Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция ,,Възпроизводствени процеси и структури на населението“
(02) 979 63 34

i.tomova  Tanya Cherkezova   Tanya Kotseva  Elitsa Dimitrova
Spas Tashev iphs logo bg 1 St. Moraliyska Kalina Ilieva
  Irena Georgieva    

Проф. д-р Илона Томова - Ръководител секция

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Стоянка Черкезова - ВрИД ръководител секция

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д-р Татяна Коцева

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Доц. д-р Елица Димитрова

mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Спас Ташев

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. ас. д-р Любомир Стойчев

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. ас. д-р Станислава Моралийска-Николова

mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. m

Ас. Калина Илиева

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
file 1 Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Ас. Ирена Георгиева

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
file 1 Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България
 
Еница Пчеларова - редовен докторант
Никола Ганев - редовен докторант

Изследванията на учените в секцията са насочени в следните направления:

  • раждаемост, периодни и кохортни измерители, репродуктивно поведение, бездетство, инфертилитет;
  • брачност, динамика на партньорските и семейните отношения, семейна политика, джендър проблематика;
  • човешки капитал и делинквентност, образование и неравенства, ранно детско образование и грижа;
  • социални неравенства, етнос и раса, репрезентации, уязвими групи, аномия и бедност, девиации;
  • здраве и здравни поведния в различна възраст, смъртност, жизнен потенциал;
  • остаряване на населението и развитие, проблеми на третата и четвъртата възраст;
  • миграция, миграционен натиск, диаспора;
  • моделиране и прогнозиране на демографското развитие;
  • данни и визуализация, изследователски методи в социалните науки.
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ РОМИТЕ И ЖИТЕЛИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ГРАДСКИ ГЕТА (2020-2021)
Реализиран с партньорството на FRA
Ръководител на проекта проф. Илона Томова; Член на екипа: гл. ас. д-р Любомир Стойчев и докторант Еница Пчеларова

КОЛКО СА СОЦИАЛНИ СОЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ В СТАРЕЕЩА ЕВРОПА? ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СПОРЕД ДЪЛГОСРОЧНАТА ГРИЖА (2020-2023)
Ръководител: доц. д-р Стоянка Черкезова

ЗА ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ (2020)
Ръководител: чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов зам.-председател на Българската академия на науките; Член на екипа: доц. д-р Спас Ташев

RELATIONSHIP BETWEEN MASS PRIVATIZATION AND PREMATURE MORTALITY IN RUSSIA (2016-2017)
Ръководител: проф. д-р Илона Томова

ИМИГРАЦИОНЕН НАТИСК ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ И ПОТЕНЦИАЛНИ ДЕМОГРАФСКИ ЕФЕКТИ (2015-2018)
Ръководител: гл.ас. д-р Спас Ташев

МЕДИЙНИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА РОМИТЕ (2014-2017)
Ръководител проф. д-р Илона Томова; Член на екипа: гл. ас. д-р Любомир Стойчев.

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖ-НОСТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КОНТЕКСТА НА ТЕХНИТЕ НАГЛАСИ И ПОТРЕБНОСТИ (2012-2020)
Ръководител: гл.ас. д-р Стоянка Черкезова
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  (2017-2018)

Проектът е финансиран от Министерски съвет на Република България.
Най-значимо научно-приложно постижение за 2018 г.
 
РАБОТНА ГРУПА „РАЖДАЕМОСТ И СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА"
Ръководител на група: проф. д-р Татяна Коцева; доц.
д-р Елица Димитрова (координатор), Членове: проф. д-р Йоланда Зографова, проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Георги Шопов, доц. д-р Велина Тодорова, гл. ас. д-р Виктория Недева, ас. Станислава Моралийска-Николова, Калина Илиева.
Най-значимо научно постижение за 2019 г.
Национално представително проучване на населението 18-50 г. (жени) и 18-55 г. (мъже) „Нагласи към раждаемостта, семейните политики и уязвимите общности" Значимост за науката: 1. авторска методика за изследване на репродуктивните намерения и нагласите към семейните ценности и към мерките на семейните политики сред хора в активна възраст. 2. изводи за основните фактори за нагласите за репродуктивни намерения и създаване на семейство и партньорски съюз. Значимост за обществото: очертават основните дефицити в действащата социална политика и е изведена е система от мерки за подкрепа на семействата.
 
