Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Институтът за изследване на населението и човека при БАН започва работа по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в България".

Целта на проекта е да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, (вътрешни/външни) миграции; да предложи сценарии за развитието на населението в средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността на работната сила; да предложи мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство, които са основани на изготвените научни анализи и прогнози, засягащи демографското състояние и прогнозираните развойни тенденции в страната.

Комплексният поглед върху развитието на населението е необходим поради фрагментирането на научното познание в тази област, изразяващо се в самостоятелно изучаване на отделните процеси, а също така той е ключов и за постигането на ефективна, стабилна и устойчива демографска политика на Република България, основана на научни доказателства.