Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Научна конференция

по повод 

45 ГОДИНИ ПСИХОЛОГИЯ В БАН И 20 ГОДИНИ СПИСАНИЕ ,,ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

на тема:
ПСИХОЛОГИЯТА С ЛИЦЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ
София, България, 22-23 ноември 2018 година

 

 

Уважаеми колеги, можете да се запознаете с оконачателния варинт на програмата на конференцията 

 

Покана

Форма за регистрация може да изтеглите от тук

Изисквания за оформление на докладите 

 

Панел 1. Детство, юношество и социална среда

Панел 2. Културно разнообразие и междугрупови отношения

Панел 3. Работа, свободно време и психично здраве

Кръгла маса 1. Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност 

Кръгла маса  2. Консултативна психология – академична и приложна

 

 
Програмен комитет

Председател:

Проф. д-р Антоанета Христова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Членове:

Доц. д-р Росица Георгиева, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Доц. д-р Ева Грийн, Университет в Лозана, Швейцария

Доц. д-р Радосвета Димитрова,  Университет на Стокхолм, Швеция

Акад. Анатолий Журавльов, Институт по психология, Руска академия на науките (РАН)

Проф. д-р Йоланда Зографова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Проф. Ксения Крисокоу, Университет Пантеон по социални и политически науки, Атина, Гърция

Проф. д-р Петко Кусев, Университет в Хъдърсфийлд, Великобритания

Проф. д-р Весела Мишева, Университет в Упсала, Швеция; Университет на Шьовде, Швеция

Доц. д-р Небойша Петрович, Университет в Белград, Сърбия 

Доц. д-р Ева Папазова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Доц. д-р Катя Стойчева, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Доц. д-р Ергюл Таир, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Доц. д-р Мария Трифонова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

 

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Доц. д-р Диана Бакалова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Членове:

Гл. ас. д-р Зорница Тоткова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гл. ас. д-р Росица Рачева, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гл. ас. д-р Екатерина Димитрова, ИИНЧ – БАН

Ас. Красимира Нешкова, ИИНЧ – БАН

Редактор Мая Конова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Счетоводител Емилия Иванова, Институт за изследване на населението и човека – БАН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците, които желаят докладите им да бъдат рецензирани от международни рецензенти и да бъдат публикувани в специален брой на сп. „Психологични изследвания“, следва да изпратят резюме и доклад на английски език. Доклади на български език ще бъдат публикувани в редовен брой на списанието. Всички доклади ще бъдат публикувани след положителна рецензия.  Един автор може да участва в конференцията най-много с два доклада. Представянето на докладите може да бъде на български или английски език.

Покана

Форма за регистрация може да изтеглите от тук

Изисквания за оформление на докладите 

 

СРОКОВЕ

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

ØТакса за презентиращ автор с доклад (ранна регистрация), заплатена в периода 15 май-15 юли 2018 г. – 80 лв.

ØТакса за презентиращ автор с доклад, заплатена в периода 16 юли - 15 ноември 2018г. – 120 лв.

ØТакса за съавтор на доклад, който ще участва в конференцията (ранна регистрация), заплатена в периода 15 май-15 юли 2018 г. – 40 лв.

ØТакса за съавтор на доклад, който ще участва в конференцията, заплатена в периода 16 юли - 15 ноември 2018 г. - 60 лв.

ØТакса за участие на слушател без доклад, заплатена в периода 15 май - 15 ноември 2018 г. – 20 лв.

 ØКуверт за коктейл „Департамент по Психология, ИИНЧ-БАН и Приятели" заплатен в периода 15 май - 15 ноември 2018 г. – 30 лв. (за желаещи да присъстват слушатели и гости)

 

   Важно:

Таксата за правоучастние на автори и съавтори включва: материали от конференцията, кафе-паузи, коктейл „Департамент по Психология, ИИНЧ-БАН и Приятели" и брой на списание „Психологични изследвания" с публикуваните доклади след отпечатване.

   

Таксата за участие на слушатели без доклад включва: материали от конференцията и кафе-паузи.

