Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

kr.masa gender effects1

Институтът за изследване на населението и човека при БАН в сътрудничество с една от подпрограмите по COST (програмата за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите) IS 1409 организира Кръгла маса на тема „Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в България". Научният форум се проведе на 21 април 2016 г. в София. Тази тема се вписва напълно в целите на програма IS 1409, която съдейства за разширяване на знанията за влиянието на политиките за удължаване на трудовия живот върху различията по пол и здравето на възрастните работещи, както и за изработване на политики, базирани на научна информация и чувствителни към различията по пол и специфичните потребности на мъжете и жените.

Форумът цели да създаде научен, политически и обществен интерес по тази тема у нас и да даде възможност за дискусия между изследователи, експерти и специалисти от министерства, държавни агенции и институти, политици, представители на синдикати и неправителствени организации.

Кръглата маса има три основни сесии. Пленарният доклад бе изнесен от проф. Кремена Борисова-Маринова от ИИНЧ и в него бе очертано мястото на страната спрямо останалите страни от ЕС по отношение на различията по пол при възрастната работна сила в областите икономическа активност и качество на живота.

Първата сесия се занимава с проблемите на увеличаването на продължителността на заетостта и здравния статус на възрастната работна сила. Основният доклад в нея бе изнесен от проф. Невена Цачева, ръководител на катедра „Трудова медицина" в Медицинска академия, София. В заседанието взеха участие изследователи, специалисти и експерти от ИИНЧ-БАН, Института за икономически изследвания-БАН, Института за изследване на обществата и знанието-БАН, НСИ, УНСС, Националния център по обществено здраве и анализи и други.

Втората сесия е посветена на въпросите за различията по пол в заетостта, доходите и качеството на живот на възрастната работна сила. Основните акценти в тази изследователска бяха поставени от проф. Пенка Найденова от ИИНЧ, но в дискусията участваха изследователи и експерти от Института за икономически изследвания-БАН, УНСС, НСИ, Агенцията по заетостта, експерти от МТСП, НОИ и други.

В последната сесия се разглеждат политиките за намаляване на джендърните различия при възрастната работна сила. Основният доклад изнесе проф. Катя Владимирова от ИИНЧ, а в разискванията се включиха експерти от МТСП, НОИ, както и от редица неправителствени организации като Центъра за изследвания и политики за жените, Националния алианс за развитие, Джендър проект България и други.

На срещата присъстваха преставители на Президенството, Народното събрание, МОН, МТСП, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания, КНСБ, неправителстени организации и др.

 kr.masa gender effects2 kr.masa gender effects3