Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Antoaneta Hristova Lichnost cennosti i ideologii

 

 

Русинова-Христова, А.

Личност, ценности и идеологии

София, Издателство на БАН "Проф.Марин Дринов", 2016, 203 с. ISBN 978-954-322-866-9

Вижте повече

 Вижте повече

Yolanda Zografova Raznoobrazieto ot socialnopsychologichna perspektiva

Зографова, Й.

Разнообразието от социалнопсихологична перспектива

София, Емайви Консулт, 2016, 209 с. ISBN 978-954-2987-20-8

 

HR 01

Институтът за изследване на населението и човека бе удостоен от Европейската Комисия с логото "HR Excellence in Research"

През май 2016 г. Европейската Комисия присъди на Института за изследване на населението и човека правото да използва логото "HR Excellence in Research". Логото ще способства ИИНЧ да се включи в Европейското изследователско пространство, като осигури по-добри условия за работа и кариерно развитие на изследователите, свободен обмен на знания и отворен пазар на труда.

Логото „HR Excellence in Research" е награда, която идентифицира институции и организации като доставчици и поддръжници на стимулираща и благоприятна работна среда или като финансираща институция, която насърчава предоставянето на такава благоприятна среда чрез правилата си за финансиране.

Стратегията за човешките ресурси за изследователи (HRS4R) осигурява подкрепа на работодателите и финансиращите организации на изследователите при практическото прилагане на принципите на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбора на учени. Това е поетапен процес, който дава възможност на организациите действително да интегрират тези принципи в собствените си политики за човешките ресурси. Целта е да се популяризират привлекателни изследователски кариери и да се подобрят условията на труд и заетост за изследователите в цяла Европа.

Процесът ще се осъществи в 5 стъпки:

  1. Изготвяне на вътрешен анализ за оценка на съответствието.
  2. Разработване на Стратегия за човешките ресурси за изследователи и План за действие 2015-2017 г.
  3. Кандидатстване за лого „HR Excellence in Research".
  4. Изпълнение на плана за действие; мониторинг и самооценка за постигнатия напредък 2 години след присъждане на логото.
  5. Външна оценка 4 години след присъждане на логото.

Състав на екипа за изготвяне на вътрешен анализ и план за действие: доц. д-р Антоанета Русинова-Христова (Директор на ИИНЧ), доц. д-р Татяна Коцева (старши изследовател от департамент „Демография", контактно лице на Логото за Човешките ресурси), доц. д-р Ергюл Таир (старши изследовател от департамент „Психология"), Венера Русева (служител ЧР), гл.ас. д-р Илина Начева (младши изследовател от департамент „Психология"), Мартин Ценов, докторант редовно обучение от департамент „Психология", Елена Йоцова, главен счетоводител.

Вътрешен анализ за оценка на съответствието с принципите на Хартата на европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени

Стратегия за човешките ресурси

План за действие октомври 2015 г. – октомври 2017 г.

Повече информация за  HRS4R:

EURAXESS - HRS4R (official website of the European Commission)

List of HRS4R-acknowledged institutions

OTM-R checklist

Уважаеми колеги,
Департаментът по психология на Института за изследване нa населението и човека при БАН, има удоволствието да Ви покани на традиционната IX Национала школа за докторанти (без ограничения във възрастта) и млади изследователи (до 40 години) в областта на психологията и социалните науки на тема: „Междуличностни и междугрупови интеракции във всекидневния живот".

Тази година школата ще се проведе като част от VII Mеждународна конференция на Европейското общество за изучаване на символния интеракционизъм, която ще се състои в дните от 4 до 8 юли в с. Топола, България. Темата на конференцията е „Интегриране на Традициите на интеракционизма: Изграждане на теоретични, методологични и дисциплинарни мостове в изучаването на всекидневния живот". Това събитие ще даде възможност на всички докторанти и млади учени, при желание да чуят лекции на ключови лектори, предвидени в програмата, да вземат участие в различни уъркшопи, както и да установят много и нови познанства с колеги от цял свят. http://www.esssi2016.bg/

IX Национала школа за докторанти и млади изследователи ще се проведе на 8 юли, петък, с начален час 9:00. Мястото е ваканционен комплекс „Топола Скайс", с. Топола, Добрич, България. Школата ще се проведе на български език. Всички докторанти и млади учени, които заявят участие в Школата, ще бъдат освободени от такса за участие. 

Заявки за участие и резюмета от докладите ще се приемат до 10 юни 2016 г. Приетите научни доклади, представени на школата, ще бъдат публикувани в електронен формат, приложен към специален брой на списанието "Психологични изследвания", издавано от Департамента по психология на ИИНЧ, БАН. Подадени доклади, които не бъдат представени в деня на школата, няма да бъдат публикувани. Продължителността на докладите е до 10 мин., а изискванията за оформяне на докладите са приложени в отделен файл. Срокът за представяне на докладите е 30 юни 2016 г.

ВАЖНО!
В допълнение, при заявено желание за посещение на лекциите на ключовите лектори в дните преди школата, се предвижда и получаване на допълнителни кредити за докторантите. Това ще бъде така, при условие, че участниците присъстват на всички лекции (програма може да намерите тук: http://www.esssi2016.bg/ ). В този случай всеки участник ще получи Сертификат за успешно представяне в Националната школа за докторанти и млади изследователи, както и Удостоверение, в което Центъра за обучение на БАН признава 20 т. по системата за оценка на Академията. Признаването на кредитите от други висши учебни заведения е въпрос на тяхно решение.

Заявка за участие

Изисквания за оформяне на докладите 

За контанкти:

Научен секретар на школата:
гл.ас. д-р Зорница Тоткова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на школата:
доц. д-р Маргарита Бакрачева

kurs stats

Курс "Основи на демографския анализ"

проф. Кремена Борисова-Маринова, ас. Силвия Николова

Курсът в обем от 30 учебни часа е посветен на основните подходи и методи, прилагани в демографския анализ, и цели да осигури познания за изчисляването на основните демографски показатели и интерпретацията на получените резултати. Курсът е насочен към докторантите по демография и други близки до нея социални науки, изследващи проблеми на възпроизводството на населението, за подпомагане на тяхното професионално развитие.

Курсът ще се провежда в Заседателната зала на ИИНЧ-БАН. Начало: 31.05.2016 г. от 10,30 ч.

За повече информация и записвания – Галина Младенова, 02-870-53-03, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.