Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Conf 2017 all

Департамент по психология на Института за изследване на населението и човека - БАН проведе кръгла маса на тема „Психичното благополучие на човека – фактори на влияние" и Десета школа за докторанти и млади изследователи на тема „Подходи и методи на изследване в обществените науки – емпирични илюстрации". Събитията се проведоха от 29 до 31 май 2017 г. в Дома на учения в София.

Психичното благополучие е проблем, който е в центъра на вниманието на съвременната психологична наука и на всички специалисти и кадри, заинтересовани от психичното здраве, удовлетвореността от живота и щастието на отделния човек. Темите, които бяха дискутирани от 38-те участника, засягат нивото на щастие и удовлетвореност на българина днес от гледна точка на факторите на средата, семейните отношения, личните избори и политическата реалност.

Фокус в работата на школата са изследванията на 22-ма докторанти и млади изследователи и тяхното методологично реализиране.

За повече информация:

Програма на кръглата маса 

Програма на националната школа за докторанти и млади изследователи

Conf 2017 1

Conf school 2017 2

К Р Ъ Г Л А  М А С А 

„ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЧОВЕКА –

ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ”

29-30 МАЙ 2017
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:                                                                                      
Проф. д-р Румяна Божинова                                                             

Членове:
Проф. д-р Антоанета Русинова-Христова
Проф.д-р Йоланда Зографова
Доц. д-р Лидия Василева
Доц. д-р Маргарита Бакрачева
Доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова
Калина Попова

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

Срок за подаване на заявка за участие – 31 март 
Срок за подаване на доклади – 30 април
Потвърждаване
на правото за участие15 април
Такса
за правоучастие – 50 лв.

Кръглата маса ще се проведе на 29 и 30 май 2017 г.
в „Дом на учения” – комплекс на БАН, ул. „Шипченски проход” №50

______________________________________________________

Заявка за правоучастие може да направите на следния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(Докладите ще бъдат публикувани в брой на сп. "Психологични изследвания")
 
Таксата за участие се внася по следната сметка:
Институт за изследване на населението и човека - БАН
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG75UNCR96603157139713
BICCODE: UNCRBGSF

 

НАЦИОНАЛНА ШКОЛА 

за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки

ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ – ЕМПИРИЧНИ ИЛЮСТРАЦИИ

 30-31 МАЙ 2017

 

Директор школа:
Доц. д-р Маргарита Бакрачева

Секретар:
Гл.ас. д-р Зорница Тоткова
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

Срок за подаване на заявка за участие – 31 март 
Срок за подаване на доклади – 30 април
Потвърждаване 
на правото за участие – 15 април
Такса 
за правоучастие – 35 лв.

Докторантската школа ще се проведе на 30 и 31 май 2017 г.
в „Дом на учения” – комплекс на БАН, ул. „Шипченски проход” №50

______________________________________________________

Заявка за правоучастие може да направите на следния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Изисквания за оформянето на докладите
(Докладите ще бъдат публикувани в брой на сп. "Психологични изследвания") 

Таксата за участие се внася по следната сметка:
Институт за изследване на населението и човека - БАН
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG75UNCR96603157139713
BICCODE: UNCRBGSF
 

 

Photo1 PO 2017

Кръгла маса „Подготовка и подкрепа за учителите за приобщаващо образование"

На 28.03.2017 г. в София беше проведена Кръгла маса „Подготовка и подкрепа за учителите за приобщаващо образование", реализирана с подкрепата на Фонда на ООН за децата - УНИЦЕФ и Министерство на образованието. Кръглата маса беше организирана по повод представяне и обсъждане на резултати от изследване на нагласите на учителите в детските градини по отношение на приобщаващото образование, проведено от Институт за изследване на населението и човека – БАН по поръчка на УНИЦЕФ. Събитието е част от инициативата за създаване на приобщаваща среда за всички деца още от детската градина „Заедно от детската градина", осъществявана от УНИЦЕФ в партньорство с Министерство на образованието и bTV.

В кръглата маса участваха представители на Министерство на образованието и науката, на водещи университети от цялата страна и на неправителствени организации.

Форумът бе открит от Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, която подчерта, че повече от 17 000 деца със специални нужди посещават масови детски градини и училища в България. За се възползват пълноценно от учебната програма е необходима цялостна стратегия за предварително обучение и продължаващо професионално развитие на учителите. На форума представиха доклади доц. д-р Мария Трифонова от ИИНЧ-БАН, ръководител на изследването, д-р Жералдин Сканлън, консултант приобщаващо образование към УНИЦЕФ и преподавател в Университет Дъблин Сити, и Жералдин Френч, ръководител програма „Ранно образование" в Университет Дъблин Сити.