РАБОТНА ГРУПА „СМЪРТНОСТ, СТАРЕЕНЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ"
Ръководител на група: доц. д-р Росица Георгиева, доц. д-р Стоянка Черкезова (координатор). Членове: проф. д-р Петко Салчев, проф. д-р Илона Томова, доц. д-р Геновева Михова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Андрей Александров, ас. Станислава Николова – Моралийска проф. д.ик.н. Росица Рангелова, Христо Кутиев, Зоя Славова.
Групата изследва социално-икономическите тенденции и прави частична оценка на редица политики в контекста на остаряването на населението и на смъртността в България: пенсионна реформа, бедност на възрастните и заетост; права за участие на възрастните в консултативния процес; дългосрочна грижа; иновации и икономическа специализация; образование в различни негови аспекти; здравеопазване, преждевременна и детска смъртност. Групата регистрира нови научни факти и разработва мерки в посочените области.
 
РАБОТНА ГРУПА „УЯЗВИМИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ"
Ръководител на група: проф. д-р Илона Томова. гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), Членове: доц. д-р Стоянка Черкезова, доц. д-р Михаил Иванов, проф. Стефка Наумова, доц. д-р Алексей Пампоров, гл. ас. д-р Магдалена Славкова, Ваня Григорова, Даниела Михайлова.
Групата изследва нарастването и механизмите за конструиране на нови социални неравенства между ромите и останалото българско население довели до трайно социално изключване на огромна част от ромската общност от основните социални сфери. Формулира редица мерки за намаляване на демографските дисбаланси и на социалните неравенства.
 
СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМСКИ ЖЕНИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ (2018-2019)
Проектът е финансиран по ОП РЧР процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"
Ръководител на проекта проф. Илона Томова;
 
РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ПОДКРЕПЯЩИ РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ И С РОДИТЕЛИТЕ (2017-2018)
Проектът е финансиран от Фондация ОУК и се изпълнява съвместно с Сдружение „Дете и пространство" и Фондация „За нашите деца"
Ръководител на проекта от ИИНЧ- проф. д-р Т. Коцева, доц. д-р Е. Димитрова, ас. Станислава Моралийска-Николова, Калина Илиева.

ВЪНШНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ - 2016 Г. (2017)
Проектът е финансиран от Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет на Република България
Ръководител на проекта проф. Илона Томова. Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев, доц. д-р Стоянка Черкезова, Павлина Стоянова (докторант).
Най-значимо научно-приложно постижение за 2017 г.
Изследването очертава постигнатия от Република България напредък по основните приоритети за социално включване на ромите (върховенство на закона и недискриминация, заетост и елиминиране на бедността, жилищни условия, образование, достъп до здравеопазване).
Значимост за науката и обществото: Разкриват се факторите за системния провал в намаляването на социалните различия между ромите и останалото население на страната.

МИГРАЦИОНЕН ОПИТ И ПРОМЯНА В НАГЛАСИТЕ КЪМ ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ, ДЖЕНДЪРНИ И СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ (2016-2017)
Проектът е финансиран по Програма за подпомагане на младите учени в БАН .
Ръководител на проекта: доц. д-р Стоянка Черкезова
Научен ръководител: проф. д-р Илона Томова.

ВИЗИЯ ЗА СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ (2015-2016)
Проектът е финансиран от Норвежки финансов механизъм (EEA grants). Изпълнява се съвместно с Национална мрежа за децата и Сдружение „Дете и пространство".
Ръководител на проекта от ИИНЧ- проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова, ас. Станислава Моралийска-Николова, Калина Илиева

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА РАБОТА С УЯЗВИМИ ГРУПИ: СПИРАНЕ НА МАРГИНАЛИЗИРАНЕ НА РОМИТЕ В КЮСТЕНДИЛ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА (2014-2016)
Проектът е финансиран от Фондация ВЕЛУКС и Know-How Centre към НБУ.
Ръководител на проекта проф. д-р Илона Томова; Членове: гл.ас. д-р Любомир Стойчев, гл.ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова-Моралийска (координатор), докторант Ирина Вандова.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 

 СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН (2014-2020). МЕРКИ ЗА УСКОРЕНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД (2019)
Проектът е финансиран от Съвет на Европа
Ръководител на проекта проф. Илона Томова

ОЦЕНКА НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИ И ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ (ПРОГРАМА ZOV) / (2018-2019)
Проектът е финансиран от Българо-Швейцарската програма за социално включване на ромите и други уязвими групи „Здраве и образование за всички" – ЗОВ
Ръководител от българска страна: проф. д-р Илона Томова

ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОЛИТИКИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ОТПУСКИТЕ (2017, 2018, 2019, 2020).
Проектът е иницииран от Международната мрежа за политики и изследвания в областта на отпуските. Докладите за всички страни, вкл. и за България са публикувани на уебстраницата на Мрежата.
Участници от българска страна: доц.д-р Елица Димитрова, проф.д-р Татяна Коцева (координатор) и Калина Илиева.

СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ (ОПР) И ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ОБЩИНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОГРАМА ROMACT НА ЕК И СЕ (2018-2019)
Проектът е финансиран от Съвет на Европа
Ръководител: проф. д-р Илона Томова

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Димитрова, Е. (2019). Социално-демографски детерминанти на баланса между работа и личен живот в България. Резултати от Европейско социално изследване. Социологически проблеми, 1, с. 272-299. [Dimitrova, E. (2019). Socio-demographic determinants of life work balance in Bulgaria. Results of the European Social Survey", Sociologicheski problemi (Sociological Problems), 1, pp. 272-299. ISSN: 0324-1572.]

Димитрова, Е., Моралийска-Николова, Ст. (2019). Tенденции в раждаемостта в България в периода 1990–2016. Население, Том 37, Кн. 1, 7-61. [Dimitrova, E., St. Moraliyska-Nikolova (2019). Fertility trends in Bulgaria in the period 1990-2016. Nasselenie Review, Volume 37, Number 1, 7-61. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)].

Илиева, К. (2018) Подробен преглед на системите за образование и грижа в ранна детска възраст във Франция, Германия и Норвегия. В: Ранното детско развитие в България: погледи отвътре. Изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите. / Йосифов, Й., В. Банова, Л. Жупунов, А. Маринова, Т. Коцева, Ст. Моралийскa, Е. Димитрова, К. Илиева, Е. Гергинова. София, Фондация „За Нашите Деца", с. 202-220. [Ilieva, K. (2018) A Comprehensive Review of ECEC systems in France, Germany and Norway. In: Early Childhood Development in Bulgaria: a Look from Inside. A Study of the Systems Supporting Early Childhood Development, their Interconnections and Interactions with Parents].

Коцева, Т., Тодорова, И., Панайотова, Ю. (2018). Лабиринти на желанието: Природа, технологии и джендър в дискурса за асистираната репродукция. Социологически проблеми, т. 50 N 2, с. 537-565. [Kotzeva, T., I. Todorova, Y. Panayotova. (2018). Labyrinths of Desire: Nature, Technology and Gender in the Discourses on Assisted Reproduction. Sociological Problems, vol.50, Is. 2: 537-565 ISSN: 0324-1572]

Моралийска-Николова, С. (2019). Ниската раждаемост в България и отложените раждания. Население, Том 37, Кн. 1, 63-83. [Moraliyska-Nikolova, S. (2019). Postponed births and low fertility rates in Bulgaria. Nasselenie Review, Volume 37, Number 1, 63-83. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)].

Моралийска-Николова, С. (2020). Кохортна раждаемост в България – динамика и основни характеристики. Население, Том 38, Кн. 2, 159-188. [Moraliyska-Nikolova, S. (2020). Cohort Fertility in Bulgaria: Dynamics and Major Characteristics. Nasselenie Review, Volume 38, Number 2, 159-188. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)].

