Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция Социална, трудова и консултативна психология
Y.Zogr  Antoaneta Rusinova-Hristova   iphs logo bg 1  d.bakalova
iphs logo bg 1 iphs logo bg 1 Ilina Nacheva Ekaterina Dimitrova
 Tsv.Panchelieva  Polimira Miteva  iphs logo bg 1  iphs logo bg 1

Проф. д-р Йоланда Зографова 

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д-р Антоанета Христова

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Росица Георгиева

mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
clipart-cv-1 Автобиография

Доц. д-р Диана Бакалова – ръководител секция;

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. ас. д-р Виктория Недева

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. ас. д-р Надя Матеева

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.ас. д-р Илина Начева

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.ас. д-р Екатерина Димитрова

mail21A021 keiti_d@mail.bg

Гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.ас. д-р Полимира Митева

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ас. Борян Андреев

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ас. Дияна Добрева-Христова

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
clipart-cv-1 Автобиография
file 1 Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Ас. Красимира Нешкова-Атанасова

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
clipart-cv-1 Автобиография
 
Докторанти:
Йоанна Драгнева - задочен докторант
Ани Гиргицова - задочен докторант
Мария Соколова - задочен докторант
Пламен Петков - редовен докторант 
Юлиан Харалампиев - редовен докторант
Иво Маев - редовен докторант
Димитър Генов - редовен докторант
 
Учените в секция „Социална, трудова и консултативна психология" разработват проекти върху актуални проблеми на общественото развитие. Тeматиката обхваща едни от най-съществените социално психични феномени и процеси като междуетническите нагласи, гражданската включеност в европейските интеграционни процеси, политическите ценности. Във фокуса на научноизследователската дейност са и проблемите в сферта на агресивността, лидерството, междугруповите отношения, а също и на психичното благополучие и удовлетвореността. Разработвани са аспекти, свързани с ефективността и организациите. Развива се активно и тематиката на разнообразието и социалните идентичности. В направлението на консултативната психология се изследват проблемите на психологичната практика от позицията на хуманистичната и екзистенциална парадигма.
В междукултурен план се изучават ценностите и вярата в справедлив свят, а също индивидуалните нагласи към актуални обществени проблеми, като засиления процес на миграция в света.
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
СТРЕС И СПРАВЯНЕ С НЕГО В УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЯВАЩА СЕ ИНФЕКЦИЯ ОТ КОВИД (2020 - 2021)
Ръководител: проф. Антоанета Христова
Членове на екипа: гл.ас. И. Начева, гл.ас. В. Недева-Атанасова, ас. К. Попова, проф. К. Стойчева, доц. Р. Георгиева, ас. Б. Андреев, гл.ас. Р.  Рачева, гл.ас. З. Тоткова
външни членове: проф. Г. Карастоянов
Департамент „Психология" в Институт за изследване на населението и човека – Българската Академия на Науките (ИИНЧ-БАН) реализира три вълни от изследването, посветено на реакциите на стрес и начините за справяне с него в условията на разпространяваща се инфекция от Корона вирус в България. И трите изследвания се провеждат онлайн. Въпросникът е разпространяван чрез социални мрежи и сайтове в интернет.
Поради неопределеност на продължителността на здравната криза, данните подсказват необходимост от промяна на комуникацията в щадяща посока спрямо нарастващия брой хора, които са включили максималния си психичен капацитет за справяне със стреса в кризисната ситуация.
 
РЕЙТИНГОВ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И МЕЖД ЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Ръководител: гл. ас. д-р Стойка Калчева
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОЛОГИЧНА РАБОТА С БЕЖАНЦИ
Ръководител: гл. ас. д-р Стойка Калчева
 
СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ И ПОДКРЕПА КЪМ ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА, БЕЖАНЦИ И ИМИГРАНТИ
Ръководител: гл. ас. д-р Илина Начева
 
ИНТЕРАКТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН АНАЛИЗ НА АВТЕНТИЧНОСТТА В ГРУПИ (2015-2018)
Ръководител: гл. ас. д-р Надя Матеева
 
ФАКТОРИ НА БАЛАНСА МЕЖДУ РАБОТА И СЕМЕЙСТВО
Ръководител: ас. Борян Андреев
 
ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ И ВЛИЯНИЕТО Ѝ ВЪРХУ МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ (2020-2022)
Ръководител: гл. ас. д-р Полимира Митева
 
СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ И МОДЕЛИ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (Срок за изпълнение: 2019 - 2022)
Ръководител: гл. ас. д-р Надя Матеева
 
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
Ръководител проф. д-р Йоланда Зографова и екип: проф.д-р Антоанета Христова /съръководител/, доц. д-р Диана Бакалова, гл.ас. д-р Екатерина Димитрова (2019-2020, финансиран от МОН)
Най-значимо научно постижение за 2019 г.
 
