Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Broshure 2021

 

ИИНЧ: академичен състав, публикации, проекти, методики

и още много - всичко на едно място. Свалете и прочетете!

Уважаеми приятели и партньори,
ИИНЧ-БАН подготви информационна брошура с актуални данни за звеното.

Пълен текст на документа можете да изтеглите от този линк:
https://www.iphs.eu/.../normative-docs/BRO-FIN-12.07.21_1.pdf

Информацията съдържа представяне на приоритетите и мисията на ИИНЧ-БАН, актуални данни за академичния състав, извадка от представителни публикации за дейността ни през последните години, както и анотации на научни проекти, разработвани от екипите на различните секции в Департамент Демография и Департамент Психология.

 

 

Prof lektsia E.Tair

Уважаеми колеги и приятели,
Департамент Психология към Институт за изследване на населението и човека при БАН имат удоволствието да ви поканят на

Публична академична лекция на проф. Ергюл Таир 

на тема "Изтощение или ентусиазъм? Негативно и позитивно трудово поведение: Същност, изследвания и насоки за превенция и интервенция"

15 юли 2021 от 11:00 часа, заседателна зала на Институт по математика и информатика

poster seminar IstDEM 2

Уважаеми, колеги и приятели,
Департамент Демография към Институт за изследване на населението и човека при БАН имат удоволствието да ви поканят на поредната онлайн лекция по Историческа демография

на 09.06.2021 г. от 11.00 ч.

Тема: „Брак и брачни модели по българските земи през XIX в."
Лектор: доц. д-р Даниела Ангелова

Линк за срещата в Zoom:
Meeting ID: 931 2844 5492
Passcode: 386583

 

poster seminar IstDEM 1

Онлайн семинар "Историческата демография на България - проблеми и задачи" 

Уважаеми колеги и приятели,
Департамент Демография към Институт за изследване на населението и човека при БАН имат удоволствието да ви поканят на онлайн семинар по Историческа демография.

Първата лекция ще бъде на проф. дин Щелиян Д. Щерионов на тема „Историческата демография на България – проблеми и задачи" на 26.05.2021 г. от 11.00 ч.

Линк за срещата в Zoom:
Meeting ID: 951 3321 5831
Passcode: 084239
Sp.Tashev 2020

На 12.5.2021 г. Институтът за изследване на населението и човека ще проведе уебинар, на който ще бъде представена монографията на Спас Ташев "Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания." София, 2020, с. 253. ISBN 978-954-496-133-6, ISBN 978-954-496-134-3

Изследването проследява и анализира етнодемографското развитие на най-старата и в същото време най-скоро официално признатата историческа българска общност в Западните Балкани – тази на българите в Албания. За нейното признаване българската дипломация полага усилия повече от 100 години, като едва през 2017 г. те се увенчаха с успех.

Авторът се занимава с темата от 1993 г., когато за първи път посещава Албания. Оттогава започват теренните му проучвания и събиране на изворов материал, в т.ч. и исторически и актуални статистико-демографски данни. Докато за българското население в Албания през 1913-1939 г. има известна информация, то периодът от 1940 до 1991 г. бе бяло петно в нашата наука, което за първи път се изследва в монографията. Изследван е период с продължителност от над 130 години и това е позволило да се изведат някои закономерности в развитието на българското население в Албания.

Издирени са и за първи път са представени официални статистически данни от проведените през 1918 г. от Франция и Австро-Унгария в качеството си на върховни военновременни суверени официални преброявания на населението в администрираните от тях албански области. Констатираното наличие на българи е силен аргумент в полза на усилията на българската дипломация. По същия начин се представят и секретни статистически данни на албанската тайна полиция от 1937 г. за наличието на българи в Албания.

Монографията изяснява броя на българското малцинство от създаването на албанската държава през 1913 г. до 2011 г. Изяснено е влиянието на различните политически, икономически и социо-културни фактори върху демографските процеси сред българите в Албания през различните периоди от нейното съществуване и как това се е отразило върху настъпилите изменения в техния брой. Изяснена е политиката на България и други съседни държави по отношение на българите в Албания през различните периоди и последиците от това за българската общност. Особено внимание е отделено на пропагандата на Югославия след 1944 г. и на РС Македония след 1991 г. Изяснени са актуалните демографски процеси сред лицата от български произход в Албания и са разработени предложения за адекватни политики.

Монографията е ценен инструмент за българската дипломация. При нейното представяне взеха участие представители с различна политическа ориентация като Вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и българският евродепутат Андрей Ковачев. През 2020 г. английският превод на монографията бе връчен от страна на МВнР на албанския министър на външните работи Гент Цакай.

a18

Албум Семинар Световен ден на творчеството 2021

 

-a2

a3

a4

 a5

a6

a7

a9

a10

a11

a12

a13

a14

a17