09December2022

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Диана Добрева-Христова - редовен докторант по Консултативна  психология, научен ръководител доц. д-р Росица Георгиева; тема: Специфики и форми на психологично консултиране в две професионални групи:артисти и програмисти

Ирена  Георгиева задочен докторант по Социология, научен ръководител доц. д-р Елица Димитрова; тема: Нагласите към родителството във фокуса на семейните политики и променящите се джендърни взимоотношения в семейството. Международен сравнителен анализ

 Мария  Соколова - задочен докторант по Консултативна психология, научен ръководител доц. д-р Диана Бакалова, тема: Влияние на стила на привързаност върху възпитателните практики на майки - жертви на домашно насилие

 

 Йоанна  Драгнева - задочен докторант по Социална психология, научен ръководител проф. д-р Антоанета Христова, тема: Включеност на българите в чужбина в социално-политическия живот в страните на пребиваване и мотивация за връщане в България

Анет Маринова-Митова -  задочен докторант по Педагогическа и възрастова психология, научен ръководител проф. д-р Катя Стойчева, тема: Личностно развитие на учениците в контекста на училищните практики

Ани Гиргицова - задочен докторант по Психология на труда и инженерна психология, научен ръководител проф. д-р Ергюл Таир, тема: Смислен труд: кроскултурно сравнение на служители от технологичния сектор в България, Индия и САЩ

Валентина Долмова - редовен докторант по Социална психология, научен ръководител проф. д-р Антоанета Христова, тема: Фактори при изграждане на впечатление и имидж при фирмено и партийно позициониране

Емил Георгиев - редовен докторант по Социална психология, научен ръкйоводител проф. д-р Йоланда Зографова, тема: Социални представи и стереотипи за мъжественост и тяхното влияние върху търсенето на психологична помощ

Еница Пчеларова - редовен докторант по Социология, научен ръководител проф. д-р Илона Томова, тема: Социалният капитал като детерминанта за училищната успеваемост на деца – българи и роми

Димитър Генов - редовен докторант по Психология на труда и инженерна психология, научен ръководител проф. д-р Ергюл Таир, тема: Личностни и организационни детерминати на трудовото представяне на служители и ръководители"

 Никола Ганев - редовен докторант по Статистика и демография, научен ръководител доц. д-р Спас Ташев, тема: Миграционни движения на българските граждани в Северна Македония (1991 -2021 )

Радостина Стоянова-Ширяев - редовен докторант по Педагогическа и възрастова пихология, научни ръководители доц. д-р Мария Трифонова и доц. д-р георги Петков, тема: в процес на уточняване

Ваня Славова - редовен докторант по Педагогическа и възрастова пихология, научен ръководител доц. д-р Анна Караманова, тема: в процес на уточняване

Асен Тричков - задочен докторант по Обща психология (Психология на личността), научен ръководител проф. д-р Ергюл Таир, тема: Влияние на емоционалната и колективната интелигентност върху гъвкавостта на служителите в многонационална аутсорсинг организация