Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

1-PHD-20-cover-page-001

 

 

 СБОРНИК ДОКЛАДИ

на Националната школа за докторанти и млади
изследователи в социалните науки

 
"СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки" e рецензирано електронно академично издание със свободен достъп с ISSN (online) 2683 0868, в което се приемат оригинални научни статии в областта на социалните науки. Сборникът е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (ID № 3900). Участниците с научно съобщение в ежегодната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки, организирана от Департамент Психология на Института за изследване на населението и човека при БАН, могат да предложат своя доклад за публикуване в сборника.
 

Том 2 Кризата: индивидуални и социални проекции

София, 2021

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

Papers 2 First page

 

Том 1 Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите

София, 2020

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

1-PHD-20-cover-page-001

С изискванията към съдържанието, структурата и оформлението на докладите, предлагани за публикуване в СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки, можете да се запознаете ТУК