 

 

 

 

30 април 2018 - Изпращане на заявка и резюме 

15 май 2018 -  Потвърждение за приемане на доклада

15 юли 2018 - Изпращане на доклада в пълен текст

15 септември 2018 - Получаване на рецензия върху доклада

30 септември 2018 – Изпращане на редактирания текст на доклада

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

български и английски.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Таксата за правоучастие в конференцията следва да бъде преведена по банков път по сметката на Институт за изследване на населението и човек - БАН: 

ИИНЧ-БАН,
Уникредит Булбанк, клон Батенберг, IBAN BG75UNCR96603157139713
BICUNCRBGSF

В графа „Основание за плащане” да се посочи: Такса правоучастие и име на участника.

Важно: Не е възможно заплащане на такса правоучастие на място.

 

 КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Електронна поща за изпращане на

форма за регистрация, резюмета и

доклади: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Уебсайт на ИИНЧ-БАН

Уебсайт на сп. „Психологични изследвания“  

Фейсбук страница на ИИНЧ-БАН

Фейсбук страница на събитието

 
IINCH 1-300x166

 IINCH-2-300x169

IINCH-3-300x174

 

Институтът за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ-БАН) е домакин и организатор на Научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики", финансирана по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България".

Двудневна научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики" започна днес, 14 ноември, в София. Форумът се провежда в рамките на проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" и е организиран от Института за изследване на населението и човека на БАН.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства участниците и посочи, че работата по този почти двугодишен проект е пример за това как различните институти на БАН могат да работят заедно и тази интердисциплинарност помага за решаване на проблеми. Поддържането на учени с висока експертност е част от националната сигурност на страната, каза акад. Ревалски. Той поздрави екипа на БАН, висшите училища и експертите от различни области, работили по проекта, за положения изключително обемен труд и за резултатите в посока предложение на конкретни мерки.

Вицепрезидентът Илияна Йотова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откриха конференцията. Ръководителят на проекта проф. Антоанета Христова подчерта, че целта е да се инициира дебат, ориентиран към търсене на решения.

83 учени от 6 страни – Австрия, Беларус, България, Русия, Унгария и Швеция ще ‎представят 65 доклада по тематичните направления раждаемост и семейни политики, демографско развитие и работна сила, миграции и национална идентичност, уязвими етнически и религиозни групи и общности, стареене, смъртност и качество на живот и демографски политики през периода XIX-XX век. Те представят 65 доклада в шест работни панела със следната тематика:

1. Раждаемост и семейни политики

Участниците обсъждат семейните политики в България в контекста на демографските предизвикателства в Европа и с фокус върху семейноправното законодателство, както и предлагани мерки и финансовата им оценка в семейното подпомагане.

Доц. Анастасия Боброва представя за модерната семейна политика в Беларус.

Във фокуса на обсъжданията попадат ниската раждаемост и отложените раждания в България, както и въздействието на безбрачното съжителство върху формирането на стабилни двойки и преход към брак и родителство.

Учените от ИИНЧ представят също доклад за психологическите аспекти на партньорството и родителството.

2. Стареене, смъртност и качество на живот

Основна тема на този панел са предизвикателствата на стареенето на населението на България в следващите 22 години, както и възможните решения.

Възрастните хора се разглеждат като обществен и икономически ресурс. Представени са и мерки, разработени от ИИНЧ, свързани с преодоляване на негативните тенденции на смъртността в България.

3. Миграции и национална идентичност

В панела се обсъждат социално-демографските и икономически характеристики на българските мигранти, както и актуалния режим на трудова миграция в България; реалностите и предизвикателствата пред демографските политики и практики; потенциалът на българските общности зад граница за преодоляване на демографската криза.

Специфичен поглед върху мигранстките дискурси на противопоставянето Държава-Родина представя и екип учени от Института за етнология и фолклористика.

Представят се и модели в миграционното поведение на младите хора, както и отношението на българите към бежанците като фактор, влияещ върху демографската ситуация в България.

4. Демографско развитие и работна сила

Основни теми в този панел са демографските параметри на работната сила в България и държавните политики за регулирането им; необходимостта от обучение на безработни, както и насърчаването на младежите да участват в различни образователни програми; насърчаване на инвестиционната активност в дейности с висока добавена стойност; качество на работните места в България.

Представени са резултати от проведени фокус групи сред заинтересовани страни и сред представители на институциите.

В панела са поставени на дискусия още активните политики на пазара на труда, както и факторите, влияещи на икономическата активност на българските семейства. Във фокуса на дискусията попаднаха също и териториалните и регионалните особености на трудовите ресурси, както и специфичните характеристики на природосоциалните териториални системи и отражението на демографските процеси върху търсенето и предлагането на работна сила.

