Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

През месец декември учени от Департамент Психология към Институт за изследване на населението и човека започнаха изпълнение на проект по Договор № КП-06-Н25/9, финансиран от Фонд научни изследвания при Министерство на образованието и науката.

Проектът е със заглавие „Самота, стрес и субективно психично благополучие във възникваща зрелост: механизми за справяне и социална подкрепа“ и се ръководи от доц. д-р Ева Папазова, а в екипа са още гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Траянка Григорова. По проекта ще съдействат и други организации: БСУ, УниБИТ, Фондация "Доза обич - Бургас, ЦСРИЛПР - Бургас, Център по наркомании - София, Център за психично здраве - София. Проектът е на стойност 119 188 лв. и със срок за изпълнение от 3 години.

Research project "Loneliness, stress and subjective well-being in emerging adulthood: mechanisms for coping and social support", funded by Bulgarian National Science Fund at the Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria, Contract No KP-06-H25 / 19.12.2018 (Coordinator of the research team: Assoc. Prof. Eva Papazova, Ph.D.)