Основната цел на Програмата е да се осъществи превенция и където е необходимо интервенция, чрез които да се минимизират съществуващите агресивни и деструктивни прояви на учениците в българското училище, както и да се намалят проблемите, свързани с насилието и тормоза в училищна среда.
Резултатите от апробиране на Програмата в 4 училища в 3 града сред 275 ученици в 13 паралелки сочат, че повечето ученици са подобрили взаимоотношенията си и повече от ½ от учениците се чувстват по-спокойни и по-весели след упражненията/игрите. Експертните оценки на учители, психолози и предагогически съветници показват, че има потребност от въвеждане на Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище. Почти всички изследвани експерти (94.2%) посочват, че игрите/упражненията в програмата съответстват на потребността от превенция на агресията.
Значимост за науката: На базата на подготвен методически инструментариум се диагностицират ученически групи по степени на агресия и някои вътрегрупови особености. Създадена е иновативна програма, състояща се от два основни модула - за превенция, предназначен за класове, при които не се диагностицират чести агресивни прояви, и за интервенция за класове, в които се диагностицират такива
Значимост за обществото: Програмата притежава универсален характер, защото би могла да се прилага във всички училища, независимо от техния вид и професионален профил и е инструмент за работа на училищните психолози / педагогическите съветници за установяване и справяне с предизвикателствата в училище – агресия и проблемни класове. Програмата ще бъде въведена в училищната практика след кратко обучение на училищни психолози в нейното приложение.
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ - ФОРМИ, ФАКТОРИ И МОТИВИ
Ръководител проф. д-р Йоланда Зографова и екип - проф д-р. Антоанета Христова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Виктория Недева, гл. ас. д-р Росица Рачева, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, ас. Борян Андреев. Финансиран от Министерство на образованието и науката.
Най-значимо научно постижение за 2018 г.
Изследването е проведено през 2017–2018 г. в 18 училища в различни по-големина градове в страната сред 992 ученици от 4-ти, 6-ти, 8-ми и 10-ти клас, както и сред 115 учители.
Важни резултати:
1. С нарастване на класа се увеличават проявите на вербална, индиректна и по-лека физическа агресия, а заплахата и по-тежката физическа агресия (побой), са най-изразени в 8-ми клас.
2. Половината от учителите се сблъскват не само с единични случаи на агресия, но и с цели паралелки, в които има чести конфликти между ученици, ученици и учители, тормоз, нарушаване на училищния ред. Близо 2/3 от преподавателите се нуждаят от специализирано обучение в тази връзка.
3. Сред комплекса от фактори във и извън училищна среда, които влияят върху агресията сред учениците, водещи са: личностни характеристики (отмъстителност, гняв и стремеж към контрол); семейна среда (влошени отношения между родителите, между родители и ученик, негативни възпитателни практики, злоупотреба с ПАВ на член от семейството); приятели с проблемно поведение извън 12 училище; медии (тормоз във виртуалните социални мрежи и компютърни игри с насилие); толератност на обществото към насилие. Учителите са склонни да прехвърлят отговорността за агресивното поведение на учениците към извънучилищната среда, главно към семейството.
Принос за науката: разработва се и се използва авторска методика за изследване на проявите на различни форми на агресия сред ученици в начален, среден и горен училищен клас. Разкрива се мотивацията в основата на агресивните прояви, както и факторите, които ги обуславят във и извън училищна среда, от гледна точка и на учениците, и на учителите.
Принос за обществото: Изледването е основа на разработената Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище.
 
ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ (2019 - 2020)
Проектът е финансиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Ръководител: проф. Антоанета Христова
Членове на екипа: гл. ас. Зорница Тоткова, гл. ас. Росица Рачева, ас. Борян Андреев
 
Цел на проекта е въвеждане на политики и практики, основани на доказателства в сферата на пътната безопасност в Република България. Приоритетните задачи, които проектът реализира са: Актуализиране на психологическите методики за оценка на водачите на МПС; Изследване на психологическия профил на шофьори с рисково поведение на пътя; Извеждане на добри практики за работа с рискови шофьори; Изработване на програма за обучение на психолозите в системата на транспорта. Всяка от изброените задачи се осъществява посредством специфични дейности, чието изпълнение следва да послужи като основа за изработване на цялостна концепция за редуциране на пътно-транспортните произшествия в страната и респективно за намаляване на броя на жертвите и ранените. Дейностите по проекта гарантират осъществяване на връзка между науката, практиката и политиките в сферата на пътната безопасност.
.
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА (2019 - 2020)
Проектът е финансиран от Министерски съвет
Ръководител: проф. Антоанета Христова.
Членове на екипа ИИНЧ: проф. Зографова, Й., проф. Таир, гл.ас. Начева, И., гл.ас. Недева-Атанасова, В.,гл.ас. Димитрова, Е., гл.ас. Рачева, Р., доц. Ташев, С., гл.ас. Тоткова, З., Е., д-р Бекир, С., гл.ас. Калоянов, В.
Външни членове: доц. Харалан Александров, доц. Татяна Буруджиева, проф. Петко Христов, проф. Мила Маева, Иво Маев
 
Разработени са контекстуални доклади за състоянието на интеграционните процеси в 15 страни с активна, българска имигрантска общност – САЩ, Канада, Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Албания, Косово, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Молдова, Украйна. Специфицирани са нагласите и готовността за завръщане на различните поколения и вълни емигранти от България;
Направен е суот анализ на всички фактори на интеграционното състояние във всяка отделна страна – социално-икономически, правно-политически и културни;
Представени са 95 биографични интервюта, проведени във включените в изследването страни;
Проведено е количествено изследване, което очерта нагласите и условията за връщане в Родината. Тенденцията за евентуално завръщане след пенсиониране доминира в изследваните лица.
Предложени са общи и специфични политики за българите в чужбина. Общите се отнасят основно до разработването на системна стратегия и институционализация на управлението на политиките спрямо българите в чужбина във връзка с необходимостта от синхронизацията им. Специфичните се отнасят до предложения за конкретни политики за всяка страна, включена в анализа в зависимост от проблемите, очертани в нея.
 
ПСИХОЛОГИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ ЕМИГРАЦИЯ И ЖИЗНЕНОТО ПЛАНИРАНЕ ПРИ МЛАДИТЕ ХОРА В КОНТЕКСТА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ (2020-2023)
Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" (ФНИ), Министерство на образованието и науката
Ръководител на научния колектив: доц. д-р Диана Бакалова
Членове на научния колектив: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова, проф. д-р Йоланда Зографова-Драганова, гл. ас. д-р Илина Начева, гл. ас. д-р Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, Йоанна Драгнева - докторант
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
ORGANISATIONAL DECISION MAKING" КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОГРАМА „JUNIOR RESEARCHER PROGRAMME" НА UNIVERSITY OF CAMBRIDGE И COLUMBIA UNIVERSITY (2019 – 2021)

Проектът е с екип от международни изследователи, които представят от шест научни центъра и се реализира с подкрепа на Junior Researcher Programme (University of Cambridge, and Columbia University). Екипът е в състав: проектен ръководител гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева от Департамент по Психология към ИИНЧ-БАН, Симоне Д'Амброджио, Карина Крафт, Дариа Каролак, Анушка Пангам, Якоб Шук.

Цел на проекта е разработване и провеждане на международно научно изследване на организационните и индивидуалните характеристики, които влияят върху начина, по който компаниите се адаптират и функционират в динамичия сектор "Информационни технологии". Проектът цели разработване и тестване на модел за вземане на стратегически решения в компаниите от сектора в две държави – България и Германия. Резултати по проекта за 2019 г. и 2020 г. обхващат координационна дейност с международния екип от изследователи, провеждане на изследване в избраните страни, избор на методологии и превод на два езика – немски и български език, информационно търсене за компании-участници, участие в лятно училище за подготовка и планиране на проекта.