5. Уязвими етнически и религиозни групи и общности

В този панел се обсъждат теми като: обществени нагласи и мерки за намаляване на етническите неравенства; институционална дискриминация, жилищни политики и предизвикателства, свързани с големи маргинализирани етнически групи у нас; интеграция на уязвими общности и възможности за развитие.

Включени са и теми като френския опит в работа с уязвими групи, управление на човешкия капитал и подходът, основан на зачитане на основни права.

В панела се предствят и доклади за доклади за нагласите в семействата и социалното включване на уязвими мюсюлмански общности и специфични образователни проблеми на деца на завърнали се мигранти.

6. Демографски политики през периода XIX-ХХ в.

Панелът е посветен на историческия опит в преодоляване на демографски кризи, както и на опита на няколко правителства на България, Унгария и Русия да повлияят на демографските и миграционни процеси в различни исторически периоди.

Особен интерес предизвикват мекрите за преодоляване на демографските проблеми в социалното осигуряване в България в периода след Освобождението, до Балканската война; преодоляването на емиграцията и глада в Унгария през от 1890 до 1910 г.; демографската политика към жените в Царство България от 1912 г. д 1944 г.; демографските политики в здравеопазването и имиграционната политика в България от 1944 г. до 1989 г.

Работните езици на конференцията са български, руски и английски.

Програма на конференцията можете да изтеглите оттук

2018-11-13 14.14.56

Икономическата миграция – основна причина за демографската криза в България
Задълбочаващото се социално неравенство е друг фактор за засилване на неблагоприятните демографски тенденции

Екип от Департамент „Демография" от Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ-БАН) представи предложенията си по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България", възложен от Министерски съвет.

Учените от шестте работни групи по проекта обобщиха резултатите от проучванията и предложиха конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на страната.

На пресконференция в БАН те обясниха ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, вътрешна и външна миграция и уязвими етнически и религиозни групи, като особен акцент беше поставен върху икономическата миграция, като основен фактор за обезлюдяване на отделни райони и намаляване числеността на населението.

Екипът представи възможните сценарии за развитие на населението в средносрочна перспектива, с акцент върху измененията в числеността и качеството на работната сила, както и мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство. Сценариите са основани на авторски научни анализи и прогнози и прогнозирани тенденции за демографско развитие в страната.

Работна група "Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси" предложи конкретни промени в законодателството и провежданите политики в областта на развитието на работната сила, с които да се повиши икономическата активност и заетост, както и за подобряване качеството на работните места и за насърчаване на участието в образование и обучение.

Според екипа, работил по проблемите на раждаемостта, семейните политики трябва да са насочени към подобряване качеството на живот и достъпа на семействата с деца до основни услуги като здравеопазване, образование, социална сфера и услуги за подкрепа при конфликти и трудности в семейството.

В национално представително изследване за нагласите към семейната политика, хората определят като най-важни качеството на грижата за деца и възможностите за намаляване на финансовите тежести върху семействата с деца.

Акцентът само върху политики, които целят повече на брой раждания, не е ефективният път за повишаване на раждаемостта.

Пакетът от предложения на екипа включва мерки за разширяване на услугите за деца от 0 до 7 години, особено след първата година, като целта е родителите да се върнат на пазара на труда и да разчитат на качествена детска грижа. Предложени са също и мерки за финансови промени в различните програми на семейното подпомагане.

Работна група "Стареене, смъртност и качество на живот" предложи два типа мерки: за адаптиране на системите – социална, икономическа, осигурителна, здравна, образователна и др. към новите реалности на едно все по-остаряло общество и мерки за редуциране на детската и преждевременната смъртност, където има най-сериозен потенциал за намаление на смъртността.

Акцентът е върху мерките в областта на стареене на населението.

Изходните постановки в работата на групата са, че стареенето на населението е паневропейски процес, етап от цивилизационното развитие на обществата. То се наблюдава именно в развитите страни. Основите на процесите на остаряване в България са заложени отдавна и в средносрочна перспектива не могат да бъдат обърнати.

Според учените е необходимо да се адаптираме, да се подготвим за този етап от развитието на нашето общество. Стареенето на населението създава предизвикателства, но генерира и възможности и от нас като общество зависи дали и как ще преодолеем първите и дали и как ще се възползваме от вторите.

