Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

may2016dem1

На 12.05.2016 г. в заседателната зала на Българска стопанска камара се проведе кръгла маса на тема: „Демографската ситуация в България – изчезващ вид ли са младите предприемачи". Организатори бяха Българска стопанска камара, Институтът за изследване на населението и човека и Националната асоциация на младите предприемачи в България.

Кръглата маса бе открита от главния секретар на БСК П. Денев, а работата й бе организирана в три панела. По време на първия панел проф. К. Владимирова от ИИНЧ представи доклад на тема: „Демографското развитие и пазарът на труда в България", в който бе очертана реалната демографска ситуация в страната и влиянието й върху съществуващият в страната пазар на труда. Вторият панел бе посветен на обучението на младите предприемачи. Основният доклад бе изнесен от И. Царев и бе на тема: „Школа за обучение на млади предприемачи в Смолян и представяне на победители в Първия конкурс на БСК за бизнес планове на стартиращи млади предприемачи". В третия панел г-жа Стефанова от НАМП, сподели вижданията си върху проблемите на младите предприемачи и идеите си за поощряване на младите хора за активно включване в бизнес средата на България.

Общата констатация бе, че независимо от съществуващите в демографското развитие на страната ни проблеми, не те са от определящо значение за ограничената инициативност на младите хора у нас по отношение на предприемачеството. Проблемите са по-скоро в областта на образованието и професионалната подготовка на младите хора и в липсата на целенасочена политика в това направление.

 may2016dem2 may2016dem3