Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Департамент „Демография" към ИИНЧ при БАН и Научната мрежа на Европейската комисия /проект „COST Action IS 1409:Gender and health impacts of policies extending working life in western countries" организират на 21.04.2016 г. в София кръгла маса на тема:

Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовата заетост в България

Основна тема в разискванията на експертите ще бъде политиката за повишаване едновременно и на трудовия стаж, и на възрастта за пенсиониране, която България провежда в контекста на реформите в другите европейски страни и която води до редица социално-икономическите последици за хората в предпенсионна и пенсионна възраст. Сред неблагоприятните последствия са и рисковете за възникване на неравноправие между половете – така нареченият джендърен ефект. Една от основните причини за това е, че продължаващото по законодателен път удължаване на трудовия живот протича много по-бързо и рязко у нас при жените в сравнение с мъжете (от 55 години през 2000 г. на 60 години и 10 месеца през 2016 г.) – тенденция, която ще продължи и през следващите години докато пенсионната възраст на мъжете и жените достигне 65 години.

Целта на кръглата маса е да даде възможност на изследователите и експертите от научни институти, университети, държавни институции и НПО да представят пред по-широка аудитория най-новите резултати за джендърните различия в областта на здравния статус, заетостта, доходите и качеството на живот на възрастната работна сила, както и да дискутират политиките и мерките за намаляването им.

Кръглата маса ще се проведе в софийския „Кристал Палас Бутик Хотел" (ул. „Шипка" № 14) от 9,30 до 17,30 часа на 21.04.2016 г.

Програма на кръглата маса