Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция ,,Икономическа и историческа демография“
+359 (0) 2 9793027

Kremena Borisova   ShtShterionov  N.Stoenchev  Ventsi Muchinov
 D.Angelova DW Korrespondent Tsekov 22 02 2021 k.lilova  Adriana Hristova
  Boris Boev    

  Проф. д-р Кремена Борисова-Маринова - Ръководител секция

mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. kbmar@abv.bg Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов
mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Николай Стоенчев
mail21A021   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
clipart-cv-1 Автобиография
Доц. д-р Венцислав Мучинов
mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Доц. д-р Даниела Ангелова
mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
 Доц. д-р Николай Цеков
        mail21A021   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.     
        clipart-cv-1 Автобиография
        file 1 
Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България
Гл. ас. д-р Камелия Лилова
mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Гл. ас. д-р Адриана Христова
mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Гл. ас. д-р Борис Боев
mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Изследванията на учените в секцията са насочени в следните направления: методологични проблеми на възпроизводството на населението и работната сила; влияние на икономическите и социални фактори върху възпроизводството на населението и развитието на демографските процеси; селска депопулация; основни закономерности и специфика на историко-демографското развитие на населението, обитаващо българските земи; демографски прогнози; демографска политика.
 ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
УРБАНИЗАЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878 Г.) (2019-2022)
Ръководител: доц. д-р Венцислав Мучинов
 
МИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ (1918 – 1939) (2019-2022) 
Ръководител: гл. ас. д-р Борис Боев
 
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ ПО ОБЩИНИ В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК (2018-2022)
Ръководител: гл. ас. д-р Николай Цеков
 
СЕЛСКАТА ДЕПОПУЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (2015-2018)
Ръководител: гл. ас. д-р Николай Цеков 
 
ИКОНОМИКА И СЕМЕЙСТВО: ЗАЕТОСТ И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО. ДЖЕНДЪР ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ (2014-2017)
Ръководител: проф. д-р Катя Владимирова
 
 БРАКЪТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878) (2013-2020)
Ръководител: гл. ас. д-р Даниела Ангелова
 
 МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕТО НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ БРОЯ И ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (2013-2020)
Ръководител: гл. ас. д-р Камелия Лилова
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2017-2018)
Финансиран от Министерски съвет на РБ
Ръководител проф. д-р Антоанета Русинова-Христова.
 
Работна група „Миграции и национална идентичност“ – ръководител проф. д-р Катя Владимирова; член на екипа – докторант Павлина Стоянова
Работна група „Работна сила и демографско развитие“ – ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова; членове на екипа – гл. ас. д-р Адриана Христова, гл. ас. д-р Николай Цеков
Работна група „Демографска политика в България през периода 1879-1989 г. (мерки за преодоляване на демографските проблеми)“ – ръководител проф. д.ист.н. Щелиян Д. Щерионов; членове на екипа – доц. д-р Венцислав Мучинов, гл. ас. д-р Даниела Ангелова, гл. ас. д-р Камелия Лилова, гл. ас. д-р Владимир Калоянов
 
ИЗДИРВАНЕ, КАТАЛОГИЗИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗВОРИ ЗА БРАКА И БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ (2016-2017)
Финансиран по програмата за подпомагане на младите учени в БАН
Ръководител гл. ас. Даниела Ангелова
 
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КЮСТЕНДИЛ (2019-2023)
Финансиран от ОС – Кюстендил и РИМ – Кюстендил.
Член на изследователския екип – проф. д.и.н. Щелиян Д. Щерионов
 
ДОКУМЕНТИ ОТ АРХИВА НА ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИАРШИЯ – ИЗВОР ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (2022-2025)
Финансиран от ФНИ.
Ръководител на научния колектив – проф. д.и.н. Щелиян Д. Щерионов
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ДЖЕНДЪРНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ (2016)

Финансиран от COST Action IS 1409 „Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries” (Джендърни и здравни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в западните страни).

Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова
Членове на екипа – проф. д-р Катя Владимирова, проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов, доц. д-р Венцислав Мучинов, гл. ас. д-р Камелия Лилова, гл. ас. д-р Адриана Христова, гл. ас. д-р Даниела Ангелова, гл. ас. Николай Цеков
ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Ангелова, Д. (2019) Възраст при първи брак на населението, обитаващо българските земи през XIX в. – Известия на исторически музей – Кюстендил, т. XX, 399-413.

Ангелова, Д. (2017) Бракът по българските земи през XIX в. – общ коефициент за брачност. Население, 2, 203-212.

Ангелова, Д.(2017) Мерки за регулиране брачните отношения по българските земи през XIX век. – Исторически преглед за 2015, 5–6, 159-167.

Stoenchev, N., Yana Hrischeva (2021) Prospects for development of "smart cities" in Bulgariaq , Smart Cities and Regional Development Journal, (v5. I1.) p.17-25

Stoenchev, N., Konstantin Kolev, Nasko Iliev, Yana Hrischeva (2020) Comparative characteristics of the rate of return on investments in a forest plantation and other real estates in Bulgaria, Forestry ideas, Bulgaria, vol. 26, No 2 (60): 289–301

Stoenchev,N., Yana Hrischeva (2020),Some problems when starting a real estate business in Bulgaria, Real estate property & Business ,Volume ІV (3), p.155-161

Боев, Б. (2019). БОНСС и полицията 1930-1934 г. – История, 2, 152-162. ISSN: 0861 – 3710.

Боев, Б. (2019). Обвинени в подбудителство към вражда и омраза. Съдебни преследвания срещу български студенти през 30-те години на ХХ век. Исторически преглед, 1, 85-109, ISSN:0323-9748.

Боев, Б. (2018). „Там имаше локви кръв...“: Студентските протести срещу Александър Цанков и отражението им в парламентарните прения (16-18 декември 1931 г.). Историческо бъдеще, 1-2, 49-64. Асоциация Клио-96, ISSN:1311-0144.

Борисова-Маринова, К., С. Моралийска-Николова.(2019). Перспективи за изменение на населението на България до 2040 г. Научни трудове на УНСС, т. 2, с. 151-184.

Борисова-Маринова, К.(2019). Перспективи за развитие на икономически активното население на България. Население, т. 37, кн. 4, с. 615-656.

Borissova-Marinova, K. (2016). Gender differences of labour force aged over 55 in Bulgaria and EU countries. В: РАН, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера. Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера. Сыктывкар, с. 223-236.

Лилова, К.(2018). Остаряване на населението и дълголетие в България (1947-2015 г.). Население, 1, с. 25-65.

Лилова, К.(2016). Остаряване и демографски потенциал на България. Във: Възрастните хора като ресурс в развитието. Сб. доклади от научна конференция. Варна, Славена, с. 34-58.

Muchinov, V. (2016). The Ottoman Policy towards the Internal Migration Movements of the Population Inhabiting the Bulgarian Lands in the Nineteenth Century (until 1878). – Bulgarian Historical Review, № 3-4, 31-65, ISSN 0204-8906

Мучинов, В. (2017). Урбанизационна политика на османската власт в Дунавския вилает през 60-те–70-те години на XIX век. – В: Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и в началото на 20 век / Процеси на модернизација на Балканот под османлиска власт во 19. и почетокот на 20. век. София–Скопје, 113-140.

Мучинов, В. (2018). Българската историография за миграционните движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.). – В: Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ–XXI век) / Emberek és eszmék migrációi Bulgáriában és Magyrországon (19.–20. század). Състав. и научна редакция: П. Пейковска, Г. Деметер. Издателство „Парадигма“, София, 17-31.

Цеков, Н.(2018) Регионални измерения на селската депопулация след 1944 г. Публични политики, 3, 44-56.

Tsekov, N. (2017). Rural depopulation and the changing scope of the rural settlement network in Bulgaria in 1946-2011. Papers of BAS. Humanities and Social sciences, 2, pp. 185-195.

Tsekov, N. (2017). The “authentic” rural depopulation of Bulgaria. Nasselenie Review, Volume 35, Number 2, pp.229-243.

Христова, А. (2018). Тенденции в обеспеченности кадрами учебных заведений в системе начального и среднего образования в Болгарии и избранных европейских странах. Сборник статей Шестой Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) (19-21 сентября 2018 г., Сыктывкар), Ч. I, ISBN:ISBN 978-5-7934-0768-7

Христова, А. (2017). Образованието като качествена характеристика на икономически активното население. Население, т. 35, 1, 23-47.

Христова, А. (2016). Прогнозни изменения в структурата на икономически активното население по образователно равнище в България до 2021 година. Население, 2, 58-78.

Щерионов, Щ.Д. (2019) Вестник „Анатоликос астир“ (1861-1877 г.) и развитието на Кюстендил през Възраждането. – Известия на Исторически музей Кюстендил, 413-422.

Shterionov, S. D.,M. Aleksandrov(2016). Die Politik zum Schütz von Kindern in der Gesetzgebung Bulgariens in der zeit 1878-1912. Bulgarian Historical Review,3-4, 112-155.

Shterionov, S. D.,M. Aleksandrov(2017).The Public Healthcare Policy in the Legislation of Bulgaria in the period 1879–1912. Bulgarian Historical Review, 3-4, 24-52.

МОНОГРАФИИ

KORICA-KUSTENDIL-OkVar page-1 Щерионов, Щ. Д., Дебочички В. Д. (2022) Кюстендил през XVIII – XIX в. (до 1878 г.). С., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 2022, 301 с., ISBN 978-619-245-203-2 (Print) / 978-619-245-204-9 (Online) [Shterionov, Sht., Debochichki, V. (2022) Kyustendil in the 18th - 19th centuries (until 1878). S., BAS Publishing House "Prof. Marin Drinov", 2022, 301 p.] ISBN 978-619-245-203-2 (Print) / 978-619-245-204-9 (Online).

1Ангелова, Д. (2020). Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.). София, Изд. „Регалия-6", 178стр. [Angelova, D. (2020). The Marriage in the Bulgarian Lands during the 19th Century (until 1878). Sofia, 'Regalia-6' Publishing House, 178 pages] ISBN 978-954-745-331-9

Монографията разглежда задълбочено брака и брачните модели по българските земи през XIX в. В нея са представени правните основи на брачните отношения, а чрез задълбочен статистико-демографски анализ се определя специфичния за българските земи брачен модел. (Тази книга се издава с финансовата подкрепа на Проект № ДФНП–19/20.04.2016 г. на тема: „Издирване, каталогизиране и обработка на извори за брака и брачните отношения, съхранявани във фондовете на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий", финансиран по Програма за подпомагане на младите учени в БАН).

2 Боев, Б. (2018). Любов към науката, любов към народа. Студентските организации и обединения в България (1931-1939). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 400 с. [Boev, B. (2020). Love to the science, love to the people: Student organizations and unions in Bulgaria (1931-1939). S., St. Kliment Ohridski University Press, 400 pages] ISBN 978-954-074-523-7

Монографията е плод на десетгодишна научноизследователска дейност на автора. Фокусира се върху българските студентски организации и обединения, съществували през 30-те години на ХХ век, с основен акцент върху формированията на студентите националисти, социалисти, анархисти, земеделци и комунисти.

3Борисова-Маринова, К. и кол. (2018). Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси в България. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, том ІV. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 505 с. [Borissova-Marinova, К. et al. (2018). Demographic development, labour force and labour resources in Bulgaria. In: IPHS-BAS. Measures to overcome the demographic crisis in the Republic of Bulgaria, Vol. IV. Sofia, 'Prof. Marin Drinov' Publishing House of the BAS, 505 pages] ISBN 978-954-322-964-2

Монографията представлява многоаспектно интердисциплинарно изследване на ключовите проблеми в развитието на работната сила в България, произтичащи от промените в демографските параметри, в регионалната диференциация, в участието в образование и обучение, в отрасловите структури и формите на заетостта и несъответствията между качеството на работната сила и качеството на работните места. (Публикацията е осъществена благодарение на проекта "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" на ИИНЧ-БАН).

4Владимирова, К. (2020). Икономика и семейство: заетост и развитие на децата и семейството. Равнопоставеност в заетостта и в развитието на децата. София, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов", 365 с. [Vladimirova, K. et al. (2020). Migrations and national identity. Sofia, 'Prof. Marin Drinov' Publishing House of the BAS, 365 pages] ISBN 978-619-245-047-2

Цел на настоящото изследване е да представи участието намъжете и жените в двете основни сфери възпроизводство – икономика и възпроизводство на населението – раждането и отглеждането на децата. Обект на изследването е съвместяването на участието в развитието на възпроизводството на населението с участието в икономиката и развитието на професионалната кариера с прилагането на адекватни и съвременни политики.

5Владимирова, К. и кол. (2019). Миграции и национална идентичност. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, том ІІІ. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 526 с. [Vladimirova, K. et al. (2019). Migrations and national identity. In: IPHS-BAS. Measures to overcome the demographic crisis in the Republic of Bulgaria, Vol. III. Sofia, 'Prof. Marin Drinov' Publishing House of the BAS, 505 pages] ISBN 978-954-322-963-5

Цел на настоящото изследване е да бъдат изследвани всички форми на миграционно движение на населението и тяхното влияние върху демографското и икономическо развитие на Р България и на тази основа да бъдат предложени мерки във всички области на националната политика за развитие – икономика, демография, образование и други. (Публикацията е осъществена благодарение на проекта "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" на ИИНЧ-БАН).

 6Христова, А. (2020). Образователна структура на икономически активното население в България. София, Изд. „Велес Консулт", 327 с. [Hristova, A. (2020). The educational structure of the economically active population in Bulgaria. Sofia, 'Veles Konsult' Publishing house, 327 pages] ISBN 978-619-188-385-1

 В монографията се изследват промените в образователната структура на икономически активното население и дългосрочните им изменения през периода на преход към пазарна икономика у нас. Изследването е извършено на национално равнище. То се базира главно на резултатите от всички преброявания на населението у нас през периода 1985-2011 г. Разработена е прогноза за развитието на икономически активното население в България по категории на образование до 2021г. която е ценен ориентир за очакваната динамика и тенденции в ключовите съвкупности от работната сила- традиционен фактор за социално-икономическо развитие на страната.

7Цеков, Н. (2018). Селската депопулация в България и Европа след 1945 г. С., Изд. „Велес Консулт", 306 с. [Tsekov, N. (2018). Rural depopulation in Bulgaria and Europe after 1945. Sofia, 'Veles Consult' Publishing house, 306 pages] ISBN 978-619-188-190-1

Монографията e първото мултидисциплинарно изследване на феномена на селската депопулация в България през втората половина на 20-ти век до края на второто десетилетие на 21 век. (Издаването на книгата е изцяло финансирано от автора).

 

8Щерионов, Щ. (2019). Историческа демография на България. София. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 346 с. [Shterionov, Sht. (2019). Historical demography of Bulgaria. Sofia, "Prof. Marin Drinov" Publishing House of the BAS] ISBN 978-954-322-976-5 (Print) / 978-954-322-977-2 (Online)

Като първото цялостно изследване в областта на родната историческа демография този труд цели да очертае основните закономерности и особености в демографското развитие на България през отминалите епохи, създавайки по този начин възможност за преодоляване на съществуващия в тази сфера научно-изследователски вакуум.

9Щерионов, Щ., В. Мучинов. (2017). Гръцкият периодичен печат от XIX век – извор за демографската история на българските земи през Възраждането (на примера на вестник „Анатоликос астир"). София, Издателство „Регалия–6", 566 с. [Shterionov, Sht., V. Muchinov. (2017). Greek periodical press in the 19th century – a source of demographic history of the Bulgarian lands in the Revival (following the example of the newspaper "Anatolikos astir"). Sofia, 'Regalia–6' Publishing house, 566 pages] ISBN 978-954-745-275-6

 Монографията представлява първото самостоятелно задълбочено изследване по темата за гръцкия периодичен печат като извор за проучване на демографското развитие на населението, обитаващо българските земи през Възраждането. За целта се извършва цялостен преглед и анализ на материалите, публикувани на страниците на издавания в Цариград през периода 1861–1877 г. гръцки вестник „Ανατολικός Αστήρ" („Анатоликос астир" – „Източна звезда"), който представлява едно от най-значимите периодични издания, излизали в столицата на Османската империя през XIX в.

10Щерионов, Щ. (2017). Православието в Созопол. Минало и настояще. София, Издателство „Регалия – 6", 96 с. [Shterionov, Sht. (2017). Orthodoxy in Sozopol. Past and present. Sofia, 'Regalia–6' Publishing house, 96 pages] ISBN 978-954-745-279-4

Трудът проследява развитието на православието в Созопол от зараждането му до днес. Той е предназначен да изгради у читателите обща представа за разглежданата проблематика и същевременно да провокира по-нататъшното ѝ подробно проучване.

11Щерионов, Щ. Д., Пейковска, П. И., Мучинов, В. Е., Ангелова, Д. С., Лилова, К. С. и Александров, М. Д. (2018). Мерки за преодоляване на демографските проблеми в България през периода 1979-1989 г. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, том VІ. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 398 с. [Shterionov, S. D., Peikovska, P. I., Muchinov, V. E., Angelova, D. S., Lillova, K. S. (2018). Measures for overcoming demographic problems existing in Bulgaria during the period 1879-1989. In: IPHS-BAS. Measures to overcome the demographic crisis in the Republic of Bulgaria, Vol. VI. Sofia, 'Prof. Marin Drinov' Publishing House of the BAS, 398 pages] ISBN 978-954-322-968-0

В монографията се проследяват и изясняват основните видове мерки на демографската политика на България за решаване на проблеми, свързани с раждаемостта, смъртността, механичното движение и териториалното преразпределение на населението в страната през периода 1878-1989 г. (Публикацията е осъществена благодарение на проекта "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" на ИИНЧ-БАН).

 

N.Stoenchev 1bookСтоенчев, Н. (2016) Качество на живот и специализация на територията по икономически дейности в България (статистически аспекти), София, Изд. „Интел Ентранс", 122 стр., ISBN 978-954-2910-55-8

Монографията е посветена на изясняване на същността на понятието „качество на живот", на неговото метрифициране с помощта на количествено измерими индикатори и на изготвяне на сравнителен анализ по административни области с помощта на статистически методи. Изследвано е наличието на закономерни връзки и зависимости между специализацията на територията по икономически дейности и качеството на живот на населението, представено чрез комплексен критерии. Обобщен е национален и международен опит в това отношение. За оценка на специализацията на територията по икономически дейности и е използван индекс на локализация. За оценка на качеството на живот чрез комплексен критерии са използвани 53 индикатори, групирани в два раздела / икономическо развитие и социално развитие/. Изследван е и наборът от индикатори, заложен в областните стратегии за развитие за оценка на качеството на живот. Формулирани са препоръки за още по-голяма унификация на индикаторите за качество на живот, включени в областните стратегии и за стимулиране на промени в териториалната специализация по икономически дейности в посока към дейности, осигуряващи по-високи доходи и по-добро качество на живот н населението.

N.Stoenchev 2bookСтоенчев, Н. (2016) Икономическа статистика, Изд. „Интел Ентранс",София, 198 с. ISBN 978-954-2910-57-2

Учебникът обхваща основните аспекти, в които икономическата статистика изучава масовите процеси и явления в икономиката на национално ниво. Той представя надграждащи знания след като читателят се е запознал с принципите, методите и подходите, използвани при статистическото изучаване, които обичайно се разглеждат в рамките на Общата теория на статистиката. Използвани са съвременна версия на Системата на националните сметки - ЕСС 2010 и методики за нейното прилагане, разработени и внедрени от Националния статистически институт. Представени са теоретични знания, методи и насоки за извършване на анализ на икономически процеси и явления с оглед на потребностите на стопанските мениджъри и икономисти по туризъм, които се обучават в бакалавърската степен на специалностите „Стопанско управление" и „Алтернативен туризъм" в Лесотехнически университет. Очакваната полезност е ползвателите да придобият знания и умения за използване на достиженията на икономическата статистика за анализи и прогнози, полезни за решаване на проблемите на стопанската практика и при провеждане на научни изследвания.

Архив - Научна дейност на учените от секцията в периода 2012-2016 (Брошура)