Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН (Приет от Научен съвет на ИИНЧ, Протокол N:19 от 29.11.2018 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 10.09.2019 г., изм. и доп. с Протокол N;2 от 16.01.2020 г., изм. и доп. с Протокол N:11 от 01.06.2020 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 09.07.2020 г., доп. с Протокол ;14 от 10.09.2020 г.)

 Приложение 1 "Жалби на докторанти"

 Приложение 2 "Правила и процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство в ИИНЧ-БАН"

 Приложение 3 "Декларация за оригиналност"

 Приложение 4 "Инструкция за провеждане на кандидат-докторантски изпити в ИИНЧ-БАН"

 Приложение 5 "Процедура за кандидатстване, зачисляване и обучение в докторантура на чуждестранни граждани"

 

(стар!) Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН (Приет от Научен съвет на ИИНЧ, Протокол N:19 от 29.11.2018 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 10.09.2019 г., изм. и доп. с Протокол N;2 от 16.01.2020 г., изм. и доп. с Протокол N:11 от 01.06.2020 г.)

Приложение 1 "Жалби на докторанти"

Приложение 2 "Правила и процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство в ИИНЧ-БАН"

Приложение 3 "Декларация за оригиналност"

 

(стар!) Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор' и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН (Приет от Научен съвет на ИИНЧ, Протокол № 19 от 29.11.2018 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 10.09.2019 г., изм. и доп. с Протокол N:2 от 16.01.2020 г.)

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

(стар!)Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН (Приет от Научен съвет на ИИНЧ, Протокол № 19 от 29.11.2018 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 10.09.2019 г.)

         Приложение 1

         Приложение 2

         Приложение 3

Правила за работата на научните журита по процедури за придобиване на научни стеопени в ИИНЧ-БАН ((Приети от НС на ИИНЧ – БАН  на 12.10.2011 г./ Протокол 10,  изм. с решения на НС на ИИНЧ – Протокол 4/23.03.12 г., Протокол 13/18.12.14 г., Протокол 2/14.01.16 г., Протокол 6/25.02.16 г., Протокол 8/2019 г.)

(старо!)Правилник за приемане и обучение на докторанти в ИИНЧ - БАН

  (старо)Правила за работа на научните журита по процедури за придобиване на научни степени в ИИНЧ - БАН