Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

новини

Национална мрежа за децата, сдружение „Дете и пространство" и Институт за изследване на населението и човека – БАН стартират съвместен проект „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България". Възложител: Програма за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕКП 2009-2014 г. Проектът е за 18 месеца, считан от началото на месец ноември 2014 г. и ще се осъществява със съдействието на Норвежкия финансов механизъм.


Целта на проекта е да се разработи визия за самостоятелна семейна политика в България, която да включва мерки и дейности не само в социалната сфера, но и икономическата, образованието, здравеопазването, жилищната политика и други сфери на обществения живот.

Основните дейности включват подготовка и провеждане на изследване на нагласите и очакванията относно ефективността на действащата семейната политика сред родители, граждански организации, професионалисти, работещи с деца и семейства, местни и централни власти; преглед и анализ на законодателството и практиките в България и Европа, изготвяне на препоръки за промяна и провеждане на дискусионни форуми за обсъждане и разработване на визия за семейна политика, която да отговори на очакванията на различните заинтересовани страни и да е разработена с участието на родителите и семействата, които ще бъдат повлияни от нея.