Основната дилема на стареещите общества е как при намалявашия брой на работната сила и нейното стереене, при нарастване числеността на възрастното население да се запазят и увеличат постигнатите до момента социални и икономически права за всички членове на обществото, от всички поколения.

Този сложен въпрос изисква комплексни решения, за които разполагаме с време за реакция до 2030-2035 г. Усилията трябва да бъдат концентрирани във времето и изискват съвместна работа и интегриране на действията на различни министерства.

В рамките на работата на групата са разработени 10 пакета от мерки, общо 109. Всеки пакет би имал по-висока резултатност, ако мерките се прилагат заедно.

В един от пакетите, който е насочен към повишаване на производителността на труда, представена възможността за преориентация на икономиката и образованието към високотехнологични отрасли, защото те подпомагат живота на възрастните хора. Те са един платежоспособен сегмент на пазара в Европа, който ще расте в бъдеще. Този пазар ще има все по-голямо значение за растежите на икономиките, а търсенето ще се определя все повече от потребностите на растящия дял възрастни хора. "

Групата „Уязвими етнически групи и общности" фокусира вниманието си върху един основен фактор за множество наблюдавани неблагополучни тенденции в демографското, здравното и социалното развитие на обществото – нарастването на социалните неравенства.

Анализът на социалните и демографските процеси в страната е през призмата на този основен за всички тях фактор и се отнася до всички лица и групи в риск от бедност и социално изключване, независимо от етническата идентичност.

Мерките, които се предлагат от екипа, са насочени към намаляване на социалните неравенства в ранното детско развитие, предучилищното и училищното образование, достъпа до качествено здравеопазване, достъпа до легитимния пазар на труда, намаляването на бедността и осигуряването на задължителни условия за социално включване и недискриминация.

Работната група по „Миграция и национална идентичнст" представи социално-демографските и икономически характеристики на българските мигранти, както и ‎ реалностите и предизвикателствата пред ‎демографските политики и практики в момента и потенциалът на българските общности зад граница за ‎преодоляване на демографската криза.‎

Специфична работна крупа към проекта обобщи историческия опит на българските правителства след Освобождението в преодоляване на демографските проблеми в България през периода 1879 – 1989 г.

Целта на изследването им е да установят основните видове мерки, формулирани и реализирани от управляващите за преодоляване на демографски проблеми през периода 1879 – 1989 г., да се разкрие тяхното предназначение и да се оцени ефектът от прилагането им.

Общият извод е, че през изследвания период в България за решаването на съществуващите демографски проблеми се осъществяват мерки, за които е характерна подчертана приемственост. Въпреки това за тях са характерни стеснен обхват на провеждане, нереалистичното определяне на главния обект в отделни техни направления, неефективност на някои от принципите, върху които те се изграждат, несъответствие между нормативните постановки и прилаганите за тяхната реализация действия и ред други недостатъци. Това предопределя невъзможността да се изпълни целта, заложена като основополагаща при реализирането на този тип мерки през изследвания период – постигане на устойчиво демографско развитие.

Екипът на ИИНЧ съобщи, че на 14 ноември, в София се открива ‎Научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики", ‎финансирана по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България". ‎ Институтът домакин и ‎организатор на ‎събитиево, което ще продължи два дни.

В конференцията ще участват общо 83 учени от 6 страни – Австрия, Беларус, България, Русия, Унгария и Швеция, които ще ‎представят 65 доклада.‎

 

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 На 01.01.2018 г. приключи Трети етап „Провеждане на научно изследване за валидизация по отношение на пътната безопасност и стандартизация за българска популация на подбраните тестове и групирането им в методики за съответните групи лица, съгласно чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредба №36 на селектираните методики за изследване на психологическата годност на водачи" по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Трети етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, пет глави, заключение и приложения.

Първа глава от доклада представя процеса на подбор, конструиране и проверка на валидността и надеждността на конструираните инструменти за оценка на когнитивното функциониране на водачи на МПС, процеса на нормиране за целите на изследването, както и подробно описание на конструираните методики за изследване на когнитивните характеристики и тяхното приложение.

