Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова 
Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
Професионално направление: "3.2 Психология"
Тема на дисертацията:"Пътят към демокрация - проблеми и решения. Психологията в помощ на гражданското образование"
Дата и място на защитата: 31.01.2023 г. от 12:30 часа,  зала 478 в Института по математика и информатика-БАН, бл. 8, ет. 4.
 
Материали по защитата:
Автореферат
Резюме на английски език
Рецензия от проф. д.пс.н. Сава Джоневна български и на английски език
Рецензия от проф. д.н. Георги Карастояновна български и на английски език
Рецензия от проф. д-р Йоланда Зографована български и на английски език
Становище от проф. д.п.н. Румен Стаматовна български и на английски език
Становище от проф. д.пс.н. Веселин Василевна български и на английски език
Становище от проф. д.н. Валери Стояновна български и на английски език
Становище от проф. д-р Ергюл Таир, на български и на английски език