Стойчев, Л. (2021). Нагласи и дистанции на етническите българи във фертилна възраст спрямо смесените бракове с български граждани от турски произход: социологически анализ по възраст на данни от представително извадково проучване. ISSN 0205-0617. [Stoytchev, L. (2021). Attitudes and distances of the ethnic Bulgarians of reproductive age towards mixed marriages with Bulgarians of Turkish descent: age-related survey data sociological analysis. Nasselenie Review, ISSN 0205-0617. (In Bulgarian)]

Ташев, Сп. (2019). Потенциал на историческите български общности зад граница за преодоляване на демографската криза в България. В: Население, 37, книжка 3, с. 587-606. [Tashev, Sp. (2019). Potential of the historical Bulgarian communities abroad for overcoming the demographic crisis in Bulgaria. In: Nasselenie Review, 37, book 3, pp. 587-606.]

Ташев, Сп. (2020). Албанските българи в балканската геополитика. В: Геополитика, кн. 2. София,. с. 14-26 [Tashev, S. (2020). Albanian Bulgarians in Balkan Geopolitics. In: Geopolitics, vol. 2. Sofia. pp. 14-26]

Томова, И., Вандова, И., Николова, С. (2016). Съвременни измерения на образованието на ромските деца в община Кюстендил. Население, 1, с. 166-198. [Tomova, I., Vandova, I., Nikolova, S. (2016). Current dimensions of education of roma children in the municipality of Kyustendil. Nasselenie Review, 1, pp. 166-198, ISSN 0205-0617].

Томова, И., Стойчев, Л., Черкезова, С., Николова, С. (2016). Оценка на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 г. - 2030 г.) от гледна точка на намаляване на различията, свързани с етничността. Население, 1, с. 143-165. [Tomova, I., Stoytchev, L., Cherkezova, S., Nikolova, S. (2016). Assessment of the Republic of Bulgaria's updated national strategy for demographic development (2012-2030) from the standpoint of reducing ethnic disparities. Nasselenie Review, 1, pp. 143-165, ISSN 0205-0617].

Черкезова, С. (2018) Миграционен опит и нагласи спрямо образованието на българските роми. Население, т.36, Кн.1, Издателство на БАН Проф. Марин Дринов, София, 2018, 91-128. [Cherkezova, St. (2018) Migrant experience and attitudes towards the education of Bulgarian Roma]. Nasselenie Review, Volume 36, 1, 91-127]. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). (In Bulgarian).

Черкезова, С. (2016). Доходи в третата възраст – ефекти от удължаването на трудовата кариера. Население, 3, с. 111-127. [Cherkezova, S. (2016). Incomes in the elderly: effects of working life extension, Nasselenie Review, 3, pp. 111-127, ISSN 0205-0617].

Cherkezova, S. (2020). Long-Term Care Needs Estimation in Bulgaria. Methodological Problems – LTC Definition, Choice of Criteria and Indicators. N asselenie Review, Volume 38, Number 3, 341-376. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

Cherkezova, S. (2020). How to research social exclusion? Enrichment of the analysis when operationalizing the concept Papers of BAS. Humanities & Social Sciences, 1, 2, 15 p. ISSN 2367-6248. ISSN 2603-4832 (online)

Dimitrova, E., Kotzeva, T. and Ilieva, K. (2020), 'Bulgaria country note', in Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research 2020. Available at: http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/ DOI: 10.18445/20200915-131331-0.

Dimitrova, Е. (2019). Social determinants of self-rated health of the population in Bulgaria. Results of European Social Survey. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 5, 2, pp. 200-215. ISSN 2367-6248.

Dimitrova, E., Kotzeva, T., Alexandrova-Karamanova, A. (2020). Psychosocial school environment and health risk behaviours of adolescents in Bulgaria: results from multilevel analysis. Int J Public Health, 65, pp.1331–1344. https://doi.org/10.1007/s00038-020-01482-4

Kotzeva, T. (2020). Family Values and Family Policy Priorities in Bulgaria. Nasselenie Review, vol. 38, Is. 3: 307-322 ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)

Stoytchev, L. (2016). Income Inequality, youth unemployment and the expansion of Bulgaria's higher education in the new millennium. Papers of BAS. Humanities & Social Sciences, 3, 2, pp. 97-109, ISSN 2367-6248.