Втора глава от доклада представя подробно процедурата по конструиране на методиката за изследване на личностните характеристики на водачи на МПС. В отделните точки последователно са описани резултатите във връзка с проверка на надеждността и валидността на методиката, както и нормите за различните групи изследвани лица. Предоставена е подробна информация за предназначението на методиката, която включва експериментален материал, процедура на изследване, начин за регистрация и обработка на получените данни и интерпретацията на резултатите.

Трета глава включва теоретичните предпоставки на основата, на които се конструира полуструктурирано интервю (беседа), примерни въпроси за всеки от отделните етапи на интервюто и интерпретация на получените отговори.

Четвърта глава представя възможностите за прилагане на батерията по отношение както на оценката на когнитивното функциониране, така и на личностните характеристики, съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 36.

В Пета глава от доклада са изведени основни препоръки, свързани с промяна на: нормативни документи; изискванията към психолозите, работещи в лаборатории за изследване на психологическата годност; процедурата за изследване на психологическата годност. Изведени са също препоръки, насочени към превенция на рисковото поведение на пътя и интервенции, насочени към рисковите водачи. В допълнение се предлага и създаване на условия за обучения по транспортна психология, както и за популяризиране на ролята на човешкия фактор за безопасността на движение по пътищата.

Докладът е представен в 209 страници и включва 114 таблици.

Неизменна част от доклада са приложенията, които представят бланките за оценка на когнитивните характеристики, както и методиката, и бланката за оценка на личностните характеристики. В допълнение е разработена и представена допълнителна бланка за оценка при провеждане на полуструктурираното интервю в края на изследването.

Докладът е изготвен от научен състав: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; гл. ас. д-р Зорница Тоткова; гл. ас. д-р Росица Рачева; докторант Калина Крумова; доц. д-р Росица Георгиева, ас. Борян Андреев и проф. д-р Емилия Ченгелова.

Договорът продължава с изпълнението на Четвърти етап „Разработване на писмени методически указания за всяка от предложените валидизирани и стандартизирани методики, включващи описание на методиката и начина на работа, инструкция за изследваните лица и начина на обработка на резултатите и интерпретация на резултатите и нормативни скали, съгласно чл.4 от Наредба №36;". До края на 2018 г. ще бъде приключен и Пети етап „Представяне на получените резултати пред експерти и разработване на кампания за разясняване на ролята на човешкия фактор за опазване на пътната безопасност и за промяна на обществените нагласи към изследванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност". 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

2018-10-18 10.11.42

 

Екип от Департамент "Демография" към Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ) представи в Министерството на труда и социалната политика предложенията по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България".

Учените се срещнаха с министър Бисер Петков, зам. министър Султанка Петрова, началника на политическия кабинет Валентина Чикова, ръководители на дирекции и отдели в министерството, ескперти.

От страна на ИИНЧ присъстваха проф. д-р Антоанета Христова - директор на института, проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов - ръководител на департамент "Демография", проф. д-р Илона Томова - председател на Научния съвет на ИИНЧ, проф. д-р Кремена Борисова-Маринова - ръководител секция, проф. д-р Катя Владимирова, проф. д-р Татяна Коцева, гл. ас. д-р Стоянка Черкезова - координатор на проекта и гл. ас. д-р Любомир Стойчев.

Работната група описа възможните сценарии за развитие на демографската обстановка в страната, в зависимост от това, доколко предложените мерки ще бъдат реално приложени в сферата на труда и социалните политики. По време на дискусията бяха представени политики и мерки по следните теми: "Грижа за децата и подкрепа за семействата", "Демографско развитие и работна сила", "Мерки за намаляване на социалните неравенства", "Стареене, смъртност и качество на живот", "Миграции и национална идентичност".

Обсъдени бяха възможностите за подобряване на качеството на живота в България и достъпността до здравеопазване, образование, социални услуги и услуги за подкрепа при конфликти и трудности в семейството. Особен акцент беше поставен на възможностите на възрастните хора да участват в т.нар. "Сребърна икономика", в която те са от една страна потребители, от друга - производители на стоки и услуги.

В отделни доклади бяха представени мерките за намаляване на социалните неравенства и демографските дисбаланси между големите етнически общности в Репубика България, както и мерките в сферата на труда и социалната политика, необходим за привличане на българските емигранти обратно в страната и интегриране на чужденци, имигрирали или трайно живеещи в България.

 

2018-10-18 10.11.04

2018-10-18 10.08.18-1

2018-10-18 10.13.21

2018-10-18 10.34.59