Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

INSTITUTE FOR POPULATION AND HUMAN STUDIES
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

organizes

A HYBRID SCIENTIFIC CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

"MIGRATION, CULTURAL DIVERSITY AND LIFE PROSPECTS
UNDER CONDITIONS OF GLOBAL CRISIS"

Тhe event will be held on November 24th- 25th, 2022.

All participants are kindly invited to DOWNLOAD and complete a Registration and Abstract Form: https://docs.google.com/document/d/11GABfPK5I76xFfQdcP37rpUNC3FMuoXz/edit?usp=sharing&ouid=116135892199193197724&rtpof=true&sd=true

You can download the full text conference Invitation here: https://docs.google.com/document/d/16UH4qx3u5Ds3NJA21IpwdgFlL-I0mu5a/edit?usp=sharing&ouid=116135892199193197724&rtpof=true&sd=true

The conference will be held in a HYBRID form (both in-person and online), in compliance with all anti-epidemic measures. All participants in the conference will be duly informed about the current situation and possible organizational changes.

The venue of the conference is the city of Sofia, HOTEL ANEL, 14 Todor Alexandrov Boulevard (close to Opalchenska Metro Station).

IMPORTANT DATES:

Deadline for submission of registration and abstract forms – September 30th, 2022.
Deadline for confirmation of acceptance of the abstracts – October 15th, 2022.
Deadline for submission of a full text manuscript – November 30th, 2022.

Email for submission of registration forms and abstracts: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

We are looking forward to your registration and abstracts!

The working language of the conference is English.

For more information, contact us at: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Contact person: assist. prof. TsvetelinaPanchelieva, PhD

You can also visit the Facebook event at: https://www.facebook.com/events/585185776519709/?ref=newsfeed

The conference is organized under Project KP-06-Н35/4 "Psychological determinants of young people's attitudes to emigration and life planning in the context of demographic challenges in Bulgaria", implemented by the Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences (IPHS-BAS), funded by the "Competition for Funding Fundamental Research - 2019" of the Bulgarian National Science Fund, Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

INSTITUTE FOR POPULATION AND HUMAN STUDIES
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

organizes

A HYBRID SCIENTIFIC CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

"MIGRATION, CULTURAL DIVERSITY AND LIFE PROSPECTS
UNDER CONDITIONS OF GLOBAL CRISIS"

Тhe event will be held on November 24th- 25th, 2022.

All participants are kindly invited to DOWNLOAD and complete a Registration and Abstract Form: https://docs.google.com/document/d/11GABfPK5I76xFfQdcP37rpUNC3FMuoXz/edit?usp=sharing&ouid=116135892199193197724&rtpof=true&sd=true

You can download the full text conference Invitation here: https://docs.google.com/document/d/16UH4qx3u5Ds3NJA21IpwdgFlL-I0mu5a/edit?usp=sharing&ouid=116135892199193197724&rtpof=true&sd=true

The conference will be held in a HYBRID form (both in-person and online), in compliance with all anti-epidemic measures. All participants in the conference will be duly informed about the current situation and possible organizational changes.

The venue of the conference is the city of Sofia, HOTEL ANEL, 14 Todor Alexandrov Boulevard (close to Opalchenska Metro Station).

IMPORTANT DATES:

Deadline for submission of registration and abstract forms – September 30th, 2022.
Deadline for confirmation of acceptance of the abstracts – October 15th, 2022.
Deadline for submission of a full text manuscript – November 30th, 2022.

Email for submission of registration forms and abstracts: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

We are looking forward to your registration and abstracts!

The working language of the conference is English.

For more information, contact us at: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Contact person: assist. prof. TsvetelinaPanchelieva, PhD

You can also visit the Facebook event at: https://www.facebook.com/events/585185776519709/?ref=newsfeed

The conference is organized under Project KP-06-Н35/4 "Psychological determinants of young people's attitudes to emigration and life planning in the context of demographic challenges in Bulgaria", implemented by the Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences (IPHS-BAS), funded by the "Competition for Funding Fundamental Research - 2019" of the Bulgarian National Science Fund, Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ДЕПАРТАМЕНТ „ПСИХОЛОГИЯ"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

организира

Работен семинар (КРЪГЛА МАСА) на тема:

„Емиграционни нагласи и жизнено планиране при младите хора в България"

Семинарът ще се проведе на 25 ноември 2022 г.

