Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 
Станислава Емилова Моралийска-Николова - докторант в ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.8 Икономика"

Специалност: "Статистика и демография"
 
Тема на дисертацията: "Отложените раждания в България - същност, последици, перспективи"
Научен ръководител: проф. д-р  Кремена Борисова-Маринова

Дата и място на защитата: 08.09.2021 г. от 11:00 часа
Материали по защитата: