Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

На 25 ноември 2022 г. се проведе Работен семинар - Кръгла маса на тема: ЕМИГРАЦИОННИ НАГЛАСИ И ЖИЗНЕНО ПЛАНИРАНЕ ПРИ МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ, организиран от Департамент „Психология", ИИНЧ-БАН.

Събитието беше открито с поздравителен адрес от вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова, представен от началника на кабинета на вицепрезидента. Присъстваха представители на отговорните институции, НПО и академичните среди по въпросите на миграцията.

Бяха представени и обсъдени резултати по проект № КП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", както и данни от НСИ 2007-2021 г. относно миграционните тенденции за България. Дискутираха се възможни решения, свързани с насърчаването на положителния механичен прираст на младите хора в страната чрез координиране на работата на институциите и създаване на ясен механизъм за (ре)интеграция на имигранти, бежанци и търсещи убежище; чрез механизъм за привличане и реинтегриране на наши сънародници, живеещи и работещи в други страни, които имат желание да се завърнат в България в краткосрочен или дългосрочен план; чрез повишаване на качеството на образованието и на работните места и др.
---
Събитието се организира по проект № КП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", осъществяван от Департамент „Психология", Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г." на Фонд „Научни изследвания", Министерство на образованието и науката на Република България.
Official Opening of Workshop - Round Table:
EMIGRATION ATTITUDES AND LIFE PLANNING AMONG YOUNG PEOPLE IN BULGARIA
November 25, 2022
Sofia, Bulgaria 

Снимки и видео от събитието може да видите ТУК

 

Elsevier and the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria have established an agreement to support authors in Bulgaria who wish to publish open access. The cost of publishing open access is covered under the terms of this agreement. When publishing open access in hybrid journals, eligible corresponding authors do not have to pay an article publishing charge (APC).

Elsevier и Министерството на образованието и науката на Република България сключиха споразумение за подпомагане на автори в България, които желаят да публикуват в списания с отворен достъп. Разходите за публикуване на отворен достъп се покриват съгласно условията на споразумението. Когато се публикува в хибридни списания с отворен достъп, отговарящите на условията автори не трябва да плащат такса за публикуване на статия (APC).

INSTITUTE FOR POPULATION AND HUMAN STUDIES
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

organizes

A HYBRID SCIENTIFIC CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

"MIGRATION, CULTURAL DIVERSITY AND LIFE PROSPECTS
UNDER CONDITIONS OF GLOBAL CRISIS"

Тhe event will be held on November 24th- 25th, 2022.

We are glad to announce the Programme Overview of the Conference:

https://drive.google.com/file/d/1gvG2zdj47dHjN2kW6y2qsigmw7M-TQaD/view?fbclid=IwAR0-pCzN3Jsq8OU9tguxZ-x87BAy2U9IeYrwRiZ00vj0gqfdlttZe-BLsSQ

All participants are kindly invited to DOWNLOAD and complete a Registration and Abstract Form: https://docs.google.com/document/d/11GABfPK5I76xFfQdcP37rpUNC3FMuoXz/edit?usp=sharing&ouid=116135892199193197724&rtpof=true&sd=true

You can download the full text conference Invitation here: https://docs.google.com/document/d/16UH4qx3u5Ds3NJA21IpwdgFlL-I0mu5a/edit?usp=sharing&ouid=116135892199193197724&rtpof=true&sd=true

The conference will be held in a HYBRID form (both in-person and online), in compliance with all anti-epidemic measures. All participants in the conference will be duly informed about the current situation and possible organizational changes.

The venue of the conference is the city of Sofia, HOTEL ANEL, 14 Todor Alexandrov Boulevard (close to Opalchenska Metro Station).

IMPORTANT DATES:

Deadline for submission of registration and abstract forms – September 30th, 2022.
Deadline for confirmation of acceptance of the abstracts – October 15th, 2022.
Deadline for submission of a full text manuscript – November 30th, 2022.

Email for submission of registration forms and abstracts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We are looking forward to your registration and abstracts!

The working language of the conference is English.

For more information, contact us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact person: assist. prof. TsvetelinaPanchelieva, PhD

You can also visit the Facebook event at: https://www.facebook.com/events/585185776519709/?ref=newsfeed

The conference is organized under Project KP-06-Н35/4 "Psychological determinants of young people's attitudes to emigration and life planning in the context of demographic challenges in Bulgaria", implemented by the Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences (IPHS-BAS), funded by the "Competition for Funding Fundamental Research - 2019" of the Bulgarian National Science Fund, Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.