Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

  

knigi all2

145 години Българска академия на науките

40 години  психология в БАН

Монографии и книги на учените от звеното по психология (1973-2014)

 
 
KORICA-KUSTENDIL-OkVar page-1
Щерионов, Щ. Д., Дебочички В. Д. (2022) Кюстендил през XVIII – XIX в. (до 1878 г.). С., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 2022, 301
с., ISBN 978-619-245-203-2 (Print) 978-619-245-204-9 (Online)
 
 
 Korica Kniga Moraliyska
 

Моралийска-Николова, Ст., Преходът към отлагане на ражданията в България, С., Академично издателство "Проф. Марин Дринов", (2021), 492 с. ISBN 978-619-245-176-2

Виж повече

 
 Sp.Tashev 2020
Ташев, Сп. Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 –2019). Том 1. Албания. София, 2020 с. 253 [Tashev, Sp. (2018). Bulgarian Communities in the Western Balkans. Political Processes and Ethnodemographic Consequences (1913 – 2019). Volume 1. Albania. Sofia, p. 253. ISBN 978-954-496-133-6, ISBN 978-954-496-134-3 
 Brak korica final  Small
 

 

Ангелова, Д.  Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.). София, Издателство Регалия-6, 2020, 178 стр., ISBN: 978-954-745-331-9

Виж повече

 
Cover book E.Tair sm
 

Таир, Е. Личност и трудово поведение, София, Изд. на БАН, „Проф. М. Дринов", 2020, 294 стр., ISBN 978-619-245-053-3

 Виж повече


8
Щерионов, Щ. (2019). Историческа демография на България. София Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 346
 ISBN 978-954-322-976-5 (Print) / 978-954-322-977-2 (Online)
 
 Korica book Ani Karamanova
 
Александрова-Караманова, А. Външният вид при младите хора:  между здравето и успеха, София, ДиоМира, 2019, 587
(с. ISBN 978-954-2977-60-5 (print), ISBN 978-954-2977-61-2 (e-book
)
 
 Cover  3D Salinger Stoycheva
Стойчева, К. Де Домие Смит и творческото мислене, София
Парадигма, 2018, с. ISBN 978-954-2634-86
 
9
Щерионов, Щ., В. Мучинов. (2017). Гръцкият периодичен печат от XIX век – извор за демографската история на българските земи през Възраждането (на примера на вестник „Анатоликос
.астир"). София, Издателство „Регалия–6", 566
 ISBN 978-954-745-275-6
 
 Antoaneta Hristova Lichnost cennosti i ideologii
Русинова-Христова, А. Личност, ценности и идеологии, София, Издателство на БАН "Проф.Марин Дринов", 2016, 203 с. ISBN 978-954-322-866-9
 
 Yolanda Zografova Raznoobrazieto ot socialnopsychologichna perspektiva
Зографова, Й. Разнообразието от социалнопсихологична перспектива, София, Емайви Консулт, 2016, 209 с. 
ISBN 978-954-2987-20-8

Виж повече 

D.Bakalova M.Bakracheva B.Mizova

Бакалова, Д., Бакрачева, М., Мизова, Б. Щастие и удовлетвореност от  живота: в търсене на пътя към себе си. С., Колбис, 2015, 249 с. ISBN 978-619-7284-02-7

cover screening

 

Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) Скрининг тест за тригодишни деца, С., Булвест Принт, (2014), 142 с. ISBN 978-954-18-0910-5

 Виж повече

 

Razvitie i uchene ranno detstvo

 

Атанасова-Трифонова, М., Пенева, Л., Стоянова, Ю., Мутафчиева, М., Янчева, И. Развитие и учене в ранното детство, С., Университетско издателство Св. Кл.Охридски, (2015), 527 с., ISBN 978-954-07-3905-2

Виж повече

 

cover standart 3 001

 

Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години, С., Булвест Принт, (2014), 192 с. ISBN 978-954-18-0924-2

Изтеглете пълния текст

Виж повече

Vizii korica

 

Коцева, Т., Димитрова, Е. Визии за демографския проблем в България след 1990 г. (пронатализъм и социална политика), С., Акад. изд. Марин Дринов, (2014), 173 с. ISBN 978-954-322-792-1

Виж повече

 Bojidar Psychofisiology

 

 Димитров Б. Психофизиология, С., Акад. изд. Марин Дринов, (2014), 456 с.

Виж повече

 Angelova 1

Ангелова, Д. Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.). С., Регалия-6, (2013), с. 226, ISBN 978-954-745-230-5.

Venci Muchinov

Мучинов, В. Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.). С., Издателство „Регалия–6", (2013), с.270. ISBN 978-954-745-228-2

Виж повече

Carl Rogers Rosi

Георгиева, Р. Психотерапията на Карл Роджърс. Емпатичното терапевтично интервю. С., Изток-Запад, (2012), с. 272. ISBN 978-619-152-129-6

Виж повече

promeni razhdaemost

Димитрова, Е. Промени в раждаемостта в България. Поведенчески и ценностни измерения. С., Академично издателство ,,Проф. Марин Дринов“, (2011), с. 205. ISBN 978-954-322-447-1.

Виж повече

Папазова, Е. Личностни характеристики и социални проблеми в юношеството. София, Емайви Консулт, (2013)

Таир, Е. Лицата на щастието. Личностни, професионални и междукултурни различия в психичното благополучие. С., Емайви консулт, 187 с. (2011). ISBN 978-954-2987-01-7
Василева, Л., Александрова-Караманова, А., Александрова, Б., Богданова, Е., Димитрова, Е., Коцева, Т., Тодорова, И. Поведение и здраве при деца в училищна възраст: резултати от представително изследване на българските ученици на 11, 13 и 15 години. РА Очи ЕООД, София, (2008). ISBN 978-954-92156-6-3
Божинова, Р., Таир, Е. Обективни и субективни измерения на медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. С., Изд. БГ книга, 247 с. (2011). ISBN 978-954-8628-20-4
Томова, И., Николова, С. В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване. С.,Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, 340 с. ISBN 978-954-322-437-1.
Байчинска, K., M. Бакрачева и С. Савова. Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и субективно психично благополучие в юношеска възраст. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, (2009). ISBN 978-954-322-256-8.
Байчинска, К. Златното момиче. Пътят към вътрешните съкровища на жената. Леге-Артис, 301 с. (2009) ISBN 978-954-831-102-1.

Борисова-Маринова, К., Моралийска-Николова, С. Режимът на възпроизводство на населението в България и отражението му върху предлагането на работна сила (2005-2030),С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

Бакрачева, М. Идентичността в 3 стъпки. Парадигма, София, (2009). ISBN 978-954-326-104-8
Йорданова, М., Василева, Л., Рашева, М. и Божинова, Р. Телепсихологията – част от електронното здравеопазване. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 170 с., (2009). ISBN 978-954-322-362-6
Cennostite1 Байчинска К. Ценностите на съвременната българска култура.С., ИК „Гутенберг“, 273 с. (2011). ISBN 978-954-617-123-8