Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

новини

На 1.04.2016 г. Парламентарната комисия по образованието и науката съвместно с Национална мрежа за децата организираха Кръгла маса на тема „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България" в Народното събрание. Събитието е част от работа по съвместен проект между Национална мрежа за децата, сдружение „Дете и пространство" и Институт за изследване на населението и човека към БАН, чиято цел е да стимулира разработването и възприемането на държавна политика, насочена към родителите и семействата, с ясни цели, мерки и дейности във всички области, засягащи детското благосъстояние. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Събитието бе открито от г-жа Цецка Цачева – председател на Народното събрание, след което по темата говориха г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука, г-жа Диана Ковачева, заместник-омбудсман, и г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В кръглата маса се включиха и представители на други парламентарни комисии, както и на изпълнителната власт – Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, експерти от академичната общност и от над 15 граждански организации. Участниците бяха поздравени и от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.