Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

проф. д-р Ергюл Таир Реджеб  
Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
 Професионално направление: "3.2 Психология"
 Тема на дисертацията:"Ценности, справедливост и психично благополучие"
Дата и място на защитата: 25.01.2023 г. от 12:00 часа, Заседателна зала на Института по математика и информатика - БАН.
 
Материали по защитата: 
Автореферат
Резюме на английски език
Рецензия от проф. д.пс.н. Снежана Илиева, на български и на английски език
Рецензия от проф. д.пс.н. Соня Карабельова, на български и на английски език
Рецензия от проф. д-р Антоанета Христова, на български и на английски език
Становище от проф. д.н. Красимира Петрова, на български и на английски език
Становище от проф. д-р Велислава Чавдарова, на български и на английски език
Становище от проф. д-р Йоланда Зографова, на български и на английски език
Становище от доц. д-р Валери Тодоров, на български и на английски език