CONFERENCE MIGRATION, CULTURAL DIVERSITY AND LIFE PROSPECTS UNDER CONDITIONS OF GLOBAL CRISIS

November 24th- 25th, 2022

IPHS logo en 

    

INSTITUTE FOR POPULATION AND HUMAN STUDIES
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

organizes

A HYBRID SCIENTIFIC CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

MIGRATION, CULTURAL DIVERSITY AND LIFE PROSPECTS UNDER CONDITIONS OF GLOBAL CRISIS

Тhe event will be held on November 24th- 25th, 2022.

All participants are kindly invited to DOWNLOAD and complete a Registration and Abstract Form  https://docs.google.com/document/d/11GABfPK5I76xFfQdcP37rpUNC3FMuoXz/edit?usp=sharing&ouid=116135892199193197724&rtpof=true&sd=true

 You can download the full text conference Invitation here: https://docs.google.com/document/d/16UH4qx3u5Ds3NJA21IpwdgFlL-I0mu5a/edit?usp=sharing&ouid=116135892199193197724&rtpof=true&sd=true

The conference will be held in a HYBRID form (both in-person and online), in compliance with all anti-epidemic measures. All participants in the conference will be duly informed about the current situation and possible organizational changes.

The venue of the conference is the city of Sofia, HOTEL ANEL, 14 Todor Alexandrov Boulevard (close to Opalchenska Metro Station).

IMPORTANT DATES:

Deadline for submission of registration and abstract forms – September 30th, 2022.
Deadline for confirmation of acceptance of the abstracts – October 15th, 2022.
Deadline for submission of a full text manuscript – November 30th, 2022.

Email for submission of registration forms and abstracts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We are looking forward to your registration and abstracts!

The working language of the conference is English.

For more information, contact us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact person: assist. prof. TsvetelinaPanchelieva, PhD

You can also visit the Facebook event at:  https://www.facebook.com/events/585185776519709/?ref=newsfeed

The conference is organized under Project KP-06-Н35/4 "Psychological determinants of young people's attitudes to emigration and life planning in the context of demographic challenges in Bulgaria", implemented by the Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences (IPHS-BAS), funded by the “Competition for Funding Fundamental Research - 2019" of the Bulgarian National Science Fund, Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Vassileva, L., Alexandrova-Karamanova, A., Alexandrova, B., Bogdanova, E., Dimitrova, E., Kotseva, T., Todorova, I. Behaviour and Health in school-age children: results of representative study of Bulgarian school-age kids aged 11, 13 and 15. Advertising Agency "Ochi" Ltd., Sofia (2008). ISBN 978-954-92156-6-3.

Baichinska, К., The Golden Girl. The path towards the internal treasures of the woman. Lege-Artis, 301 pages, (2009). ISBN 978-954-831-102-1.

Baichinska K., Backracheva M., Savova S. Psychosocial and national identity status, values and subjective psychological wellbeing in the youth age, Bulgarian Academy of Sciences Press, (2009). ISBN 978-954-322-256-8.

Backracheva M. Identity in 3 steps. Paradigm, Sofia, (2009). ISBN 978-954-326-104-8.

Iordanova M., Vassileva L., Rasheva M., Bozhinova R. Telepsychology – part of the electronic healthcare. S., Prof. Marin DrinovAcademic Publishing House, 170 pages, (2009). ISBN 978-954-322-362-6.

PUBLICATIONS IN THE PERIOD 2008-2012

Baichinska K. The Values in the Contemporary Bulgarian Culture. S., "Gutenberg" Press House, 273 pages, (2011). ISBN 978-954-617-123-8.

Bozhinova R., Tair Е. Objective and Subjective Media Reality Dimensions. Psychological aspects of media influence. S., "Bulgarska Kniga" Press, 247 pages, (2011). ISBN 978-954-8628-20-4.

Tair Е. Faces of Happiness. Individual, Professional and Cross Cultural Differences in Psychological Wellbeing. S., MIV consult, 187 pages, (2011). ISBN 978-954-2987-01-7.

Davidov, B. Measuring Health: Theory, Practice, Discussions – Sofia, Professor Marin DrinovAcademic Publishing House, 2011-317 p.
ISBN 978-954-322-403-6.

