Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

новини

Press conference

Oт лявона дясно: Мария Хесус Конде (представител на УНИЦЕФ за България),
доц. Лидия Василева (Институт за изследване на населението и човека – БАН),
доц. Михаил Околийски (ръководител на офиса, СЗО за България), д-р Мартин
Вебер (представител на Регионалния офис на СЗО).

На 01.02.2017 г. в София беше проведена Кръгла маса „Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения", организирана съвместно от Институт за изследване на населението и човека – БАН, Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация и Фондът на ООН за децата – УНИЦЕФ в България. Бяха представени резултатите от последната вълна на международното изследване на СЗО „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC" 2013/2014 г., проведено в България. Изследването в България е проведено от колектив от Института за изследване на населението и човека на БАН и Научен център „Психология и здраве" в партньорство с УНИЦЕФ в България сред 4 796 ученици на 11, 13 и 15-годишна възраст, общо 311 класа от 163 училища.

Изследването предоставя данни за здравето и здравното поведение на подрастващите от 43 страни от Европа, САЩ и Канада. То очертава общи тенденции и потребности на юношите, които налагат необходимостта от целенасочени мерки и инвестиции във всички сфери – здравеопазване, образование, социална политика, и др. с цел гарантиране пълноценното развитие техния потенциал.
Данните от изследването за България, разглеждани в международен план, като цяло потвърждават световните тенденции, но алармират за нуждата от засилване на националните усилия за подобряване на здравето и здравното поведение на юношите. Успешните стратегии трябва да бъдат основани на доказателства, широки партньорства между семейството, младите хора, институциите и обществото, като в същото време отчитат специфичните потребности на младите хора и ги овластяват да правят здравословен избор и решения в техния живот.

Презентации от Кръглата маса „Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения":

Здравни поведения: хранене, физическа активност и наднормено тегло - Гл. Ас. Д-р. Анна Александрова-Караманова, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Позитивно здраве: самооценка на здравето,здравословни оплаквания, удовлетвореност от живота и индекс за психично здраве - Гл. ас. Д-р Богдана Александрова и Ас. Д-р Евелина Богданова, Институт за изследване на населението и човека, 

Изследването "Поведение и здраве при деца в училищна възраст в България" - Доц. Д-р Лидия Василева, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Проучване на мнението на децата и младите хора за наличните здравни услуги, образование и информация - Александър Киров, Национална мрежа за децата

Рискови поведения: тормоз в училище, тютюнопушене, употреба на алкохол и канабис, сексуално поведение - Татяна Коцева и Елица Димитрова, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Поведение и здравепри деца в училищна възраст: Европейска перспектива'Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения- Мартин Вебер, СЗО

Медиите за Кръглата маса 

"Сега"

"Монитор"

"Дневник"

Korica