Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Институтът за изследване на населението и човека при БАН издава две списания, свързани с двете основни направления на научната дейност в института - психология и демография. В тях се публикуват статии и студии, отразяващи провежданите изследвания, както и изследвания на колеги извън БАН в България и автори от Русия, Украйна, Естония, САЩ, Австралия, Франция, Испания и др.

NR-2017-1-cover 001

За повече информация 
посетете сайтовете на списанията

http://nasselenie-review.org/bg/ 
 
 https://journalofpsychology.org/index.php/1
psychological-research-cover-new 22