Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

новини

 Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН (Приет от Научен съвет на ИИНЧ, Протокол № 19 от 29.11.2018 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 10.09.2019 г., изм. и доп. с Протокол N:2 от 16.01.2020 г.,. изм. и доп. с Протокол N:11 от 01.06.2020 г.,изм. и доп. с Протокол N:13 от 09.07.2020 г., доп.. с Протокол N:14 от 10.09.2020 г., изм. с Протокол N: 5 от 01.03.2022 г.)

                 Приложение 1 "Жалби на докторанти"

                 Приложение 2 "Правила и процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство в ИИНЧ-БАН"

                 Приложение 3 "Декларация за оригиналност" 

                 Приложение 4 "Инструкция за провеждане на кандидат-докторантски изпити в ИИНЧ-БАН"

                 Приложение 5 "Процедура за кандидатстване, зачисляване и обучение в докторантура на чуждестранни граждани"

 

Процедура за разработване на докторските програми в ИИНЧ-БАН

Процедура за вътрешна проверка на докторските програми в ИИНЧ-БАН

               Доклад за вътрешна проверка (Департамент "Демография", 2020 г.)

               Доклад за вътрешна проверка (Департамент "Психология", 2021 г.)

               Доклад за вътрешна проверка (Департамент "Демография", 2022 г.)

                           Решение на научния съвет на ИИНЧ от 19.04.22 г.