ДИНАМИЧНАТА ПРИРОДА НА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ В БЪЛГАРИЯ: СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА (2013- 2016)

Проект по линия на Българо-швейцарска програма за научни изследвания, координиран от д-р Ева Грийн, Институт за социални науки, Университет в Лозана, Швейцария, и проф. д-р Йоланда Зографова – ръководител на българския екип по проекта от страна на Департамент по психология, ИИНЧ – БАН, ко-ръководител проф. д-р Антоанета Христова.

Цел на проекта е да задълбочи разбирането за социално психологическите процеси зад междуетническите нагласи и предразсъдъци както от страна на българското мнозинство, така и от страна на двете най-големи етнически малцинства – роми и турци в съвременна България на основата на историческия, политическия и нормативен контекст, в който тези нагласи са породени и активирани. Проектът изследва интерактивната природа на междугруповите нагласи, като ги свързва с актуалните и възприемани отношения между бългаското мнозинство и ромското и турско малцинства. Създадена е собствена методология от двата екипа – български и швейцарски, като се приложи подход на смесени методи – вторичен анализ на данни от европейски социални изследвания, провеждане на срезово изследване сред 1216 лица – представители на трите етноса, в 3 области в България с различно съотношение на етносите с помощта на спeциално разработен въпросник-интервю в три версии, както и полу-структурирани интервюта с част от изследваните лица.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Андреев, Б., Недева-Атанасова, В., Зографова, Й. Психологични аспекти на партньорството и родителството. Списание Население, 37, 1, Акад. издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019, ISSN:0205-0617 (Print); 2367-9174 (Online), 129-152
Бакрачева, М., Бакалова, Д. Intrinsic and extrinsic motivation of students studying in their native country or in a foreign country. International Journal Knowledge, Scientific Papers, vol. 13.1, 2016, ISSN:1857-92, 177-181
Георгиева Р. Ейджизъм – стереотипи и дискриминация, свързани с възрастта и остаряването. Сборник „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество", "Авангард Прима", 2018, ISBN:ISBH 978-619-239-001-3, 220-233
Георгиева Р. Идентичност - многообразие на психотерапевтичния прочит и практика. Сборник "Идентичност и различия ", "Авангард Прима", 2016, ISBN:978-619-160-699-3, 96-110
Матеева, Н. Адаптационен преход към детската градина: значение и фактори. сп. Психологични изследвания, 2020, стр.99-111
Матеева, Н. Психологически теории за процеса на адаптация към детската градина. сп. Българско списание по Психология, 2020, стр.119-138
Начева, И. Доминиращи методи и тенденции в изследванията върху лидерството от позициите на съвременната политическа психология. „Лидерството през ХХІ в. - перспективи и тенденции", Бюлетин №11, 2017, ISSN:1313-8782, 63-73
Начева, И. Идеалът за политически лидер в съвременна България: представи и характеристики. Х научна конференция по Лидерство на тема: Качества на личността и лидерски практики, 2017, ISSN:1313-8782, 35-45
Начева, И. Лидерството през фокуса на Политическата психология: Съвременни подходи. Психологични изследвания, 19, 2, 2016, ISSN:1311-4700, 85-97
Начева, И., Христова, А., Андреев, Б. Поведенчески аспекти на лидерството: методика за изследване на социални представи спрямо обществени лидери. Сборник с доклади от Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология", 2017, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, ISBN:978-954-07-4340-0, 447
Недева-Атанасова, В. Репродуктивно и сексуално образование – насоки за политики. Списание Население, 37, 1, Акад. издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019, ISSN:0205-0617 (Print); 2367-9174 (Online), 197-208
Калчева, С. Междуличностни отношения и професионална компетентност. Научна конференция "Групова динамика, организационно развитие и приложна социална психология", 1-4, 2016, ISSN:08617813, 87-99
Христова, А., Начева, И., Андреев Б. Оптимистични и песимистични нагласи в социален контекст. Психологични изследвания, 20, 2, Акад. издателство "Проф. Марин Дринов", 2017, ISSN:0205-0617, 261-285
Alexandrova-Karamanova А., Vasileva, L., Georgieva, R., Nedeva-Atanasova, V. Labour market needs assessment for transferable skills of employees. Conference proceedings of the Fifth International scientific conference "Education, Science, Innovations" ESI'2015, 10.06.2015, Pernik, European Polytechnical University, 2017, ISSN:1314-5711, 315-322
Bakalova, D., Zografova, Y., Hristova, A. Personality and sociocognitive explanatory models of various forms of aggression of Bulgarian law enforcement officers. Psychological Research, 23, 2, 2020, ISSN:2367-9174, 150-166
Visintin, E., Green, E., Bakalova, D., Zografova, Y. Identification and ethnic diversity underlie support for multicultural rights: A multilevel analysis in Bulgaria. International Journal of Intercultural Relations, 51, Elsevier, 2016, ISSN:0147-1767, 1-13
Green, E., Visintin, E, Hristova, A., Bozhanova, A, Giroud, A., Staerkle, Ch. Acknowledgement of Outgroup Sufferig and Collective Victimhood across History: Majority and Minority Perspectives in Bulgaria. Special Section of EJSP on collective victimhood, 2017, ISSN:ISSN: 1099-0992, 228-240.
Hristova, A., Krumova,K., Andreev, B. Complex method for the study of socio-psychological factors in risky behavior on the road. Journal Psychological research, 3, Special issue, Акад. издателство "Проф. Марин Дринов", 2019, ISSN:1311-4700, 723-745
Hristova, A., Zografova, Y., Bakalova, D., Andreev, B. Right-wing authoritarianism and social dominance orientation as triggers of changing social distances towards immigrants. Psychological Research, 1, Акад. издателство на БАН "проф. Марин Дринов", 2016, ISSN:1311-4700, 5-15
Kuzmanova, Y., Nacheva, I., Petrova Koleva, V., Popgeorgiev, G., Slavchev, M., Natchev, N. Public awareness of risks and recent marketing dynamics of Pond sliders (Trachemys scripta,Schoepff, 1792) in NE Bulgaria. Zoology and Ecology, 2018, ISSN:2165-8013, DOI:10.1080/21658005.2018.1521675, 329-336.
Nacheva, I. Self-Enhancement and Helping Behavior: Motivations of Volunteers in Registration and Reception Centers For Refugees in Bulgaria. Qualitative Sociology Review, 49, 2, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2019, ISSN:1733-8077, DOI:http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.15.2.09., 132-147.
Zografova, Y. Identities and Everyday Interethnic Relationships. Qualitative Sociology Review V.15, 2, University of Lodz Faculty of Economics and Sociology Institute of Sociology, 2019, ISSN:ISSN 1733-8077, 26-44.
Zografova, Y. The Aggression in School Environment. В: Профилактика девиантнаго поведения детей и молодежи: региональные модели и технологии, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет им В. Вернадского", г. Ялта, Крим, 2019, ISBN:978-5-907198-20-3, 93-97
Zografova Y., Yordanova-Stoyanova S. Ethnic Attitudes and Acceptance of Others in Bulgaria. Bulgaria: Environmental, Social and Economic Challenges, NOVA Science Publishers, Inc. New York, 2018, ISBN:ISBN: 978-1-53614-280-8, 87-116
Zografova, Y., Bakalova, D., Hristova, A., Andreev, B., Nedeva-Atanasova, V., Racheva, R., Totkova, Z. Personality traits and family environment – antecedents of students' aggression.. Psychological Research, 22, 3, Prof. Marin Drinov publishing house of Bulgarian Academy of Sciences, 2019, ISSN:0205-0617 (Print); 2367-9174 (Online), 689-711 

