Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

picture projects

Kурс: АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ

проф. д-р Катя Стойчева, Maя Конова

Курсът си поставя за цел развитие на уменията за представяне и обобщаване на резултатите от теоретични анализи и емпирични изследвания, които да подпомогнат докторантите при написването на различни научни продукти (дисертация, научни доклади, статии). При успешно завършване на курса участниците получават 20 кредита от ЦО към БАН.

Курсът в обем от 30 академични часа включва лекции, дискусии, работа в група и практически занимания.Обучението дава възможност на всеки участник да работи по проблеми, свързани с разработката на дисертационния му труд и изпълнението на научната програма на докторантурата.

Занятията започват на 6 октомври 2021 г. и ще се провеждат в сряда, от 13:30 до 17:00 часа, по предварително изготвен график и учебна програма.

За допълнителна информация и записвания до 3 октомври 2021 г.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.