В изследването на нагласите на учителите в детските градини по отношение на приобщаващото образование участваха 1090 учители, директори и специалисти (психолози, логопеди) от цялата страна. Между 60% и 80% от учителите (в зависимост от населеното място) имат малък или никакъв опит с деца със специфични потребности, а над 50% съобщават, че нямат необходимата специализирана професионална подготовка за работа с такива деца. Значимо влияние върху намеренията на учителите да организират дейността си така, че да се реализира приобщаващото образование, оказват техните убеждения, техните чувства и емоции, техните опасения и Аз-ефективността им по отношение на приобщаващото образование, както и постигнатата успешност в работата с деца със специфични потребности и типът населено място, в което работят. Основните пречки пред реализиране на приобщаващото образование, идентифицирани от учителите, са големият брой деца в групите, недостатъчната подкрепа от страна на специалистите – психолози, логопеди и др., и недостатъчната подготовка на учителите.

В рамките на дискусията участниците в кръглата маса се обединиха около разбирането, че учителите, техните знания, нагласи и умения имат ключова роля за успеха на приобщаващо образование и трябва да бъдат предприети решения в тази насока. Обсъжданията подчертаха необходимостта от засилване подкрепата за учителите и ролята на университетите в тази насока.

 Photo3 PO 2017

Photo2 PO 2017

Институтът за изследване на населението и човека при БАН съвместно с Българското дружество по логотерапия и екзистенц анализ и Европейската академия за логотерапия и психология организира курс по хуманистично-екзистенциална философия "Екзистенциален анализ и логотерапия".

Тези от вас, които желаят да се запознаят или да задълбочат познанията си по логотерапия, наричана от някои автори "Трета виенска школа по психотерапия", могат да го направят вече и в София.

За повече информация вижте тук

Предстоящи дати на обучението през 2017 г.:

Месец януари: 08 и 09
Месец февруари: 05 и 06
Месец март: 26 и 27

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княг. Мария Луиза" № 92, етаж 5

Организатор и лектор: Клаус Гщирнер съвместно с лектори от Австрия и България.

Основно съдържание:
Първи семестър
Същността на човека, логотерапията и екзистенцанализата като теория за личността

Втори семестър:
Човешкото същество, логотерапията и екзистенцанализата като превенция на кризата

Трети семестър:
Страдащият човек, ЛЕА при превенция на кризата

Четвърти семестър:
Страдащият човек, ЛЕА като „лекарска грижа за душата"

Пети семестър:
Правни въпроси, професионална етика. Управление на бизнеса

 

 

Press conference

Oт лявона дясно: Мария Хесус Конде (представител на УНИЦЕФ за България),
доц. Лидия Василева (Институт за изследване на населението и човека – БАН),
доц. Михаил Околийски (ръководител на офиса, СЗО за България), д-р Мартин
Вебер (представител на Регионалния офис на СЗО).

На 01.02.2017 г. в София беше проведена Кръгла маса „Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения", организирана съвместно от Институт за изследване на населението и човека – БАН, Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация и Фондът на ООН за децата – УНИЦЕФ в България. Бяха представени резултатите от последната вълна на международното изследване на СЗО „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC" 2013/2014 г., проведено в България. Изследването в България е проведено от колектив от Института за изследване на населението и човека на БАН и Научен център „Психология и здраве" в партньорство с УНИЦЕФ в България сред 4 796 ученици на 11, 13 и 15-годишна възраст, общо 311 класа от 163 училища.

Изследването предоставя данни за здравето и здравното поведение на подрастващите от 43 страни от Европа, САЩ и Канада. То очертава общи тенденции и потребности на юношите, които налагат необходимостта от целенасочени мерки и инвестиции във всички сфери – здравеопазване, образование, социална политика, и др. с цел гарантиране пълноценното развитие техния потенциал.
Данните от изследването за България, разглеждани в международен план, като цяло потвърждават световните тенденции, но алармират за нуждата от засилване на националните усилия за подобряване на здравето и здравното поведение на юношите. Успешните стратегии трябва да бъдат основани на доказателства, широки партньорства между семейството, младите хора, институциите и обществото, като в същото време отчитат специфичните потребности на младите хора и ги овластяват да правят здравословен избор и решения в техния живот.

Презентации от Кръглата маса „Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения":

Здравни поведения: хранене, физическа активност и наднормено тегло - Гл. Ас. Д-р. Анна Александрова-Караманова, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Позитивно здраве: самооценка на здравето,здравословни оплаквания, удовлетвореност от живота и индекс за психично здраве - Гл. ас. Д-р Богдана Александрова и Ас. Д-р Евелина Богданова, Институт за изследване на населението и човека, 

Изследването "Поведение и здраве при деца в училищна възраст в България" - Доц. Д-р Лидия Василева, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Проучване на мнението на децата и младите хора за наличните здравни услуги, образование и информация - Александър Киров, Национална мрежа за децата

Рискови поведения: тормоз в училище, тютюнопушене, употреба на алкохол и канабис, сексуално поведение - Татяна Коцева и Елица Димитрова, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Поведение и здравепри деца в училищна възраст: Европейска перспектива'Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения- Мартин Вебер, СЗО

Медиите за Кръглата маса 

"Сега"

"Монитор"

"Дневник"

Korica