Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

новини


picture_iphsИнститутът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките е създаден на 01.07.2010 г. Той е правоприемник на Института по психология и Центъра за изследване на населението. Новосъздаденият институт се състои от два департамента: „Демография" и „Психология".

ИИНЧ е научно звено за теоретични и научно-приложни изследвания и подготовка на научни кадри в областта на демографията и психологията.

Институтът е ориентиран към провеждане на демографски и психологични изследвания, целящи разкриване на закономерностите и факторите за развитие и възпроизводство на българското население, а също за психологично развитие и реализация на отделния човек. Изследователската стратегия на института е насочена към подпомагане на институциите при решаването на проблеми с демографското и личностно развитие в условията на европейска интеграция и налични глобални тенденции.

Приоритети в научноизследователската дейност на ИИНЧ са:

  • Структурни промени в населението вследствие на понижената раждаемост, остаряването, вътрешната и външната миграция, дестабилизирането на семейната институция, заболеваемостта и други демографски предизвикателства;
  • Промени в демографското поведение на населението в България: Теории, методологии и емпирични анализи в условията на икономическа и демографска криза;
  • Интеграционни процеси и националната идентичност във връзка с глобализацията, етническото и религиозното многообразие и повишената мобилност на населението;
  • Личностният потенциал за развитие, учение и адаптация през целия живот и създаване на практически подходи за подобряване на качеството на живот.