Tashev, S. (2020). Current migrations of Bulgarians from Albania to Bulgaria: Towards a New Migration Model of the Historical Bulgarian Diaspora. Return Migration: European and Bulgarian Perspectives. Conference Proceedings Papers, UNWE, 28.02.2020. pp. 81 – 90, ISSN

МОНОГРАФИИ

Merki 1Коцева, Т., Димитрова, Е, Зографова, Й. (Ред.) (2019). Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, Том I: Раждаемост и семейна политика. В: ИИНЧ-БАН. С. Издателство на БАН „Професор Марин Дринов". ISBN 978-954-322-958-1 (Print); ISBN 978-954-322-962-8 (Online).[Kotzeva, T., E. Dimitrova, Y. Zografova (Eds). 2019. Measures for Overcoming the Demographic Crisis in the Republic of Bulgaria, , Volume I: Fertility and Family Policy. Sofia: "Prof. M. Drinov" Acad. Publishing House. ISBN:978-954-322-958-1 (Print); 978-954-322-962-8 (Online)]

Книгата обединява усилията на екип от специалисти от работна група „Раждаемост и семейна политика" към проект „Мерки за преодоляване на демографската криза" (2017-2018), които в сътрудничество с експерти от неправителствения сектор имаха за цел да изготвят подробни анализи на тенденциите в раждаемостта и състоянието на семейната политика в РБългария, както и да предложат пакет от мерки за подобряване на политиките в подкрепа на семействата и децата.
Работна група „Раждаемост и семейни политики" споделя визията, че семейната политика в страната трябва да бъде насочена към подобряване качеството на живот и достъпа до основни услуги за семействата с деца като здравеопазване, образование, социална сфера и услуги за подкрепа при конфликти и трудности в семейството. Акцентът само върху пронаталистични политики не е най-ефективният път за търсене на ресурси за повишаване на раждаемостта.
В сборника са представени анализите на авторите по отношение на тенденциите в раждаемостта в периода след 1990 г., анализи на нормативната уредба, свързана със семействата и децата в РБългария, анализ на семейната политика, както и на националните стратегии в различни области, които засягат семейството и децата – демография, заетост, здравеопазване и др.
Представени са добри практики в избрани европейски страни по отношение на системите за социална защита и подкрепа на семействата с деца. В сборника са включени и резултатите от две национални представителни проучвания, които отразяват нагласите и мненията на поколенията в репродуктивна възраст в страната по отношение на мерките, насочени към подкрепа на семействата и децата. Изготвени са предложения за мерки, които имат за цел да подкрепят индивидите/двойките в репродуктивните им решения.

Sp.Tashev 2018Ташев, Сп. (2018). Миграционният натиск върху България 2008 – 2017. Проявление и последици. София, с. 235. [Tashev, Sp. (2018). The migration pressure on Bulgaria 2008 - 2017. Manifestation and consequences. Sofia, p. 235, ISBN 978-619-91061-0-5].

В изследването са проследени основните теории относно миграционния натиск, възникнали след началото на 90-те години на ХХ в. На базата на интердисциплинарния подход са предложени интегриран модел за изучаването му, типологизация и са разработени някои специфични коефициенти за измерване на натиска. Направен е анализ на демографските, икономическите, политическите, военните и климатичните детерминанти в четирите основни страни на произход: Афганистан, Сирия, Ирак и Пакистан, които са определили големината и посоката на изменение на миграционния натиск върху България през периода 2008 – 2017 г. Като се изхожда от съществуващите прогнози за населението в страните на произход и протичащите промени в структурата му, направени са прогностични разчети за очаквания потенциален миграционен натиск до 2050 г. Проследено е развитието на европейската мигрантска криза през 2015-2016 г. и отражението ѝ върху България. Направени са критичен анализ на допусканите слабости в българската и европейската системи за предоставяне на убежище като неразделна част от миграционните им политики и преглед на основните предложения, насочени към тяхното усъвършенстване в контекста на намаляването на миграционния риск.

Sp.Tashev 2020

 Ташев, Сп. (2020). Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания. София, с. 253 [Tashev, Sp. (2018). Bulgarian Communities in the Western Balkans. Political Processes and Ethnodemographic Consequences (1913 – 2019). Volume 1. Albania. Sofia, p. 253. ISBN 978-954-496-133-6, ISBN 978-954-496-134-3].

