Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

новини

 Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН (Приет от Научен съвет на ИИНЧ, Протокол № 19 от 29.11.2018 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 10.09.2019 г., изм. и доп. с Протокол N:2 от 16.01.2020 г., изм. и доп. с Протокол N: 11 от 01.06.2020 г., изм. и доп. с Протокол N: 13 от 09.07.2020 г., доп. с Протокол N:14/10.09.2020 г.)

                 Приложение 1 "Жалби на докторанти"

                 Приложение 2 "Правила и процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство в ИИНЧ-БАН"

                 Приложение 3 "Декларация за оригиналност" 

                 Приложение 4 "Инструкция за провеждане на кандидат-докторантски изпити в ИИНЧ-БАН"

                 Приложение 5 "Процедура за кандидатстване, зачисляване и обучение в докторантура на чуждестранни граждани"

 

Процедура за разработване на докторските програми в ИИНЧ-БАН

Процедура за вътрешна проверка на докторските програми в ИИНЧ-БАН