Tomova, I., Nickolova, S. In the mirror of difference: health status and access of Roma to health care. Sofia, Professor Marin DrinovAcademic Publishing House, 2011, 340 p. ISBN 978-954-322-437-1.

Dimitrova, Е. Changes in Birth Rate in Bulgaria. Behavioral and Value Dimensions. Sofia, Professor Marin DrinovAcademic Publishing House,2011, 205 p. ISBN 978-954-322-447-0.

 ________Книги

 

 

D.Bakalova M.Bakracheva B.Mizova

Бакалова, Д., Бакрачева, М., Мизова, Б. Щастие и удовлетвореност от  живота: в търсене на пътя към себе си. С., Колбис, 2015, 249 с. ISBN 978-619-7284-02-7

cover screening

 

Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) Скрининг тест за тригодишни деца, С., Булвест Принт, (2014), 142 с. ISBN 978-954-18-0910-5

 Виж повече

cover standart 3 001

 

Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години, С., Булвест Принт, (2014), 192 с. ISBN 978-954-18-0924-2

Изтеглете пълния текст

Виж повече

Vizii korica

 

Коцева, Т., Димитрова, Е. Визии за демографския проблем в България след 1990 г. (пронатализъм и социална политика), С., Акад. изд. Марин Дринов, (2014), 173 с. ISBN 978-954-322-792-1

Виж повече

 Bojidar Psychofisiology

 

Димитров Б. Психофизиология, С., Акад. изд. Марин Дринов, (2014), 456 с.

Виж повече

 Angelova 1

Ангелова, Д. Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.). С., Регалия-6, (2013), с. 226, ISBN 978-954-745-230-5.

Venci Muchinov

Мучинов, В. Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.). С., Издателство „Регалия–6", (2013), с.270. ISBN 978-954-745-228-2

Виж повече

Carl Rogers Rosi

Георгиева, Р. Психотерапията на Карл Роджърс. Емпатичното терапевтично интервю. С., Изток-Запад, (2012), с. 272. ISBN 978-619-152-129-6

Виж повече

promeni razhdaemost

Димитрова, Е. Промени в раждаемостта в България. Поведенчески и ценностни измерения. С., Академично издателство ,,Проф. Марин Дринов“, (2011), с. 205. ISBN 978-954-322-447-1.

Виж повече

Папазова, Е. Личностни характеристики и социални проблеми в юношеството. София, Емайви Консулт, (2013)

Таир, Е. Лицата на щастието. Личностни, професионални и междукултурни различия в психичното благополучие. С., Емайви консулт, 187 с. (2011). ISBN 978-954-2987-01-7
Василева, Л., Александрова-Караманова, А., Александрова, Б., Богданова, Е., Димитрова, Е., Коцева, Т., Тодорова, И. Поведение и здраве при деца в училищна възраст: резултати от представително изследване на българските ученици на 11, 13 и 15 години. РА Очи ЕООД, София, (2008). ISBN 978-954-92156-6-3
Божинова, Р., Таир, Е. Обективни и субективни измерения на медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. С., Изд. БГ книга, 247 с. (2011). ISBN 978-954-8628-20-4
Томова, И., Николова, С. В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване. С.,Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, 340 с. ISBN 978-954-322-437-1.
Байчинска, K., M. Бакрачева и С. Савова. Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и субективно психично благополучие в юношеска възраст. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, (2009). ISBN 978-954-322-256-8.
Байчинска, К. Златното момиче. Пътят към вътрешните съкровища на жената. Леге-Артис, 301 с. (2009) ISBN 978-954-831-102-1.
Борисова-Маринова, К., Моралийска-Николова, С. Режимът на възпроизводство на населението в България и отражението му върху предлагането на работна сила (2005-2030),С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Бакрачева, М. Идентичността в 3 стъпки. Парадигма, София, (2009). ISBN 978-954-326-104-8
Йорданова, М., Василева, Л., Рашева, М. и Божинова, Р. Телепсихологията – част от електронното здравеопазване. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 170 с., (2009). ISBN 978-954-322-362-6
Cennostite1 Байчинска К. Ценностите на съвременната българска култура.С., ИК „Гутенберг“, 273 с. (2011). ISBN 978-954-617-123-8