Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

BAS zala

 

XIV Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки

"Психология и мултидисциплинарно сътрудничество в областта на социалните науки: 50 години психология в БАН"

30 - 31 май 2023 г., София 

ТЕМА:

През май 2023 г. Департамент „Психология" на Институт за изследване на населението и човека – БАН отбелязва 50 години психология в Българска академия на науките. Юбилейна научна сесия ще представи основни направления в научната дейност и важни постижения в развитието на научното познание за човека в този 50-годишен период. През годините учените от звената по психология в БАН не само провеждат задълбочени изследвания на психологичните феномени, но и развиват подход на мултидисциплинарно сътрудничество в областта на социалните науки, както и в областта на математическите, медицинските и педагогическите науки. Обединяването на познанието и изследователските перспективи на различните научни области дава възможност за постигане на по-комплексни цели и за надграждане постиженията на отделните дисциплини.

Историята на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки е пример за мултидисциплинарен подход в образователните и научните дейности и в изграждането на професионални мрежи. Първоначално организирана като форум за докторанти и млади изследователи в областта на психологията, още в третото си издание тя се провежда в мултидисциплинарен формат. През 2023 г. Школата продължава своите традиции, обединявайки теоретичните, методологичните, емпиричните и приложните търсения на докторанти и млади изследователи, работещи в общото изследователско поле на познанието за човека и социалните фактори и процеси.

УЧАСТНИЦИ:

Школата е отворена за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки като психология, демография, социология, социални дейности, антропология, политически науки, културология, етносоциални изследвания, икономика, управление и администрация, комуникации и медийни изследвания, социално-икономическа география и всички други интердисциплинарни полета на изследване на човека и обществото.

Школата дава възможност за участие с научно съобщение (всеки изследовател може да представи само едно научно съобщение) или за участие като слушател.

ВРЕМЕ:

Школата ще се проведе на 30 и 31 май 2023 г.

ФОРМАТ:

Школата ще се проведе в хибридна форма в гр. София и онлайн.
  • Присъствено Школата ще се проведе в Зала на Институт за изследване на населението и човека – БАН, София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, партер.
  • Дистанционната форма на участие е през платформата Zoom.

ПРОГРАМА:

Програмата включва три пленарни лекции върху актуални теми в областта на социалните науки и тематични секции с научни съобщения и обсъждания.

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:

Научните съобщения могат да представят преглед на литературата (обобщаване и анализ на научни идеи, концепции, понятия, данни и факти, методологии в дадена област) или резултати от проведени научни изследвания.

Представените пълни текстове на докладите ще бъдат рецензирани и получилите положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в Том 4 на „СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки" - електронен сборник със свободен достъп, ISSN: 2683-0868 (Online), ID № 3900 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Сборникът ще бъде публикуван през м. декември 2023 г.

ЛЕКТОРИ:

Проф. д.н. Антоанета Христова:
Политическата психология като дисциплина и разпространение
Доц. д-р Георги Петков:
Каква е основната логика на класическия статистически метод за проверка на хипотези чрез нулева хипотеза и p-стойност и съвместима ли е тя с естествения начин на разсъждения на хората?
Гл. ас. д-р Екатерина Димитрова:
Трудният ученически клас – социалнопсихологична характеристика и подходи за справяне

ВАЖНИ ДАТИ:

  • Подаване на заявки за участие в Школата: до 28 април 2023 г. 
  • Заплащане на такса правоучастие: до 10 май 2023 г.
  • Получаване на програмата на Школата: до 19 май 2023 г.
  • Изпращане на пълния текст на докладите: до 30 юни 2023 г.

Изискванията за оформлението на докладите ще получите допълнително, заедно с програмата на Школата. Пълният текст на докладите се изпраща след приключване на Школата на имейла на СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 Заявка за участие и запитване по всички въпроси
 можете да изпратите на:

Е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Свалете от тук:

Покана

Заявка за участие

Изисквания за подготвяне на резюме & представяне

Пленарни лекции

Директор на школата: доц. д-р Анна Александрова-Караманова

 

За новината 2 2023

For English click here

По случай Световния ден на творчеството – 21 април - World Creativity and Innovation Day - EN | United Nations

Департамент ПСИХОЛОГИЯ - ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН
организира онлайн семинар на 21 април 2023 година, на тема 

ТВОРЧЕСТВОТО ВЪВ ФОКУСА НА ПСИХОЛОГИЯТА

Водещ: проф. д-р Катя Стойчева

 ПРОГРАМА

09:00 - 10:30 Творческо мислене и решаване на проблеми
11:00 - 12:30 Творчество и писане
13:30 - 15:00 Творчеството в науката и изкуството, технологиите и културата
15:30 - 17:00 Толерантност към неопределеност и творчество

Семинарът е открит за всички, които се интересуват от творчеството и искат да научат повече за изследванията и резултатите в психологията на творчеството от представители на Департамента по психология на ИИНЧ-БАН и техните гости.

Линкът за включване в ZOOM ще бъде качен на 20 април 2023 г. и ще бъде активен от 8:30 часа на 21 април, петък, 2023 г.
 
 
DigiKnow Project

От месец януари 2023 г. Институт за изследване на населението и човека – БАН започна изпълнението на проект по договор с номер 2022-2-BG01-KA210-VET-000097465

Knowledge sharing and digitalization of science (DigiKnow)" по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

В подкрепа на международното сътрудничество и с цел увеличаване капацитета на екипа на ИИНЧ, проектът е фокусиран върху дигитализацията на научната продукция и научните резултати в областта на психологията и демографията. Проектът се осъществява в партньорство с Университета в Болоня.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein."

         Co-founded EU logo                               logo-erasmus-plus

From January 2023, the Institute for Population and Human Research - BAS started the implementation of a project under contract number 2022-2-BG01-KA210-VET-000097465 "Knowledge sharing and digitalization of science (DigiKnow)" under the Erasmus+ program of The European Union. In support of international cooperation and with the aim of increasing the capacity of the team of IPHS, the project is focused on the digitization of scientific production and scientific results in the field of psychology and demography. The project is implemented in partnership with the University of Bologna.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein."

Още статии ...