Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Докторантурите в Института за изследване на населението и човека при Българска академия на науките са:
• редовна (по държавна поръчка);
• задочна (по държавна поръчка);
• докторантура на самостоятелна подготовка.

Приемът на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка се извършва всяка година след решение на Министерския съвет и публикувана обява в Държавен вестник. Ако останат незаети места се обявява допълнителен конкурс.
Актуалните обяви за кандидат-докторантски конкурси могат да се видят на сайта в раздел „Конкурси".

Приемът на докторанти в самостоятелна форма на обучение се извършва без изпит и обявен конкурс през цялата академична година при условия, определени в "Правилника за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН".

Условията и редът за кандидатстване са описани в Раздел I на "Правилника за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН".

Конкурсът се състои от изпит по специалността и изпит по чужд език. Процедурата е съгласно "Инструкция за провеждане на кандидат-докторантски изпити в ИИНЧ - БАН" (Приложение 4 на "Правилника за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН").