Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Обява номер РД-5-56-ОП / 11.02.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИИНЧ-БАН".

Преписка идентиф. номер: Обява-1
Дата на създаване: 11.02.2019 г.

Обява номер РД-5-56-ОП / 11.02.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - PDF
Публикувано на 11.02.2019 г. в 13.30 часа.

Обява номер РД-5-57-ОП / 11.02.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 11.02.2019 г. в 13.30 часа.

Документация изх. РД-5-57-ОП / 11.02.2019 г. към Обява номер РД-5-56-ОП/11.02.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - MS Word
Публикувано на 11.02.2019 г. в 13.30 часа.

Документация изх. РД-5-57-ОП / 11.02.2019 г. към Обява номер РД-5-56-ОП/11.02.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - PDF
Публикувано на 11.02.2019 г. в 13.30 часа.

Образци по Обява номер РД-5-56-ОП / 11.02.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - MS Word
Публикувано на 11.02.2019 г. в 13.30 часа.

Линк към обявата в регистъра на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085522 

Срок за получаване на оферти: 20.02.2019 г. (сряда), 17:00 часа.

Въпроси и отговори

Протокол_1 по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП

Публикувано на 25.02.2019 г. в 15.30 часа.

Информация за удължаване на срока на Обособена позиция 1

Публикувано на 25.02.2019 г. в 15.30 часа.

Линк към удължаване на срока в регистъра на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086012

Срок за получаване на оферти: 28.02.2019 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Протокол номер РД-99-ОП/11.03.2019 г. по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП

Публикувано на 11.03.2019 г. в 14.24 часа

ДОГОВОРИ

Договор от 05.04.2019 г. с АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД към Обява № РД-5-56-ОП / 11.02.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП1. по Обособена позиция 1: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"

Договор от 10.04.2019 г. с СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД към Обява № РД-5-56-ОП / 11.02.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП1. по Обособена позиция 2: "Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина"

Публикувано на 17.04.2019 г.q 12,37 часа

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г.  по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България"

Преписка идентиф. номер: Обява-1
Дата на създаване: 14.12.2017 г.

Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - PDF
Публикувано на 14.12.2017 г. в 17.15 часа.

Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 14.12.2017 г. в 14:40 часа.

Документация изх. № РД-5-361 / 14.12.2017 г .към Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - част 1 - PDF
Публикувано на 14.12.2017 г. в 17.15 часа.

Документация изх. № РД-5-361 / 14.12.2017 г .към Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - част 2 - PDF
Публикувано на 14.12.2017 г. в 17.15 часа.

Документация изх. № РД-5-361 / 14.12.2017 г. към Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - MS Word
Публикувано на 14.12.2017 г. в 14:40 часа.

Срок за получаване на офертите: 05.01.2018 г. (петък), 16:30 часа.

Потенциалните участници в поръчката следва да имат предвид, че на 28.12.2017 г. и на 29.12.2017 г. сградата на Възложителя ще бъде затворена поради техническа профилактика.

Публикувано на 14.12.2017 г. в 17.15 часа. 

Публикувано на 23.01.2018 г. в 14.50 часа
 
Публикувано на 23.01.2018 г. в 14.50 часа
 
Публикувано на 01.03.2018 г. в 12.20 часа
 
Публикувано на 02.03.2018 г. в 16.20 часа
 
Публикувано на 02.03.2018 г. в 16.20 часа
 
Публикувано на 02.03.2018 г. в 16.20 часа