МОНОГРАФИИ

Programa preventsia 2020

Зографова, Й, А. Христова, Д. Бакалова, Е. Димитрова, В. Недева-Атанасова (2020). Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище. Издание на Министерство на образованието и науката. [Zografova, Y., A. Hristova, D. Bakalova, E. Dimitrova, V. Nedeva-Atanasova (2020). Program for prevention and intervention of aggression and violence at school. Publication of the Ministry of Education and Science].

Antoaneta Hristova Lichnost cennosti i ideologii
Русинова-Христова, А. (2016). Личност, ценности и идеологии, С., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 203 с.
[Rusinova-Hristova, A. (2016). Personality, Values and Ideologies, Sofia. Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS, 203 pages] ISBN 978-954-322-866-9.
Настоящата монография хвърля светлина върху личността в политиката, обръщайки се към гражданите и причините за тяхната привързаност към идеологиите през фокуса на личностните им характеристики. Чрез системно внимание към психологията на индивидуалните различия могат да се съберат значителни гледни точки за разбиране на масовото поведение. Целта на монографията е да представи съвременните социално-психологични, теоретични и емпирични изследвания, посветени на връзката между личност, култура и идеологии, както и резултатите от изследването им в България.
 
Yolanda Zografova Raznoobrazieto ot socialnopsychologichna perspektiva
Зографова, Й. (2016). Разнообразието от социално психологична перспектива, София, Емайви Консулт, 209 с.
[Zografova, Y. (2016). Diversity from Social Psychological Perspective. Sofi a, MIV Consult Ltd., 209 pages] ISBN 978-954-2987-20-8.
В книгата се очертават социално психичните проявления на разнообразието сред феномените на междугруповите отношения, социалните идентичности, колективни поведения. Изборът на различни социални групи и категории, към които човек да се причислява и в крайна сметка да се идентифицира е предпоставка за развитието на сложни многопластови идентичностни образувания както на личностно, така и на колективно равнище. Предложени са модели, доказващи различната степен на въздействие на фактори като доверието, социалнополитическата активност, място в обществото, доход, религиозност, върху нагласите към етно националното и културно разнообразие. Верификацията на влиянието на позитивни социални контакти между представители на различни общности върху отношенията между тях показва, че те са фактор за преоценка на собствената група. Общата групова идентичност се проявява на основата на приемане на националната идентичност и от малцинствата, като същевременно всеки етнос поддържа своята етническа идентичност, но изразява принадлежност и към надгруповата. Очертаните общи тенденции в социално психичните модели на възприемане на съвременния свят от европейците, създават перспектива и за модели за съвместни действия и решения пред изпитанията, кризите и предизвикателствата, поставяни от тероризма, миграциите, природните бедствия.
 
D.Bakalova M.Bakracheva B.Mizova
Бакалова, Д., Бакрачева, М., Мизова, Б. (2015). Щастие и удовлетвfреност от живота: в търсене на пътя към себе си. С., Колбис, 2015, 249 с.
[Bakalova, D., Bakracheva, M., Mizova, B. (2015). Happiness and Life Satisfaction: Looking for Road to the Self, S., Colbis, 2015, 249 pages] ISBN 978-619-7284-02-7.
Представената монография е амбициозен и съвременен по форма и съдържание научен проект, който разглежда сродните психологически конструкти психично благополучие, удовлетвореност от живота и щастие. Трудът обхваща целия цикъл теоретична платформа - собствени изследвания - практически техники, което го прави особено ценен както за теорията на психологията, така и за практическото и приложение, като повишава и неговата сила на въздействие върху голям кръг читатели – специалисти и по-широка публика.
 
Carl Rogers Rosi
Георгиева, Р. (2012). Психотерапията на Карл Роджърс. Емпатичното терапевтично интервю. С., Изток-Запад, с. 272.
[Georgieva, R. (2012). Carl Rogers' Psychotherapy. The empathic therapeutic interview. Sofia, „Iztok-Zapad", 272 pages] ISBN 978-619-125-129-6.
Карл Роджърс е един от основателите и най-ярките представители на движението за хуманистична психология, което възниква в Америка в средата на миналия век и дръзко се определя като ,,трета сила" в психологията наред с психоанализата и бихевиоризма. Книгата представя многообразието от системи и методи в съвременната психотерапия, мястото и спецификата на личностно центрирания подход на Карл Роджърс сред тях. Той е всепризнат и ненадминат майстор на емпатичната терапевтична беседа, която е представена в книгата с три негови автентични ,,емпатични интервюта". Тази книга ще е полезна за всички, които проявяват любопитство или сериозен професионален интерес към психологията и психотерапията.

Hristova et all 2020

Христова А., Александров Х., Буруджиева Т., Ташев С. Политики за българите в чужбина. Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020 [Hristova A., Aleksandrov H., Burudzhieva T., Tashev S. Politics for the Bulgarians abroad, Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS ], ISBN:978-619-245-075-5, 322

Калчева, С. Психологически измерения на ежедневния труд. Оценка на професионалния стрес, междуличностните отношения и професионалната компетентност и емоциите. 1, ДиоМира, 2018, ISBN:978-954-2977-48-3, 116

Архив - Научна дейност на учените от секция "Социална, трудова и консултативна психология" в периода 2010-2016 г.