19September2021

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Vassileva, L., Alexandrova-Karamanova, A., Alexandrova, B., Bogdanova, E., Dimitrova, E., Kotseva, T., Todorova, I. Behaviour and Health in school-age children: results of representative study of Bulgarian school-age kids aged 11, 13 and 15. Advertising Agency "Ochi" Ltd., Sofia (2008). ISBN 978-954-92156-6-3.

Baichinska, К., The Golden Girl. The path towards the internal treasures of the woman. Lege-Artis, 301 pages, (2009). ISBN 978-954-831-102-1.

Baichinska K., Backracheva M., Savova S. Psychosocial and national identity status, values and subjective psychological wellbeing in the youth age, Bulgarian Academy of Sciences Press, (2009). ISBN 978-954-322-256-8.

Backracheva M. Identity in 3 steps. Paradigm, Sofia, (2009). ISBN 978-954-326-104-8.

Iordanova M., Vassileva L., Rasheva M., Bozhinova R. Telepsychology – part of the electronic healthcare. S., Prof. Marin DrinovAcademic Publishing House, 170 pages, (2009). ISBN 978-954-322-362-6.

PUBLICATIONS IN THE PERIOD 2008-2012

Baichinska K. The Values in the Contemporary Bulgarian Culture. S., "Gutenberg" Press House, 273 pages, (2011). ISBN 978-954-617-123-8.

Bozhinova R., Tair Е. Objective and Subjective Media Reality Dimensions. Psychological aspects of media influence. S., "Bulgarska Kniga" Press, 247 pages, (2011). ISBN 978-954-8628-20-4.

Tair Е. Faces of Happiness. Individual, Professional and Cross Cultural Differences in Psychological Wellbeing. S., MIV consult, 187 pages, (2011). ISBN 978-954-2987-01-7.

Davidov, B. Measuring Health: Theory, Practice, Discussions – Sofia, Professor Marin DrinovAcademic Publishing House, 2011-317 p.
ISBN 978-954-322-403-6.

Tomova, I., Nickolova, S. In the mirror of difference: health status and access of Roma to health care. Sofia, Professor Marin DrinovAcademic Publishing House, 2011, 340 p. ISBN 978-954-322-437-1.

Dimitrova, Е. Changes in Birth Rate in Bulgaria. Behavioral and Value Dimensions. Sofia, Professor Marin DrinovAcademic Publishing House,2011, 205 p. ISBN 978-954-322-447-0.

 ________Книги

 

 

D.Bakalova M.Bakracheva B.Mizova

Бакалова, Д., Бакрачева, М., Мизова, Б. Щастие и удовлетвореност от  живота: в търсене на пътя към себе си. С., Колбис, 2015, 249 с. ISBN 978-619-7284-02-7

cover screening

 

Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) Скрининг тест за тригодишни деца, С., Булвест Принт, (2014), 142 с. ISBN 978-954-18-0910-5

 Виж повече

cover standart 3 001

 

Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години, С., Булвест Принт, (2014), 192 с. ISBN 978-954-18-0924-2

Изтеглете пълния текст

Виж повече

Vizii korica

 

Коцева, Т., Димитрова, Е. Визии за демографския проблем в България след 1990 г. (пронатализъм и социална политика), С., Акад. изд. Марин Дринов, (2014), 173 с. ISBN 978-954-322-792-1

Виж повече

 Bojidar Psychofisiology

 

Димитров Б. Психофизиология, С., Акад. изд. Марин Дринов, (2014), 456 с.

Виж повече

 Angelova 1

Ангелова, Д. Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.). С., Регалия-6, (2013), с. 226, ISBN 978-954-745-230-5.

Venci Muchinov

Мучинов, В. Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.). С., Издателство „Регалия–6", (2013), с.270. ISBN 978-954-745-228-2

Виж повече

Carl Rogers Rosi

Георгиева, Р. Психотерапията на Карл Роджърс. Емпатичното терапевтично интервю. С., Изток-Запад, (2012), с. 272. ISBN 978-619-152-129-6

Виж повече

promeni razhdaemost

Димитрова, Е. Промени в раждаемостта в България. Поведенчески и ценностни измерения. С., Академично издателство ,,Проф. Марин Дринов“, (2011), с. 205. ISBN 978-954-322-447-1.

Виж повече

Папазова, Е. Личностни характеристики и социални проблеми в юношеството. София, Емайви Консулт, (2013)

Таир, Е. Лицата на щастието. Личностни, професионални и междукултурни различия в психичното благополучие. С., Емайви консулт, 187 с. (2011). ISBN 978-954-2987-01-7
Василева, Л., Александрова-Караманова, А., Александрова, Б., Богданова, Е., Димитрова, Е., Коцева, Т., Тодорова, И. Поведение и здраве при деца в училищна възраст: резултати от представително изследване на българските ученици на 11, 13 и 15 години. РА Очи ЕООД, София, (2008). ISBN 978-954-92156-6-3
Божинова, Р., Таир, Е. Обективни и субективни измерения на медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. С., Изд. БГ книга, 247 с. (2011). ISBN 978-954-8628-20-4
Томова, И., Николова, С. В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване. С.,Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, 340 с. ISBN 978-954-322-437-1.
Байчинска, K., M. Бакрачева и С. Савова. Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и субективно психично благополучие в юношеска възраст. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, (2009). ISBN 978-954-322-256-8.
Байчинска, К. Златното момиче. Пътят към вътрешните съкровища на жената. Леге-Артис, 301 с. (2009) ISBN 978-954-831-102-1.
Борисова-Маринова, К., Моралийска-Николова, С. Режимът на възпроизводство на населението в България и отражението му върху предлагането на работна сила (2005-2030),С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Бакрачева, М. Идентичността в 3 стъпки. Парадигма, София, (2009). ISBN 978-954-326-104-8
Йорданова, М., Василева, Л., Рашева, М. и Божинова, Р. Телепсихологията – част от електронното здравеопазване. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 170 с., (2009). ISBN 978-954-322-362-6
Cennostite1 Байчинска К. Ценностите на съвременната българска култура.С., ИК „Гутенберг“, 273 с. (2011). ISBN 978-954-617-123-8