В изследването се проследяват политическите процеси и тяхното влияние върху етнодемографското развитие на историческите български общности в Западните Балкани през периода от 1913 г. До наши дни. Първият том е посветен на българите в Албания.

  Томова, И, Стойчев, Л., Иванов, М. (2020). Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, Том V: Демографски дисбаланси и социални неравенства между големите етнически групи в България. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов", ISBN 978-954-322-967-3. [Tomova, I, Stoytchev, L., Ivanov, M. (2020) Measures for Overcoming the Demographic Crisis in the Republic of Bulgaria, Volume V: Demographic Imbalances and Social Inequalities between the Large Ethnic Groups in Bulgaria. Sofia, Publishing House of BAS "Prof. Marin Drinov", ISBN 978-954-322-967-3]

Merki 5

Монографията прави анализ и оценка на значими демографски, социални и икономически параметри и детерминанти на етническите различия в България, на основните демографски и социални дисбаланси, свързани с етническите различия в страната, на действащата нормативна уредба и прилаганите политики в тази област. Представя нарастването на социалните неравенства между ромите и останалото българско население в областта на гражданското участие, гарантирането на равни права и недискриминация на представителите на УЕГ, в заетостта и доходите, в образованието, здравеопазването и жилищната политика след 1990 г., довели да трайно социално изключване на огромна част от ромската общност от основните социални сфери. Разкриват се механизми на конструиране на нови междуетнически неравенства в годините на пост-социализма. Представени и анализирани са данни от представителни социологически проучвания за социалните дистанции, нагласите и социалната ситуация на уязвимите групи общности. На основата на всички анализи са формулирани за намаляване на демографските дисбаланси и на социалните неравенства, свързани с етничността.

 Черкезова, С., Салчев, П., Михова, Г., Славова, З., (2020) Мерки за преодоляване на демографската криза. Том II: Стареене, смъртност и качество на живот, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София, ISBN:978-954-322-960-4. (Cherkezova, S., Salchev, P., Mihova, G., Slavova, Z., Measures to overcome the demographic crisis. Volume II: Agеing, Mortality and Quality of Life, Publishing House of BAS "Prof. Marin Drinov", ISBN:978-954-322-960-4.)

Merki 2

Монографията предлага решения за редуциране на равнищата преждевременната и на детска смъртност в България и за смекчаване на негативните последствия и възползване от преимуществата, до които води остаряването на населението в страната сега и в бъдеще. Изследва минали и очаквани в бъдещето тенденции в демографското и социално-икономическо развитие. Анализира закони, стратегии, политики и практики в здравеопазването, дългосрочната здравно-социална грижа, пенсионната система, доходите и бедността, участието на възрастните в гражданския консултативен процес, пазара на труда и заетостта, образованието и интелигентната специализация на икономиката. Изучава чуждестранен опит в прилагането на политики в тези области.
Авторите регистрират редица нови научни факти и представят научни доказателства в подкрепа на или за отхвърляне на някои разпространени предубеждения за: ситуацията на възрастната работна сила на пазара на труда, потенциала за заетост в страната в различни полово-възрастови групи; мотивацията на работната сила за обучение и заетост; ефективността на иновационната система в България; координацията между политиките за секторна специализация и тези за подготовка на работната сила; детерминантите за академично представянето на учениците; финансовата култура на бъдещите пенсионери; ефектите на пенсионните политики върху неравенствата между поколенията и разпределението в отговорността; джендър разпределението в дългосрочната грижа за близки; потребностите от дългосрочна грижа и покритието на услугите; проблемите пред здравеопазването в страната. Монографията определя хоризонта за приспособяване на социално-икономическите политики към процесите на стареене на населението и основните приоритетни направления. Авторите разработват редица препоръки и предлагат конкретни мерки, в изследваните области.

Sp.Tashev 2020 En

 

Tashev, S. (2020). Sofia – Toronto, p. 256. ISBN 978-954-496-138-1. ISBN 978-954-496-139-8

This research follows the political processes and their influence over the ethno-demographic development of the Bulgarian community in Albania from 1913 to present day.

 

 Архив - Научна дейност на учените от секцията в периода 2012-2016