Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

picture projects

Kурс: АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ

проф. д-р Катя Стойчева, Maя Конова

Курсът си поставя за цел развитие на уменията за представяне и обобщаване на резултатите от теоретични анализи и емпирични изследвания, които да подпомогнат докторантите при написването на различни научни продукти (дисертация, научни доклади, статии). При успешно завършване на курса участниците получават 20 кредита от ЦО към БАН.

Курсът в обем от 30 академични часа включва лекции, дискусии, работа в група и практически занимания.Обучението дава възможност на всеки участник да работи по проблеми, свързани с разработката на дисертационния му труд и изпълнението на научната програма на докторантурата.

Занятията започват на 6 октомври 2021 г. и ще се провеждат в сряда, от 13:30 до 17:00 часа, по предварително изготвен график и учебна програма.

За допълнителна информация и записвания до 3 октомври 2021 г.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Cover Page Aggr Prevention Program-213x300

Повече за програмата може да прочетете на сайта на БТА 

на следния линк  http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2457368

Учени от департамент „Психология" на Института за изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН) създадоха „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище". Програмата има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в страната не е провеждана подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план.

Областта на приложение на Програмата е в системата на училищното образование. Тя е с универсален характер и може да бъде въведена и прилагана във всички основни и средни училища в страната, след обучение на училищни психолози и педагогически съветници в нейното приложение.

Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище се основава на резултатите от изследване на формите, факторите и мотивите за проява на агресия сред ученици. Изследването е подготвено и проведено от научен колектив от департамент „Психология", ИИНЧ-БАН, през периода октомври 2017 – февруари 2018 година в 18 основни, средни и професионални училища/гимназии в различни по големина градове в страната (София, Бургас, Велико Търново, Хасково, Мездра, Раднево). Включени са 992 ученици от IV, VI, VIII и X клас, както и 115 учители. Очертани са основни тенденции при проявите на агресия в училище от гледна точка и на учениците, и на учителите.

Интерес представлява липсата на единомислие между учители и ученици относно мотивацията за агресия на учениците. Именно очертаните различия в мненията на учители и ученици открояват полетата, на които се обръща специално внимание при разработване на новата програма.

Освен това се установява, че най-често срещаните проблемни поведения, които са и най-значимо свързани с прояви на агресия (най-вече словесна) към съученици и учители в училище са: бягствата от училище, употребата на алкохол, тютюнопушенето, лъжите с цел лична облага и срещите с приятели, които родителите не одобряват.

Първоначално е разработена пилотна версия на програмата, като са обхванати четири средни и едно основно училище в София, Бургас и Ловеч. Чрез попълване на форма за обратна връзка от ученици и въпросник за експертна оценка от училищни специалисти се оценява ефективността на приложените методи и се създава апробирана програма, вкл. методически и процедурни указания за прилагането й.

От месец май на 2021 г. до момента по Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище екипът е обучил повече от 250 училищни психолози и педагогически съветници от 202 училища и 86 населени места в страната. Предвижда се до есента на 2021 г. да бъдат обучени общо поне 600 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна.

Broshure 2021

 

ИИНЧ: академичен състав, публикации, проекти, методики

и още много - всичко на едно място. Свалете и прочетете!

Уважаеми приятели и партньори,
ИИНЧ-БАН подготви информационна брошура с актуални данни за звеното.

Пълен текст на документа можете да изтеглите от този линк:
https://www.iphs.eu/.../normative-docs/BRO-FIN-12.07.21_1.pdf

Информацията съдържа представяне на приоритетите и мисията на ИИНЧ-БАН, актуални данни за академичния състав, извадка от представителни публикации за дейността ни през последните години, както и анотации на научни проекти, разработвани от екипите на различните секции в Департамент Демография и Департамент Психология.

 

 

Още статии ...