Всички желаещи да участват като лектори, участници в дискусията или слушатели, са поканени да попълнят приложената Форма за регистрация от следния линк:

E-мейл за изпращане на формата за регистрация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок за изпращане на формата за регистрация - до 30.09.2022 г.

Семинарът ще се проведе в хибридна форма (присъствено и онлайн), при спазване на всички противоепидемични мерки. Участниците ще бъдат информирани своевременно за актуалната обстановка и възможни организационни промени.

Мястото на събитието е гр. София, хотел Анел, бул. „Тодор Александров" № 14 (близо до метростанция „Опълченска"). Регистрацията ще започне в 13:30 часа, а откриването в 14:00 часа на 25.11.2022 г.

Семинарът ще предостави възможност за обмен на знания и опит между представители на отговорните институции, неправителствения сектор и науката по въпросите на миграцията.

Работният език на семинара е български език.

Събитието се организира в рамките на проект № КП-06-Н35/4, финансиран от ФНИ, МОН и е със свободен достъп - без такса правоучастие. Включена е кафе пауза.

Участниците поемат разходите си за транспорт, настаняване и храноден.

За повече информация и регистрация пишете ни на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или посетете Фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/emigrationattitude

Лице за контакт: гл. ас. д-р Екатерина Димитрова

Очакваме Ви!

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (ИИНЧ-БАН)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г.

2.2. История и археология, специалност „История на България (Историческа демография)" – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)"

3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология" – 1 бр. за редовно обучение, тематика: "Бездетството в България: контексти, нагласи, последствия"/"Семейно-професионалният баланс: нагласи, политики и практики в европейски контекст"

3.2. Психология, специалност „Обща психология (Когнитивна психология)" – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Обяснение и предсказване на определени човешки поведения в контекста на маркетинга и игрите на базата на релационното сходство между структури от променливи"

3.2. Психология, специалност „Социална психология" – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Толерантност спрямо агресивност на междуличностно и социалногрупово равнище"

3.8. Икономика, специалност „Статистика и демография" - 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Регионални аспекти на демографското остаряване в България"/"Изменение в структурите на населението и ефекти за икономическия растеж в България"/"Дългосрочната грижа в остаряващите общества – ефекти, измерване, оценки, решения"

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г.(вкл.) кандидатите подават необходимите документи в ИИНЧ – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6, стая 604; Г. Младенова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел. 0879 525401. Молим за предварително уговаряне за посещение на електронната поща или по телефона. При подаването на документите са задължителни актуалните предпазни мерки, обявени от Министерството на здравеопазването!  

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и въпросници за изпитите по специалностите - вижте в раздел "Конкурси".

 

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. в БАН стартира Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти, финансирана от МОН. 

Изисквания::

1. С ПРИОРИТЕТ се финансират външни за БАН постдокторанти.

2. Срокът за подаване на документи в ДЕЛОВОДСТВОТО НА ЗВЕНОТО, в което ще се изпълнява проекта на младия учен и/или постдокторанта, е 30.09.2022г.

3. Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от НС на звеното в срок до един месец след срока на подаване на документите.

Условия за кандидатстване

Карта за оценка

НП "Млади учени и постдокторанти 2

ВАЖНО!

Програмата се обявява на сайта на БАН и на европейски портал EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/nationalprogramme-post-doctoral-students

Документите за кандидатстване и в двата модула се подават и на електронен носител в деловодството на приемащия институт. 

Документите за пост-докторантски стипендии се подават и на английски език. 

Документи, които се депозират извън България за участие в Програмата в модул Постдокторанти, се изпращат на ел.адрес: < Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. > като изрично предварително е установена връзка със звеното, в което ще се осъществи проекта.

Научният съвет на звеното на свое заседание одобрява предложените кандидатури на млади учени и пост-докторанти, които ОТГОВАРЯТ на условията на Програмата и одобрените от УС на БАН критерии.

В Деловодството на БАН-А се изпраща: 1. Протокол от заседанието на НС 2. Списък на одобрените кандидати като изрично се посочва в кой модул на Програмата участват, дали са външни за БАН/новоназначени или са на трудов договор в звеното и каква сума се предлага като възнаграждение. 

Срок за подаване на документи в деловодството на звената – 30.09.2022г. 

Срок за оценка на кандидатите от НС на звеното – 1 месец след приключване на срока за подаване на документи.

УС на БАН утвърждава кандидатите и финансовото разпределение.