Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Sp.Tashev 2020

На 12.5.2021 г. Институтът за изследване на населението и човека ще проведе уебинар, на който ще бъде представена монографията на Спас Ташев "Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания." София, 2020, с. 253. ISBN 978-954-496-133-6, ISBN 978-954-496-134-3

Изследването проследява и анализира етнодемографското развитие на най-старата и в същото време най-скоро официално признатата историческа българска общност в Западните Балкани – тази на българите в Албания. За нейното признаване българската дипломация полага усилия повече от 100 години, като едва през 2017 г. те се увенчаха с успех.

Авторът се занимава с темата от 1993 г., когато за първи път посещава Албания. Оттогава започват теренните му проучвания и събиране на изворов материал, в т.ч. и исторически и актуални статистико-демографски данни. Докато за българското население в Албания през 1913-1939 г. има известна информация, то периодът от 1940 до 1991 г. бе бяло петно в нашата наука, което за първи път се изследва в монографията. Изследван е период с продължителност от над 130 години и това е позволило да се изведат някои закономерности в развитието на българското население в Албания.

Издирени са и за първи път са представени официални статистически данни от проведените през 1918 г. от Франция и Австро-Унгария в качеството си на върховни военновременни суверени официални преброявания на населението в администрираните от тях албански области. Констатираното наличие на българи е силен аргумент в полза на усилията на българската дипломация. По същия начин се представят и секретни статистически данни на албанската тайна полиция от 1937 г. за наличието на българи в Албания.

Монографията изяснява броя на българското малцинство от създаването на албанската държава през 1913 г. до 2011 г. Изяснено е влиянието на различните политически, икономически и социо-културни фактори върху демографските процеси сред българите в Албания през различните периоди от нейното съществуване и как това се е отразило върху настъпилите изменения в техния брой. Изяснена е политиката на България и други съседни държави по отношение на българите в Албания през различните периоди и последиците от това за българската общност. Особено внимание е отделено на пропагандата на Югославия след 1944 г. и на РС Македония след 1991 г. Изяснени са актуалните демографски процеси сред лицата от български произход в Албания и са разработени предложения за адекватни политики.

Монографията е ценен инструмент за българската дипломация. При нейното представяне взеха участие представители с различна политическа ориентация като Вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и българският евродепутат Андрей Ковачев. През 2020 г. английският превод на монографията бе връчен от страна на МВнР на албанския министър на външните работи Гент Цакай.

a18

Албум Семинар Световен ден на творчеството 2021

 

-a2

a3

a4

 a5

a6

a7

a9

a10

a11

a12

a13

a14

a17

 

 

Визия - лого ФНИ лого ИИНЧ

От месец април 2021 г. Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на проект № KП-06-КД2/5 „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията", финансиран по програма „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Проектът има за цел проучване на социалнопсихологичните ефекти от кризата и свързаните с нея мерки, като се фокусира върху групи с високи нива на възприет стрес и върху експерти в областта на здравето и психосоциалната подкрепа. Планирано е дълбинно проучване на емоционалната динамика в различни фази на кризата, идентификация на водещи източници на тревожност и стрес, изследване на доминиращите стратегии за справяне със стреса. Изследването ще спомогне за натрупването на ново научно познание за ролята на определени личностови характеристики и общностни механизми за справяне с кризисни ситуации. Друг приносен аспект е работата върху връзките между социалната подкрепа и ефектите на възприятието.

Проектът обединява мрежа от 9 изследователи от различни области на психологията и антропологията, като предлага интердисциплинарен подход към поставената проблематика. Ръководител  е гл. ас. д-р Илина Начева. В екипа участват учени от Секция "Социална, трудова и консултативна психология" към ИИНЧ-БАН - проф. д-р Йоланда Зографова, проф. д-р Антоанета Христова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, гл.ас. д-р Полимира Митева и докторант Валентина Долмова, както и учени от ИЕФЕМ- БАН - доц. д-р Еля Цанева и гл. ас. д-р Йелис Ахмедова.

Предвидените дейности обхващат период от 2 години.

Посетете сайта на проекта https://cov19resilience.social/ 

Актуална информация по проектните дейности е достъпна и на Фейсбук страницата на проекта.

 

 

Департамент "Психология" на Института за изследване на населението и човека при БАН благодари на всички участници и слушатели за съпричастието и съдействието при организацията и провеждането на семинара. Инициативата ни привлече внимание - 122 души заявиха интерес към темата за творчеството, а на отделните сесии на семинара присъстваха средно по 48 човека.

Събитието в образи можете да си припомните ТУК.

Желаем Ви творчески успехи и удовлетворение и до нови срещи с психологията на творчеството!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По случай Световния ден на творчеството – 21 април - World Creativity and Innovation Day - EN | United Nations

Департамент ПСИХОЛОГИЯ - ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН

организира онлайн семинар на 21 април 2021 година, в четири блока с почивки между тях, на тема 

ТВОРЧЕСТВОТО ВЪВ ФОКУСА НА ПСИХОЛОГИЯТА

Водещ: проф. д-р Катя Стойчева

09:00 - 10:30 Творческо мислене и решаване на проблеми
11:00 - 12:30 Творчество и писане
13:30 - 15:00 Актьорът пред предизвикателствата на своята професия
15:30 - 17:00 Творчеството: как се проявява и разпознава?

Семинарът е открит за всички, които се интересуват от творчеството и искат да научат повече за изследванията и резултатите в психологията на творчеството от представители на Департамента по психология на ИИНЧ-БАН и техните гости.

Линкът за включване в ZOOM ще бъде качен на 20 април 2021 г. и ще бъде активен от 8:30 часа на 21 април, сряда, 2021 г.
Ако искате да получите допълнителна информация по темите на семинара след приключването му, моля регистрирайте се тук.

ПРОГРАМА

Творческо мислене и решаване на проблеми
С какво се отличава творческото мислене и как се проявява то при решаването на проблеми? Не само ще разговаряме за интелектуалните умения и личностни нагласи, които подпомагат творческото решаване на проблеми, но и ще ви предоставим възможност да ги наблюдавате на практика, като участвате в творчески дейности. Ще видим и как креативността допринася за „успешната" интелигентност и развитието на академичния талант при децата.
С участието на: д-р Диана Боянова, проф. д-р Катя Стойчева

Творчество и писане
Ще се запознаем с психологическите изследвания на творческата личност, процес, продукт и среда в областта на литературата. Но писането е не само поле за литературно творчество; то е и професионално занимание в редица области, и индивидуална лингвистична способност. Как наученото за работата на писателя/поета се трансформира в насоки за обучение в творческо писане?
С участието на: доц. д-р Маргарита Дилова, проф. д-р Катя Стойчева

Актьорът пред предизвикателствата на своята професия
Фокусът е върху актьора като работещ човек – как се справя с натоварването, промените и другите предизвикателства в своя живот и работа. Ще говорим за актьорската професия: психологически изследвания на актьорското майсторство и основни тенденции в практическата работа със специфичните нужди на тази професионална група.
С участието на: проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, Деница Каприева, д-р Марина Вълова, Дияна Добрева-Христова.

Творчеството: как се проявява и разпознава ?
Ще разгледаме индикаторите за творчески продукт и резултати. След описанието на характеристиките на творческото поведение с ваша помощ ще проследим как те се прилагат в разпознаването и оценяването на творчеството в различни области на живота. Как те могат да станат реална основа на усилията за подпомагане и поощряване на творчеството?
С участието на: доц. д-р Живка Желязкова-Койнова, Красимира Комнева, Анет Маринова-Митова, проф. д-р Катя Стойчева

Избраните теми ще бъдат поставени в контекста на ключовите компетенции за учене през целия живот на ЕС (Key Competences for Lifelong Learning (europa.eu)), приоритетите на програмата „Хоризонт Европа", (ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf (europa.eu)) и прогнозите за водещите умения в бъдещата работна среда (The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution | World Economic Forum (weforum.org). Ако стимулирането на креативността е начин да превърнем предизвикателствата във възможности във всички области на икономическия, социален и културен живот и в управлението, то познанието за и разбирането на творчеството е ключов елемент от очаквания принос на психологическата наука към постигането на тези европейски приоритети.
 
Линкът за включване в ZOOM ще бъде качен на 20 април 2021 г. и ще бъде активен от 8:30 часа на 21 април, сряда, 2021 г.
Ако искате да получите допълнителна информация по темите на семинара след приключването му, моля регистрирайте се тук.
 

 

Brak korica final  Small

Ангелова, Д. (2020) Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.)

Издателство Регалия-6, 178 стр., ISBN: 978-954-745-331-9

Вижте повече