласи, които подпомагат генерирането на творческа продукция, като отново ще ви предоставим възможност да ги наблюдавате и на практика, участвайки в творчески дейности. Асоциативният подход към творческото мислене ще представи проф. д-р Катя Стойчева, а дискусията по темата ще се води от д-р Елена Цанкова.

 Творчество и писане

Писането е не само поле за литературно творчество; то е и професионално занимание в редица области, и изява на индивидуалната лингвистична способност. В какво се проявява творчеството на пишещия човек? Проф. д-р Катя Стойчева ще разгледа връзката на писането с креативността на индивида и развитието й, а с доц. д-р Александра Иванова ще разговаряме за мястото на писането в арт терапевтичната работа.

 Творчеството в науката и изкуството, технологиите и културата

Тема на нашия разговор ще бъде творчеството в науката: онези идеи, изследователски методи или технологични иновации, които предлагат ново, оригинално и ефективно решение на проблемите в съответната научна област. Наши гости ще бъдат докторанти и постдокторанти в БАН, които ще ни позволят да надникнем и в творческите предизвикателства в работата на младите учени. С д-р Сезгин Бекир, Тодорка Лепкова и Красимир Георгиев ще разговаря проф.д-р Катя Стойчева.

 Какво мотивира творчеството и творческия процес?

Ако творчеството е присъщо на човека, то какво го мотивира? Проф. Катя Стойчева ще представи как психологическата наука обяснява творческата активност на личността и изследва движещите сили в творческото поведение. За ролята на мотивацията в творческия процес с българския театрален и филмов режисьор Стоян Радев ще разговаря гл. ас. д-р Росица Рачева.

Семинарът е открит за всички, които се интересуват от творчеството и искат да научат повече за изследванията и резултатите в психологията на творчеството от представители на Департамента по психология на ИИНЧ-БАН и техните гости.

Линкът за включване в ZOOM ще бъде качен на 20 април 2022 г. и ще бъде активен от 8:30 часа на 21 април, четвъртък, 2022 г.
 
Ако искате да получите допълнителна информация по темите на семинара след приключването му, моля регистрирайте се тук.

Bubble chart 8 emotions 3 groups

Страхът е най-често срещаната емоция в разказите за лични преживявания през различните етапи на кризата, породена от Covid-19

Анализ на текстове от 45 ретроспективни календарни интервюта с представители на три различни групи от българското общество показва, че страхът е емоцията, която се среща най-често в разказите на хората за пандемията. Обработеният текстов материал обхваща повече от 220 хиляди думи и включва разказите на работещи родители с малки деца, лица с хронични заболявания и лица, изгубили работа по време на кризата, породена от Covid-19.

Участниците в изследването са поканени да споделят лични преживявания, свързани с различни аспекти на своето ежедневие и промените, свързани с противоепидемичните мерки. Събраните данни включват разкази за отражението на пандемията върху професионалния и семейния живот, социалната активност, здравословното състояние и навици, времето за хоби, спорт, образование, квалификация и др. Всички календарни интервюта са фокусирани върху отделните етапи на кризата през периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. Проведен е тематичен контент анализ, а с помощта на специализиран софтуер е проследено наличието на емоции в речта. За целта екипът на изследването създава специализиран речник, основан на класификацията на емоциите на психолога Карол Изард. Учените формират групи от семантично свързани понятия с помощта на синонимни речници и речници на сродните думи в българския език.

Резултатите показват, че страхът се откроява ясно като доминираща емоция в разказите за пандемията, следван от емоциите интерес, тъга и радост. Любопитни са различията, които се очертават между представителите на трите групи, включени в изследването. При работещите родители, в текстовете по-често присъстват думи, които свидетелстват за радост и интерес. В речта на лица с хронични заболявания се появяват нюанси на гнева, които допълват преобладаващите страх и тъга. В групата на лицата, изгубили работата си, се появяват отвращение и изненада, които изцяло отсъстват или са много слабо представени в другите две групи.

Предстои резултатите от проведените анализи да бъдат представени на международни форуми и да бъдат публикувани в специализирани научни издания. Изследването се провежда по проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията", реализиран от Институт за изследване на населението и човека – БАН с договор № KП-06-КД2/5, финансиран по програма „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Повече за проекта можете да откриете на:
www.cov19resilience.social