Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

vizia za semeyna politika 2016

През месец февруари бe публикуван докладът „Визия за семейна политика – мненията на родителите, опитът на Европа и гледната точка на психоанализата", който е част от дейностите по проект „Визия за семейна политика в подкрепа на семействата и децата в България".

Докладът обединява приноса на различни експерти, които изследват семейните политики от различни ъгли. Екипът по проекта от ИИНЧ-БАН проведе индивидуални интервюта с експерти и фокус групи с родители и обобщи мненията им относно приоритетите и мерките на семейната политика в България. Извършен бе и преглед на законодателството и семейните политики в четири европейски страни – Германия, Франция, Норвегия и Великобритания, които са източник на добри практики, разглеждани през призмата на трите основни модела социална държава – либерален, консервативен и институционално-разпределителен.

Проекът „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България" се осъществява от сдружение „Дете и пространство", Национална мрежа за децата и Института за изследване на населението и човека към БАН с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.