Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Пресконференция „Превенция на рисково поведение на пътя", 14 декември 2018
Кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност“
Трети етап по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“
Пресконференция „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност"
Втори етап по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“
Представяне на научния семинар на Департамент Психология на ИИНЧ
Първи етап по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“
"Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическата годност на водачи на МПС"
ВИЖТЕ САЙТА НА ПРОЕКТА: http://www.trafficpsy.eu/